Hanes yr Unol Daleithiau: Yr Ugeiniau Rhuadwy i Blant

Hanes yr Unol Daleithiau: Yr Ugeiniau Rhuadwy i Blant
Fred Hall

Hanes UDA

Yr Ugeiniau Rhuadwy

Hanes>> US History 1900 to Presennol

Mae The Roaring Twenties yn llysenw ar gyfer y 1920au yn yr Unol Daleithiau. Roedd yn gyfnod o obaith, ffyniant, a newid diwylliannol. Gyda'r economi a'r farchnad stoc yn ffynnu, roedd pobl yn gwario arian ar adloniant a nwyddau traul. Roedd datblygiadau mewn diwydiant yn galluogi'r person cyffredin i brynu nwyddau fel ceir am y tro cyntaf. Cafodd merched eu grymuso o'r newydd trwy ennill yr hawl i bleidleisio yn 1919. Roedd popeth i'w weld yn mynd yn wych, ac roedd pobl yn meddwl na fyddai'r amseroedd da byth yn dod i ben.

Diwedd y Rhyfel Byd Cyntaf

Y prif reswm dros optimistiaeth y 1920au cynnar oedd diwedd y Rhyfel Byd Cyntaf ym 1918. Roedd yr Unol Daleithiau wedi bod ar ochr fuddugol y rhyfel ac wedi dod allan o'r rhyfel fel un o brif rymoedd y byd. Roedd hyder yn llywodraeth yr UD a gallu’r lluoedd arfog i amddiffyn rhyddid ar ei uchaf erioed.

Gweld hefyd: Pêl-fasged: The Court

Diwydiant Ffynnu

Tyfodd Diwydiant America yn gyflym yn ystod y 1920au. Fe wnaeth masgynhyrchu cynhyrchion defnyddwyr fel automobiles, ffonograffau, a radios ostwng prisiau a sicrhau bod y cynhyrchion hyn ar gael i'r teulu dosbarth canol cyffredin. Am y tro cyntaf, gallai teuluoedd dosbarth gweithiol brynu car ar gredyd. Roedd pawb eisiau bod yn berchen ar gar a radio. Roedd yr economi yn ffynnu ac roedd yn edrych fel nad oedd diwedd.

Cerddoriaeth Jazz

Weithiau bydd yGelwir Roaring Twenties hefyd yn "Oes Jazz." Daeth cerddoriaeth jazz yn boblogaidd iawn ar draws yr Unol Daleithiau. Roedd pobl yn gwrando arno ar y radio ac yn clywed bandiau jazz byw mewn neuaddau dawns. Un o'r mathau mwyaf poblogaidd o adloniant oedd mynd allan i ddawnsio i gerddoriaeth jazz. Ymhlith y dawnsiau newydd roedd y Charleston, y Shimmy, a'r Black Bottom.

Hawliau Merched

Roedd y 1920au hefyd yn gyfnod o annibyniaeth newydd i fenywod. Cadarnhawyd y Pedwerydd Gwelliant ar Bymtheg ym 1920 gan roi'r hawl i fenywod bleidleisio yn yr Unol Daleithiau. Hefyd, roedd llawer o fenywod wedi cymryd swyddi newydd yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf ac nid oeddent yn barod i roi'r gorau i'w hannibyniaeth. Dechreuodd merched wisgo'n wahanol. Roedd merched ifanc yn gwisgo sgertiau byrrach a gwallt byr. Dechreuodd merched gymryd rhan yn yr economi defnyddwyr a chael mwy o ryddid yn y diwylliant modern.

Newid Diwylliannol

Roedd yr Ugeiniau Rhuedig yn arwydd o newid mawr yn niwylliant y ddinas. Unol Daleithiau. Gyda dyfeisio'r radio, ffilmiau, a nwyddau traul a gynhyrchwyd ar raddfa fawr, daeth y 1920au yn gyfnod o ddiwylliant torfol. Roedd pobl ledled yr Unol Daleithiau yn gwrando ar yr un sioeau radio, yn gwylio'r un ffilmiau, ac yn prynu'r un cynhyrchion. Roedd pobl o un ochr y wlad i'r llall yn gwneud llawer o'r un pethau.

Cwymp yn y Farchnad Stoc

Gyda'r holl optimistiaeth a'r economi ffyniannus, roedd pobl yn prynu llawer o nwyddau ar gredyd. Y ddyled gyffredinoltyfodd y wlad yn gyflym. Ar yr un pryd, roedd pobl yn dyfalu ar y farchnad stoc. Cynyddodd gwerthoedd stoc ac roedd pobl yn meddwl y byddent yn codi am byth. Fodd bynnag, ar Hydref 29,1929, cwympodd y farchnad stoc. Gelwir y diwrnod hwn yn Ddydd Mawrth Du ac roedd yn arwydd o ddechrau'r Dirwasgiad Mawr.

Ffeithiau Diddorol Am yr Ugeiniau Rhuadwy

Gweld hefyd: Gwlad Groeg Hynafol i Blant: Gwyddoniaeth a Thechnoleg
 • Yn Ffrainc gelwir yr Ugeiniau Rhuadwy yn " annees folles", sy'n golygu "blynyddoedd gwallgof."
 • Genywod ifanc oedd yn gwisgo sgertiau byr, gwallt byr, ac yn gwrando ar gerddoriaeth jazz oedd y llysenw "flappers."
 • Hedfanodd Charles Lindbergh yr unawd gyntaf hedfan trawsiwerydd di-stop ym 1927.
 • Roedd y 1920au yn gyfnod o waharddiad pan oedd diodydd alcoholaidd yn anghyfreithlon yn yr Unol Daleithiau.
 • Pris car Model T Ford ym 1925 oedd tua $260.
Gweithgareddau
 • Cymerwch gwis deg cwestiwn am y dudalen hon.

 • Gwrandewch ar ddarlleniad wedi’i recordio o’r dudalen hon :
 • Nid yw eich porwr yn cynnal yr elfen sain. Mwy am y Dirwasgiad Mawr

  >
  Trosolwg

  Llinell Amser

  Achosion y Dirwasgiad Mawr

  Diwedd y Dirwasgiad Mawr

  Geirfa a Thelerau

  Digwyddiadau

  Byddin Bonws

  Powlen Lwch

  Y Fargen Newydd Gyntaf

  Ail Fargen Newydd

  Gwahardd

  Cwymp yn y Farchnad Stoc

  Diwylliant

  Trosedd a Throseddwyr

  Bywyd Dyddiol yn yDinas

  Bywyd Dyddiol ar y Fferm

  Adloniant a Hwyl

  Jazz

  Pobl

  Louis Armstrong

  Al Capone

  Amelia Earhart

  Herbert Hoover

  J. Edgar Hoover

  Charles Lindbergh

  Eleanor Roosevelt

  Franklin D. Roosevelt

  Babe Ruth

  Arall

  Sgyrsiau Glan Tân

  Empire State Building

  Hoovervilles

  Gwahardd

  Hugeiniau Rhuo

  Dyfynnwyd Gwaith

  Hanes >> Y Dirwasgiad Mawr
  Fred Hall
  Fred Hall
  Mae Fred Hall yn flogiwr angerddol sydd â diddordeb brwd mewn pynciau amrywiol fel hanes, bywgraffiad, daearyddiaeth, gwyddoniaeth, a gemau. Mae wedi bod yn ysgrifennu am y pynciau hyn ers sawl blwyddyn bellach, ac mae ei flogiau wedi cael eu darllen a’u gwerthfawrogi gan lawer. Mae Fred yn hynod wybodus yn y pynciau y mae’n ymdrin â nhw, ac mae’n ymdrechu i ddarparu cynnwys addysgiadol a deniadol sy’n apelio at ystod eang o ddarllenwyr. Ei gariad at ddysgu am bethau newydd sy’n ei ysgogi i archwilio meysydd newydd o ddiddordeb a rhannu ei fewnwelediad â’i ddarllenwyr. Gyda’i arbenigedd a’i arddull ysgrifennu atyniadol, mae Fred Hall yn enw y gall darllenwyr ei flog ymddiried ynddo a dibynnu arno.