Hanes yr Hen Aifft: Daearyddiaeth ac Afon Nîl

Hanes yr Hen Aifft: Daearyddiaeth ac Afon Nîl
Fred Hall

Yr Hen Aifft

Daearyddiaeth ac Afon Nîl

Ewch yma i wylio fideo am Afon Nîl.

Hanes >> Yr Hen Aifft

Chwaraeodd Afon Nîl ran bwysig wrth lunio bywydau a chymdeithas yr Hen Aifft. Darparodd afon Nîl fwyd, cludiant, deunyddiau adeiladu, a mwy i'r Hen Eifftiaid.

Am Afon Nîl

9>Map o Afon Nîl

gan Hwyaid Duc Afon Nîl yw'r afon hiraf yn y byd. Mae dros 4,100 milltir o hyd! Mae'r Nîl wedi'i lleoli yng ngogledd-ddwyrain Affrica ac mae'n llifo trwy lawer o wahanol wledydd Affrica gan gynnwys yr Aifft, Swdan, Ethiopia, Uganda, a Burundi. Mae dwy brif lednentydd yn bwydo'r Nîl, y Nîl Wen a'r Nîl Las.

Yr Aifft Uchaf ac Isaf

Llifa Afon Nîl i'r gogledd drwy'r Aifft ac i mewn i'r afon Môr y Canoldir. Rhannwyd yr Hen Aifft yn ddau ranbarth, yr Aifft Uchaf a'r Aifft Isaf. Mae hyn yn edrych braidd yn ddryslyd ar fap oherwydd bod yr Aifft Uchaf i'r de a'r Aifft Isaf i'r gogledd. Mae hyn oherwydd bod yr enwau yn dod o lif yr Afon Nîl.

Tir Ffrwythlon

Y peth pwysicaf a ddarparwyd gan Afon Nîl i'r Hen Eifftiaid oedd tir ffrwythlon. Mae'r rhan fwyaf o'r Aifft yn anialwch, ond ar hyd Afon Nîl mae'r pridd yn gyfoethog ac yn dda ar gyfer tyfu cnydau. Y tri chnwd pwysicaf oedd gwenith, llin, a phapyrws.

 • Gwenith - Gwenith oedd y prifprif fwyd yr Eifftiaid. Roedden nhw'n ei ddefnyddio i wneud bara. Roeddent hefyd yn gwerthu llawer o'u gwenith ledled y Dwyrain Canol gan helpu'r Eifftiaid i ddod yn gyfoethog.
 • Llin - Roedd llin yn cael ei ddefnyddio i wneud lliain ar gyfer dillad. Hwn oedd y prif fath o frethyn a ddefnyddid gan yr Eifftiaid.
 • Papyrus - Planhigyn a dyfai ar lannau'r Nîl oedd Papyrws. Canfu'r Hen Eifftiaid lawer o ddefnyddiau i'r planhigyn hwn gan gynnwys papur, basgedi, rhaff, a sandalau.
Llifogydd

Tua mis Medi bob blwyddyn byddai Afon Nîl yn gorlifo ei glannau a llifogydd yn yr ardal gyfagos. Mae hyn yn swnio'n ddrwg ar y dechrau, ond roedd yn un o'r digwyddiadau pwysicaf ym mywyd yr Hen Eifftiaid. Daeth y llifogydd â phridd du cyfoethog ac adnewyddodd y tiroedd fferm.

Deunydd Adeiladu

Darparodd Afon Nîl lawer o ddeunyddiau adeiladu ar gyfer yr Hen Eifftiaid hefyd. Fe ddefnyddion nhw'r mwd o lannau'r afon i wneud brics sych. Defnyddiwyd y brics hyn i adeiladu cartrefi, waliau ac adeiladau eraill. Bu'r Eifftiaid hefyd yn cloddio calchfaen a thywodfaen o'r bryniau ar hyd ochr y Nîl.

Cludiant

Ers i'r rhan fwyaf o brif ddinasoedd yr Hen Aifft gael eu hadeiladu ar hyd y Nîl Afon, gellid defnyddio'r afon fel priffordd fawr ledled yr Ymerodraeth. Teithiodd cychod yn gyson i fyny ac i lawr y Nîl yn cario pobl a nwyddau.

Tymhorau'r Nîl

Yr Eifftiaid hyd yn oedadeiladu eu calendr o amgylch Afon Nîl. Rhanasant eu calendr yn dri thymor. Ystyriwyd mai Akhet, neu orlifiad, oedd y tymor cyntaf ac roedd yn amser llifogydd ar Afon Nîl. Y ddau dymor arall oedd Peret, y tymor tyfu, a Shemu, tymor y cynhaeaf.

Ffeithiau Hwyl am Afon Nîl

 • Galwodd yr Hen Eifftiaid y pridd du cyfoethog rhag y llifogydd yn "Rhodd y Nîl".
 • Heddiw, mae Argae Aswan yn cadw Afon Nîl rhag gorlifo dinasoedd modern.
 • Galwodd yr Hen Eifftiaid y Nîl yr "Aur", sy'n golygu " du" ac yn dod o'r pridd du.
 • Mesurodd yr Eifftiaid uchder y llifogydd blynyddol gan ddefnyddio Nilomedr. Bu hyn yn gymorth iddynt benderfynu pa mor dda fyddai’r cnydau y flwyddyn honno.
 • Achos y llifogydd bob blwyddyn oedd glaw trwm ac eira’n toddi i’r de ger tarddiad y Nîl. Credai'r Hen Eifftiaid mai dagrau'r dduwies Isis oedd yn gyfrifol am y llifogydd wrth iddi wylo am ei gŵr marw Osiris.
Gweithgareddau
 • Cymerwch gwis deg cwestiwn am y dudalen hon.
5>

 • Gwrandewch ar ddarlleniad wedi'i recordio o'r dudalen hon:
 • Nid yw eich porwr yn cynnal yr elfen sain.

  Ewch yma i wylio fideo am Afon Nîl.

  Mwy o wybodaeth am wareiddiad yr Hen Aifft:

  22>
  Trosolwg

  Llinell Amser yr Hen Aifft

  HenTeyrnas

  Teyrnas Ganol

  Teyrnas Newydd

  Y Cyfnod Hwyr

  Rheol Groeg a Rhufeinig

  Henebion a Daearyddiaeth

  Daearyddiaeth ac Afon Nîl

  Dinasoedd yr Hen Aifft

  Dyffryn y Brenhinoedd

  Pyramidau Eifftaidd

  Pyramid Mawr yn Giza

  Y Sffincs Mawr

  Beddrod y Brenin Tut

  Temlau Enwog

  Diwylliant

  Bwyd, Swyddi, Bywyd Dyddiol yr Aifft

  Celf Eifftaidd Hynafol

  Dillad

  Adloniant a Gemau

  Duwiau a Duwiesau Aifft

  Templau a Offeiriaid

  Mummies Aifft

  Llyfr y Meirw

  Llywodraeth yr Hen Aifft

  Rolau Merched

  Heroglyphics

  Heroglyphics Enghreifftiau

  Pobl

  Pharaohs

  Gweld hefyd: Archarwyr: Flash

  Akhenaten

  Amenhotep III

  Cleopatra VII

  Hatshepsut

  Ramses II

  Thutmose III

  Tutankhamun

  Gweld hefyd: Gemau Daearyddiaeth

  Eraill

  Dyfeisiadau a Thechnoleg

  Cychod a Chludiant

  Byddin a Milwyr yr Aifft

  Geirfa a Thelerau

  Gwaith a Ddyfynnwyd

  Hanes >> Yr Hen Aifft
  Fred Hall
  Fred Hall
  Mae Fred Hall yn flogiwr angerddol sydd â diddordeb brwd mewn pynciau amrywiol fel hanes, bywgraffiad, daearyddiaeth, gwyddoniaeth, a gemau. Mae wedi bod yn ysgrifennu am y pynciau hyn ers sawl blwyddyn bellach, ac mae ei flogiau wedi cael eu darllen a’u gwerthfawrogi gan lawer. Mae Fred yn hynod wybodus yn y pynciau y mae’n ymdrin â nhw, ac mae’n ymdrechu i ddarparu cynnwys addysgiadol a deniadol sy’n apelio at ystod eang o ddarllenwyr. Ei gariad at ddysgu am bethau newydd sy’n ei ysgogi i archwilio meysydd newydd o ddiddordeb a rhannu ei fewnwelediad â’i ddarllenwyr. Gyda’i arbenigedd a’i arddull ysgrifennu atyniadol, mae Fred Hall yn enw y gall darllenwyr ei flog ymddiried ynddo a dibynnu arno.