Hanes yr Ail Ryfel Byd: Brwydr Stalingrad i Blant

Hanes yr Ail Ryfel Byd: Brwydr Stalingrad i Blant
Fred Hall

Ail Ryfel Byd

Brwydr Stalingrad

Brwydr Stalingrad oedd un o frwydrau mwyaf a mwyaf marwol yr Ail Ryfel Byd. Roedd yn drobwynt yn y rhyfel. Ar ôl colli'r frwydr, collodd byddin yr Almaen gymaint o filwyr a chymerodd y fath orchfygiad fel nad oeddent erioed wedi gwella'n llwyr.

Mae tanciau'r Undeb Sofietaidd yn amddiffyn Stalingrad

Llun gan Anhysbys

Am Stalingrad y Ddinas

Roedd Stalingrad wedi'i lleoli yn Ne-orllewin Rwsia ar Afon Volga. Roedd yn ganolfan ddiwydiannol a chyfathrebu fawr i'r Undeb Sofietaidd yn y de. Hefyd, cafodd ei enwi ar ôl yr arweinydd Sofietaidd Josef Stalin. Gwnaeth hyn y ddinas yn bwysig i Stalin a hefyd yn bwysig i Hitler, oedd yn casáu Stalin.

Gelwid Stalingrad yn Tsaritsyn tan 1925 pan gafodd ei hailenwi'n Stalingrad er anrhydedd i Josef Stalin. Ym 1961 newidiwyd enw'r ddinas i Volgograd, sy'n golygu Dinas Volga.

Pryd oedd y Frwydr?

Digwyddodd y frwydr yn ystod rhan olaf 1942 a dechrau 1943 Ar ôl misoedd o ymladd ac o'r diwedd bron â llwgu i farwolaeth, ildiodd yr Almaenwyr ar 2 Chwefror, 1943.

Y Frwydr

Dechreuodd y frwydr gyda llu awyr yr Almaen, y Luftwaffe, bomio Afon Volga a dinas Stalingrad ar y pryd. Fe wnaethon nhw leihau llawer o'r ddinas i rwbel. Yn fuan symudodd byddin yr Almaen i mewn a llwyddodd i gymryd rhan helaeth o'r ddinas.

Fodd bynnag, nid oedd y milwyr Sofietaidd ynbarod i roi'r gorau iddi. Roedd ymladd yn ninas Stalingrad yn ffyrnig. Cuddiodd Sofietiaid ar hyd a lled y ddinas, mewn adeiladau a hyd yn oed y carthffosydd, gan ymosod ar y milwyr Almaenig. Dechreuodd y frwydr greulon hon ar yr Almaenwyr.

7>Milwyr Sofietaidd yn ymladd yn strydoedd y ddinas

Llun gan Anhysbys

Gweld hefyd: Arian a Chyllid: Sut mae Arian yn cael ei Wneud: Darnau Arian

Ildio

Ym mis Tachwedd, ymgasglodd y Sofietiaid a gwneud gwrthymosodiad. Fe wnaethon nhw ddal byddin yr Almaen y tu mewn i Stalingrad. Yn fuan dechreuodd yr Almaenwyr redeg allan o fwyd. Yn olaf, yn wan o ddiffyg bwyd a rhew o'r gaeaf oer, ildiodd mwyafrif byddin yr Almaen. Roedd Hitler yn ddig gyda'r Cadfridog Paulus am ildio. Roedd yn disgwyl i Paulus ymladd i farwolaeth neu gyflawni hunanladdiad, yn hytrach nag ildio. Fodd bynnag, ildiodd Paulus ac yn ddiweddarach siaradodd yn erbyn y Natsïaid tra yn y caethiwed Sofietaidd.

Faint o filwyr a ymladdodd ym Mrwydr Stalingrad?

Roedd gan y ddwy ochr fyddinoedd mawr o dros 1 miliwn o filwyr. Roedd gan bob un ohonynt gannoedd o danciau a dros 1,000 o awyrennau. Amcangyfrifir bod tua 750,000 o filwyr o fyddin yr Almaen wedi marw a bron i 500,000 o Rwsiaid.

Pwy oedd yr arweinwyr?

Arweiniwyd byddin yr Almaen gan y Cadfridog Friedrich Paulus. Cafodd ei ddyrchafu i Field Marshall yn union cyn iddo ildio i'r Rwsiaid. Roedd Hitler yn gobeithio y byddai hyrwyddo Paulus yn hybu ei foesoldeb ac yn peri iddo beidio ag ildio.

YArweiniwyd byddin yr Undeb Sofietaidd gan y Cadfridog Georgy Zhukov.

Ffeithiau Diddorol

 • Roedd Adolf Hitler yn ddig iawn wrth y Cadfridog Paulus am golli'r frwydr. Tynnodd Paulus o'i reng a chynnal diwrnod cenedlaethol o alaru am y cywilydd yr oedd Paulus wedi'i ddwyn ar yr Almaen trwy golli.
 • Cafodd tanciau Almaenig drafferth ymladd ar strydoedd Stalingrad. Trowyd llawer o'r ddinas yn rwbel na allai'r tanciau fynd o gwmpas na throsodd.
 • Byddai'r Cadfridog Zhukov yn arwain yr Undeb Sofietaidd i lawer mwy o fuddugoliaethau erbyn diwedd yr Ail Ryfel Byd. Roedd yn un o'r cadfridogion mwyaf addurnedig yn hanes yr Undeb Sofietaidd.
 • Daliwyd tua 91,000 o filwyr yr Almaen ar ddiwedd y frwydr.
Gweithgareddau <6

Cymerwch gwis deg cwestiwn am y dudalen hon.

 • Gwrandewch ar ddarlleniad wedi'i recordio o'r dudalen hon:
 • Nid yw eich porwr yn cynnal yr elfen sain.

  Dysgu Mwy am yr Ail Ryfel Byd:

  Trosolwg:

  Llinell Amser yr Ail Ryfel Byd

  Pwerau ac Arweinwyr y Cynghreiriaid

  Pwerau ac Arweinwyr Echel

  Achosion yr Ail Ryfel Byd

  Rhyfel yn Ewrop

  Rhyfel yn y Môr Tawel

  Ar ôl y Rhyfel

  Brwydrau:

  Brwydr Prydain

  Brwydr yr Iwerydd

  Gweld hefyd: Ffiseg i Blant: Sain - Traw ac Acwsteg

  Pearl Harbour

  Brwydr Stalingrad

  D-Day (Gorchfygiad Normandi)

  Brwydr y Chwydd

  Brwydr Berlin

  Brwydr Midway

  Brwydr Guadalcanal

  BrwydrIwo Jima

  Digwyddiadau:

  Yr Holocost

  Gwersylloedd Claddu Japan

  Marwolaeth Bataan Mawrth

  Sgyrsiau Glan Tân

  Hiroshima a Nagasaki (Bom Atomig)

  Treialon Troseddau Rhyfel

  Adfer a Chynllun Marshall

  Arweinwyr:

  Winston Churchill

  Charles de Gaulle

  Franklin D. Roosevelt

  Harry S. Truman

  Dwight D. Eisenhower

  Douglas MacArthur

  George Patton

  Adolf Hitler

  Joseph Stalin

  Benito Mussolini

  Hirohito

  Anne Frank

  Eleanor Roosevelt

  Arall:

  Frynt Cartref yr Unol Daleithiau

  Merched yr Ail Ryfel Byd<6

  Americanwyr Affricanaidd yn yr Ail Ryfel Byd

  Ysbiwyr ac Asiantau Cudd

  Awyrennau

  Cludwyr Awyrennau

  Technoleg

  Geirfa'r Ail Ryfel Byd a Thelerau

  Gwaith a Ddyfynnwyd

  Hanes >> Yr Ail Ryfel Byd i Blant
  Fred Hall
  Fred Hall
  Mae Fred Hall yn flogiwr angerddol sydd â diddordeb brwd mewn pynciau amrywiol fel hanes, bywgraffiad, daearyddiaeth, gwyddoniaeth, a gemau. Mae wedi bod yn ysgrifennu am y pynciau hyn ers sawl blwyddyn bellach, ac mae ei flogiau wedi cael eu darllen a’u gwerthfawrogi gan lawer. Mae Fred yn hynod wybodus yn y pynciau y mae’n ymdrin â nhw, ac mae’n ymdrechu i ddarparu cynnwys addysgiadol a deniadol sy’n apelio at ystod eang o ddarllenwyr. Ei gariad at ddysgu am bethau newydd sy’n ei ysgogi i archwilio meysydd newydd o ddiddordeb a rhannu ei fewnwelediad â’i ddarllenwyr. Gyda’i arbenigedd a’i arddull ysgrifennu atyniadol, mae Fred Hall yn enw y gall darllenwyr ei flog ymddiried ynddo a dibynnu arno.