Jôcs i blant: rhestr fawr o jôcs eliffant

Jôcs i blant: rhestr fawr o jôcs eliffant
Fred Hall

Jôcs - Rydych chi'n Quack Me Up!!!

Jôcs Eliffant

Nôl i Jôcs Anifeiliaid

C: Faint o'r gloch ydy hi pan mae eliffant yn eistedd ar y ffens?

A: Amser i drwsio'r ffens!

C: Pam eisteddodd yr eliffant ar y malws melys?

A: Felly ni fyddai'n syrthio i'r siocled poeth.

C: Beth fyddech chi'n ei wneud pe bai eliffant yn eistedd o'ch blaen mewn ffilm?

A: Colli'r rhan fwyaf o'r ffilm.

C: Pam mae eliffantod mor grychu?

A: Wnest ti erioed geisio smwddio un?

C: Beth wyt ti'n ei wneud pan welwch eliffant gyda phêl-fasged?

A: Ewch allan o'i ffordd!

C: Beth yw llwyd a glas a mawr iawn?

Gweld hefyd: Hanes y Byd Islamaidd Cynnar i Blant: Abbasid Caliphate

A: Eliffant yn dal ei anadl!

C: Faint o'r gloch ydy hi pan mae deg eliffant yn mynd ar eich ôl?

A: Deg ar ôl un!

C: Beth sy'n gwisgo sliperi gwydr ac yn pwyso dros 4,000 o bunnoedd?

A: Sinderela

C: Beth oedd hoff gamp yr eliffant ?

Gweld hefyd: Hanes yr Hen Aifft i Blant: Beddrod y Brenin Tut

A: Sboncen

C: Sut ydych chi'n cadw eliffant rhag codi tâl?

A: Rydych chi'n tynnu ei gardiau credyd i ffwrdd!

C: Beth yw'r peth gorau i'w wneud os yw eliffant yn tisian?

A: Ewch allan o'i ffordd!

C: Beth ydych chi'n ei wneud ag eliffant glas?

A: Rydych chi'n ceisio ei chodi hi

Edrychwch ar y rhain categorïau jôcs anifeiliaid arbennig ar gyfer mwy o jôcs anifeiliaid i blant:

  • Jôcs Adar
  • Jôcs Cath
  • Jôcs Deinosor
  • Jôcs Cŵn
  • Jôcs Hwyaden
  • Jôcs Eliffant
  • Jôcs Ceffylau
  • Jôcs Cwningen

Nôl i Jôcs
Fred Hall
Fred Hall
Mae Fred Hall yn flogiwr angerddol sydd â diddordeb brwd mewn pynciau amrywiol fel hanes, bywgraffiad, daearyddiaeth, gwyddoniaeth, a gemau. Mae wedi bod yn ysgrifennu am y pynciau hyn ers sawl blwyddyn bellach, ac mae ei flogiau wedi cael eu darllen a’u gwerthfawrogi gan lawer. Mae Fred yn hynod wybodus yn y pynciau y mae’n ymdrin â nhw, ac mae’n ymdrechu i ddarparu cynnwys addysgiadol a deniadol sy’n apelio at ystod eang o ddarllenwyr. Ei gariad at ddysgu am bethau newydd sy’n ei ysgogi i archwilio meysydd newydd o ddiddordeb a rhannu ei fewnwelediad â’i ddarllenwyr. Gyda’i arbenigedd a’i arddull ysgrifennu atyniadol, mae Fred Hall yn enw y gall darllenwyr ei flog ymddiried ynddo a dibynnu arno.