Hanes UDA: Rhyfel 1812 i Blant

Hanes UDA: Rhyfel 1812 i Blant
Fred Hall

Hanes UDA

Rhyfel 1812

Hanes >> Hanes UDA cyn 1900

Ewch yma i wylio fideo am Ryfel 1812.

Ymladdwyd Rhyfel 1812 rhwng yr Unol Daleithiau a'r Deyrnas Unedig. Fe'i gelwir weithiau yn "Ail Ryfel Annibyniaeth."

Gweld hefyd: Bywgraffiad: Hannibal Barca

7>Arlywydd James Madison

(1816) gan John Vanderlyn Achosion Rhyfel 1812

Bu nifer o ddigwyddiadau a arweiniodd at Ryfel 1812. Roedd y Deyrnas Unedig mewn rhyfel yn erbyn Ffrainc a byddinoedd Napoleon. Roeddent wedi gosod cyfyngiadau masnach ar yr Unol Daleithiau, heb fod eisiau iddynt fasnachu â Ffrainc. Cipiodd llynges y Deyrnas Unedig longau masnach yr Unol Daleithiau hefyd a gorfodi’r morwyr i ymuno â’r Llynges Frenhinol. Yn olaf, cefnogodd y Deyrnas Unedig lwythau Brodorol America mewn ymdrech i atal yr Unol Daleithiau rhag ehangu i'r gorllewin.

Pwy oedd yr arweinwyr?

Arlywydd y Yr Unol Daleithiau yn ystod y rhyfel oedd James Madison. Roedd arweinwyr milwrol yr Unol Daleithiau yn cynnwys Andrew Jackson, Henry Dearborn, Winfield Scott, a William Henry Harrison. Arweiniwyd y Deyrnas Unedig gan y Tywysog Rhaglaw (George IV) a'r Prif Weinidog Robert Jenkinson. Ymhlith yr arweinwyr milwrol Prydeinig roedd Isaac Brock, Gordon Drummond, a Charles de Salaberry.

U.S. Yn ymosod ar Ganada

Ar 18 Mehefin, 1812, cyhoeddodd yr Unol Daleithiau ryfel ar y Deyrnas Unedig. Y peth cyntaf a wnaeth yr Unol Daleithiau oeddymosod ar wladfa Brydeinig Canada. Nid aeth y goresgyniad yn dda. Cafodd milwyr dibrofiad yr Unol Daleithiau eu trechu’n hawdd gan y Prydeinwyr a chollodd yr Unol Daleithiau ddinas Detroit hyd yn oed.

U.S. Gains Ground

Dechreuodd pethau droi o gwmpas i’r Unol Daleithiau yn 1813 gyda buddugoliaeth bendant ym Mrwydr Llyn Erie ar 19 Medi, 1813. Ychydig wythnosau’n ddiweddarach, William Henry Harrison oedd yn arwain lluoedd yr Unol Daleithiau wrth iddyn nhw drechu llu mawr o America Brodorol dan arweiniad Tecumseh ym Mrwydr y Tafwys.

Ymladd Prydain yn Ôl

Yn 1814, dechreuodd y Prydeinwyr ymladd yn ôl. Fe ddefnyddion nhw eu llynges uwchraddol i rwystro masnach yr Unol Daleithiau ac i ymosod ar borthladdoedd yr Unol Daleithiau ar hyd yr arfordir dwyreiniol. Ar Awst 24, 1814, ymosododd lluoedd Prydain ar Washington, D.C. Cymerasant reolaeth ar Washington a llosgasant lawer o adeiladau gan gynnwys y Capitol a'r Tŷ Gwyn (yr enw arno oedd Plasty'r Arlywydd ar y pryd).

Brwydr New Orleans (1910)

gan Edward Percy Moran. Brwydr Baltimore

Roedd y Prydeinwyr yn ennill tir yn y rhyfel hyd at Frwydr Baltimore a barodd dridiau o Fedi 12-15, 1814. Dros nifer o ddyddiau, bu llongau Prydeinig yn peledu Fort McHenry yn ymdrech i wneud eu ffordd i Baltimore. Fodd bynnag, llwyddodd milwyr yr Unol Daleithiau i atal y llu Prydeinig llawer mwy, gan achosi i'r Prydeinwyr dynnu'n ôl. Profodd y fuddugoliaeth hon yn drobwynt pwysig i mewny rhyfel.

Brwydr New Orleans

Brwydr fawr olaf Rhyfel 1812 oedd Brwydr New Orleans a gynhaliwyd ar Ionawr 8, 1815. Y Ymosododd Prydain ar New Orleans gan obeithio cymryd rheolaeth o'r ddinas borthladd. Cawsant eu hatal a'u trechu gan luoedd yr Unol Daleithiau dan arweiniad Andrew Jackson. Enillodd yr Unol Daleithiau fuddugoliaeth bendant a gorfodi’r Prydeinwyr allan o Louisiana.

Heddwch

Arwyddodd yr Unol Daleithiau a Phrydain Fawr gytundeb heddwch o’r enw Cytundeb Ghent ar Ragfyr 24 , 1814. Cadarnhaodd Senedd yr UD y cytundeb ar Chwefror 17, 1815.

7>Cyfansoddiad USS gan Ducksters

Roedd Cyfansoddiad yr USS y llong enwocaf

o Ryfel 1812. Enillodd y llysenw

"Old Ironsides" ar ôl trechu'r HMS Guerriere. Canlyniadau

Daeth y rhyfel i ben gyda stalemate gyda'r naill ochr na'r llall yn ennill tir. Ni newidiwyd unrhyw ffiniau o ganlyniad i'r rhyfel. Fodd bynnag, daeth diwedd y rhyfel â heddwch hirdymor rhwng yr Unol Daleithiau a'r Deyrnas Unedig. Arweiniodd hefyd at "Gyfnod o deimladau da" yn yr Unol Daleithiau.

Ffeithiau Diddorol am Ryfel 1812

 • Gwahanol lwythau Brodorol America ynghyd â'r ddwy ochr yn ystod y rhyfel. Roedd y rhan fwyaf o lwythau'n ochri â'r Prydeinwyr gan gynnwys Cydffederasiwn Tecumseh a gynghreiriodd sawl llwyth yn erbyn yr Unol Daleithiau
 • Brwydr Baltimore oedd yr ysbrydoliaeth ar gyfer cerdd a ysgrifennwyd gan Francis ScottAllwedd a ddaeth yn ddiweddarach yn eiriau ar gyfer The Star-Spangled Banner .
 • Arwyddwyd Cytundeb Ghent cyn Brwydr New Orleans, ond ni chyrhaeddodd gair y cytundeb Louisiana cyn y frwydr .
 • Mae Dolly Madison, gwraig yr Arlywydd James Madison, yn aml yn cael y clod am arbed portread enwog o George Washington rhag cael ei ddinistrio pan losgodd y Prydeinwyr y Tŷ Gwyn i lawr.
Gweithgareddau
 • Cymerwch gwis deg cwestiwn am y dudalen hon.

 • Gwrandewch ar ddarlleniad wedi’i recordio o’r dudalen hon:
 • Nid yw eich porwr yn cynnal yr elfen sain.

  Ewch yma i wylio fideo am Ryfel 1812.

  Dyfynnu Gwaith

  Hanes >> Hanes UDA cyn 1900

  Gweld hefyd: Rhyfel Cartref Plant: Merched  Fred Hall
  Fred Hall
  Mae Fred Hall yn flogiwr angerddol sydd â diddordeb brwd mewn pynciau amrywiol fel hanes, bywgraffiad, daearyddiaeth, gwyddoniaeth, a gemau. Mae wedi bod yn ysgrifennu am y pynciau hyn ers sawl blwyddyn bellach, ac mae ei flogiau wedi cael eu darllen a’u gwerthfawrogi gan lawer. Mae Fred yn hynod wybodus yn y pynciau y mae’n ymdrin â nhw, ac mae’n ymdrechu i ddarparu cynnwys addysgiadol a deniadol sy’n apelio at ystod eang o ddarllenwyr. Ei gariad at ddysgu am bethau newydd sy’n ei ysgogi i archwilio meysydd newydd o ddiddordeb a rhannu ei fewnwelediad â’i ddarllenwyr. Gyda’i arbenigedd a’i arddull ysgrifennu atyniadol, mae Fred Hall yn enw y gall darllenwyr ei flog ymddiried ynddo a dibynnu arno.