Jôcs i blant: rhestr fawr o jôcs daearyddiaeth lân

Jôcs i blant: rhestr fawr o jôcs daearyddiaeth lân
Fred Hall

Jôcs - Rydych chi'n Quack Me Up!!!

Daearyddiaeth Jôcs

Nôl i Jôcs Ysgol

Gweld hefyd: Gwlad Groeg Hynafol i Blant: Merched

C: Beth sydd â 5 llygad ac sy'n gorwedd ar y dŵr?

A: Afon Mississippi

C: I ble mae'r pianyddion yn mynd am wyliau?

A: Allweddi Florida

C: Beth yw'r cyflwr callaf?

A: Alabama, mae ganddo bedwar A ac un B.

C: Beth sy'n aros yn y gornel, ond sy'n teithio o amgylch y byd?

A: Stamp!

C: O ble i ddod â phensiliau?

A: Pennsylvania!

C: Beth yw'r Gwastatiroedd Mawr?

A: Yr 747, Concorde a F-16

C: Athro: Ble mae'r Sianel Saesneg?

A: Myfyriwr: Wn i ddim, dyw fy nheledu ddim yn ei godi!

C: Beth yw prifddinas Alaska?

A: Dewch ymlaen, Juneau yr un yma!

C: Pa grŵp roc sydd â phedwar dyn sydd ddim yn canu?

A: Mount Rushmore!

C: Pa ddinas sy'n twyllo mewn arholiadau?

A: Peking!

C: Beth yw prifddinas Washington?

A: Yr W!

C: Beth wnaeth Delaware?

A: Ei New Jersey!

C: Beth yw'r wlad gyflymaf yn y byd?

A: Rush-a!

Gweld hefyd: Yr Oesoedd Canol i Blant: Eglwys Gatholig ac Eglwysi Cadeiriol

C: Athro: Beth allwch chi ddweud wrthyf am y Môr Marw?

A: Myfyriwr: Doeddwn i ddim hyd yn oed yn gwybod ei fod yn sâl!

Edrychwch ar y categorïau jôcs Ysgol arbennig hyn am ragor o jôcs ysgol i blant:

  • Jôcs Hanes
  • Jôcs Daearyddiaeth
  • Jôcs Math
  • Jôcs Athro

Nôl i Jôcs
Fred Hall
Fred Hall
Mae Fred Hall yn flogiwr angerddol sydd â diddordeb brwd mewn pynciau amrywiol fel hanes, bywgraffiad, daearyddiaeth, gwyddoniaeth, a gemau. Mae wedi bod yn ysgrifennu am y pynciau hyn ers sawl blwyddyn bellach, ac mae ei flogiau wedi cael eu darllen a’u gwerthfawrogi gan lawer. Mae Fred yn hynod wybodus yn y pynciau y mae’n ymdrin â nhw, ac mae’n ymdrechu i ddarparu cynnwys addysgiadol a deniadol sy’n apelio at ystod eang o ddarllenwyr. Ei gariad at ddysgu am bethau newydd sy’n ei ysgogi i archwilio meysydd newydd o ddiddordeb a rhannu ei fewnwelediad â’i ddarllenwyr. Gyda’i arbenigedd a’i arddull ysgrifennu atyniadol, mae Fred Hall yn enw y gall darllenwyr ei flog ymddiried ynddo a dibynnu arno.