Hawliau Sifil i Blant: Ymgyrch Birmingham

Hawliau Sifil i Blant: Ymgyrch Birmingham
Fred Hall

Hawliau Sifil

Ymgyrch Birmingham

Beth oedd Ymgyrch Birmingham?

Roedd Ymgyrch Birmingham yn gyfres o brotestiadau yn erbyn arwahanu hiliol yn Birmingham, Alabama a gynhaliwyd yn Ebrill 1963.

Cefndir

Yn y 1960au cynnar, roedd Birmingham, Alabama yn ddinas ar wahân iawn. Roedd hyn yn golygu bod pobl ddu a phobl wyn yn cael eu cadw ar wahân. Roedd ganddyn nhw wahanol ysgolion, bwytai gwahanol, ffynhonnau dŵr gwahanol, a gwahanol leoedd y gallen nhw fyw. Roedd hyd yn oed deddfau a oedd yn caniatáu ac yn gorfodi arwahanu o'r enw deddfau Jim Crow. Yn y rhan fwyaf o achosion, nid oedd y cyfleusterau megis ysgolion ar gyfer pobl dduon cystal â’r rhai ar gyfer pobl wyn.

Gweld hefyd: Seryddiaeth i Blant: Tyllau Du

Cynllunio Protest

Er mwyn dod â’r mater o arwahanu yn Birmingham i weddill y genedl, penderfynodd sawl arweinydd Affricanaidd-Americanaidd drefnu protest dorfol. Roedd yr arweinwyr hyn yn cynnwys Martin Luther King, Jr., Wyatt Tee Walker, a Fred Shuttlesworth.

Prosiect C

Cafodd y protestiadau eu henwi fel Prosiect C. Safai'r "C" am "wrthdaro." Byddai'r protestiadau yn ddi-drais ac yn cynnwys boicotio siopau yng nghanol y ddinas, eistedd i mewn, a gorymdeithiau. Credai'r trefnwyr pe bai digon o bobl yn protestio y byddai'r llywodraeth leol yn cael ei gorfodi i "wynebu" nhw a byddai hyn yn gwneud i newyddion cenedlaethol ennill cefnogaeth y llywodraeth ffederal a gweddill y wlad iddynt.

Ydechreuodd y protestiadau ar Ebrill 3, 1963. Bu gwirfoddolwyr yn boicotio siopau yng nghanol y ddinas, yn gorymdeithio drwy'r strydoedd, yn cynnal eistedd i mewn wrth gownteri cinio gwyn i gyd, ac yn dal penliniau mewn eglwysi gwyn-yn-unig.

Gweld hefyd: Affrica Hynafol i Blant: Griots a Storïwyr

Mynd i'r Carchar

Prif wrthwynebydd y protestwyr oedd gwleidydd o Birmingham o'r enw Bull Connor. Pasiwyd deddfau gan Connor a ddywedodd fod y protestiadau yn anghyfreithlon. Bygythiodd arestio'r protestwyr. Ar Ebrill 12, 1963, gan wybod y byddent yn cael eu harestio, cychwynnodd nifer o brotestwyr dan arweiniad Martin Luther King, Jr. ar orymdaith. Cawsant i gyd eu harestio a'u hanfon i'r carchar.

Llythyr o Garchar Birmingham

Arhosodd King yn y Carchar tan Ebrill 20, 1963. Tra yn y carchar ysgrifennodd ei lythyr enwog "Letter o garchar Birmingham." Yn y llythyr hwn amlinellodd pam fod ei strategaeth ar gyfer protestio di-drais yn erbyn hiliaeth mor bwysig. Dywedodd fod gan y bobl gyfrifoldeb moesol i dorri deddfau anghyfiawn. Mae'r llythyr wedi dod yn ddogfen bwysig yn hanes mudiad hawliau sifil America.

Protestiadau Ieuenctid

Er gwaethaf ymdrechion yr ymgyrch, nid oedd yn cael y sylw cenedlaethol yr oedd y cynllunwyr wedi ei obeithio. Fe benderfynon nhw gynnwys plant ysgol yn y protestiadau. Ar Fai 2, fe wnaeth dros fil o blant Affricanaidd-Americanaidd hepgor yr ysgol ac ymuno yn y protestiadau. Yn fuan roedd carchardai Birmingham yn orlawn o brotestwyr.

Y diwrnod wedyn, gyda’r carchardai’n llawn, penderfynodd Bull Connor wneud hynny.ceisio gwasgaru'r protestwyr er mwyn eu cadw o ganol Birmingham. Defnyddiodd gŵn heddlu a phibellau tân ar y plant. Daeth lluniau o blant yn cael eu taro i lawr gan y chwistrell o bibellau tân ac ymosodiad gan gŵn yn newyddion cenedlaethol. Roedd y protestiadau wedi dal sylw'r wlad.

Cytundeb

Parhaodd y protestiadau am rai dyddiau, ond ar Fai 10fed daethpwyd i gytundeb rhwng trefnwyr y brotest a dinas Birmingham. Byddai'r arwahanu yn y ddinas yn dod i ben. Ni fyddai rhagor o ystafelloedd gorffwys, ffynhonnau yfed, a chownteri cinio. Byddai pobl dduon hefyd yn cael eu cyflogi fel gwerthwyr a chlercod yn y siopau.

Mae Pethau'n Troi'n Dreisgar

Ar Fai 11eg, aeth bom i ffwrdd yn y Gaston Motel lle mae Martin Luther King, Jr oedd yn aros. Yn ffodus roedd wedi gadael yn gynharach. Chwythodd bom arall gartref brawd iau King, AD King. Mewn ymateb i'r bomiau, aeth y protestwyr yn dreisgar. Fe wnaethon nhw derfysg ledled y ddinas, gan losgi adeiladau a cheir ac ymosod ar swyddogion heddlu. Anfonwyd milwyr o fyddin yr Unol Daleithiau i adennill rheolaeth.

6> Drylliad Bom ger Gaston Motel

gan Marion S. Trikosko

Canlyniadau

Er bod llawer o faterion yn ymwneud â hiliaeth o hyd, fe chwalodd ymgyrch Birmingham rai rhwystrau gyda gwahanu yn y ddinas. Pan ddechreuodd y flwyddyn ysgol newydd ynMedi 1963, integreiddiwyd yr ysgolion hefyd. Efallai mai canlyniad pwysicaf yr ymgyrch oedd dod â'r materion i lefel genedlaethol a chael arweinwyr fel yr Arlywydd John F. Kennedy i gymryd rhan.

Gweithgareddau

 • Cymerwch a cwis deg cwestiwn am y dudalen hon.

 • Gwrandewch ar ddarlleniad wedi'i recordio o'r dudalen hon:
 • Nid yw eich porwr yn cynnal yr elfen sain. I ddysgu mwy am Hawliau Sifil:

  Sumudiadau
  • Mudiad Hawliau Sifil Affricanaidd-Americanaidd
  • Apartheid
  • Hawliau Anabledd
  • Hawliau Brodorol America
  • Caethwasiaeth a Diddymu
  • Pleidlais i Ferched
  Digwyddiadau Mawr
  • Jim Crow Laws
  • Boicot Bws Trefaldwyn
  • Ymgyrch Little Rock Naw
  • Ymgyrch Birmingham
  • Mawrth ar Washington
  • Deddf Hawliau Sifil 1964
  Arweinwyr Hawliau Sifil

  15> Susan B. Anthony

 • Ruby Bridges
 • Cesar Chavez
 • Frederick Douglass
 • Mohandas Gandhi
 • Helen Keller
 • Martin Luther King, Jr.
 • Nelson Mandela
 • Thurgood Marshall
 • <18

  • Rosa Parks
  • Jackie Robinson
  • Elizabeth Cady Stanton
  • Mam Teresa
  • Sojourner Truth
  • Harriet Tubman
  • Archebwyr T. Washington
  • Ida B. Wells
  Trosolwg
  • Hawliau SifilLlinell Amser
  • Llinell Amser Hawliau Sifil Affricanaidd-Americanaidd
  • Magna Carta
  • Bil Hawliau
  • Cyhoeddiad Rhyddfreinio
  • Geirfa a Thelerau
  Gwaith a Ddyfynnwyd

  Hanes >> Hawliau Sifil i Blant
  Fred Hall
  Fred Hall
  Mae Fred Hall yn flogiwr angerddol sydd â diddordeb brwd mewn pynciau amrywiol fel hanes, bywgraffiad, daearyddiaeth, gwyddoniaeth, a gemau. Mae wedi bod yn ysgrifennu am y pynciau hyn ers sawl blwyddyn bellach, ac mae ei flogiau wedi cael eu darllen a’u gwerthfawrogi gan lawer. Mae Fred yn hynod wybodus yn y pynciau y mae’n ymdrin â nhw, ac mae’n ymdrechu i ddarparu cynnwys addysgiadol a deniadol sy’n apelio at ystod eang o ddarllenwyr. Ei gariad at ddysgu am bethau newydd sy’n ei ysgogi i archwilio meysydd newydd o ddiddordeb a rhannu ei fewnwelediad â’i ddarllenwyr. Gyda’i arbenigedd a’i arddull ysgrifennu atyniadol, mae Fred Hall yn enw y gall darllenwyr ei flog ymddiried ynddo a dibynnu arno.