Hanes Talaith Georgia i Blant

Hanes Talaith Georgia i Blant
Fred Hall

Georgia

Hanes y Wladwriaeth

Americanwyr Brodorol

Mae'r wlad sydd heddiw yn dalaith Georgia wedi bod yn byw gan bobl ers miloedd o flynyddoedd. Pan gyrhaeddodd Ewropeaid gyntaf, roedd llwythau amrywiol o Americanwyr Brodorol yn byw ledled y wladwriaeth. Y ddau brif lwyth oedd y Cherokee a'r Creek. Roedd y Cherokee yn byw yn rhan ogleddol Georgia ac yn siarad iaith Iroquoian. Roedd y Creek yn byw yn rhan ddeheuol Georgia ac yn siarad yr iaith Mwsogeg. Ystyriwyd y Cherokee a'r Creek yn rhan o'r "Pum Llwyth Gwâr." Tyfodd llwyth Seminole Fflorida i raddau helaeth allan o bobloedd Creek yn Georgia.

6> Atlanta, Georgia gyda'r nosgan Evilarry

Ewropeaid yn Cyrraedd

Yr Ewropeaidd cyntaf i archwilio Georgia oedd Hernando de Soto ym 1540. Roedd De Soto a'i ddynion yn hela am aur. Wnaethon nhw ddim dod o hyd i aur, ond fe wnaethon nhw drin yr Indiaid lleol yn wael a hefyd eu heintio â'r frech wen, gan ladd miloedd ohonyn nhw. Hawliodd y Sbaenwyr y tir, gan sefydlu cenadaethau ar hyd yr arfordir. Ymhen amser gadawodd yr offeiriaid gan eu bod yn ysglyfaeth hawdd i fôr-ladron.

Y Wladfa Seisnig

Ym 1733, sefydlodd James Oglethorpe wladfa Brydeinig Georgia. Arweiniodd 116 o wladychwyr i arfordir Georgia a sefydlodd anheddiad a fyddai'n dod yn ddinas Savannah yn ddiweddarach. Dros y blynyddoedd nesaf, cyrhaeddodd mwy o wladychwyr a'r drefedigaeth oTyfodd Georgia.

Chwyldro America

Pan wrthryfelodd gweddill y 13 trefedigaeth Brydeinig yn erbyn trethi uchel o Loegr, ymunodd Georgia ac arwyddodd y Datganiad Annibyniaeth yn 1776. Ar ôl hynny y rhyfel, ymunodd Georgia â'r weriniaeth wladwriaethau newydd ei ffurfio a daeth yn 4edd talaith yr Unol Daleithiau.

Cotwm a Chaethwasiaeth

Roedd galw mawr am gotwm ledled y byd ac yr oedd Georgia yn lle rhagorol i dyfu cotwm. Erbyn y 1800au, roedd llawer o'r tir yn Georgia yn cael ei ddefnyddio i ffermio cotwm gan berchnogion planhigfeydd mawr. Fe brynon nhw gaethweision o Affrica i weithio'r caeau. Erbyn 1860, roedd bron i hanner miliwn o gaethweision yn byw yn Georgia.

Stone Mountain gan Hwyaden Ddu

Rhyfel Cartref

Pan ddechreuodd y Rhyfel Cartref rhwng y Gogledd a'r De ym 1861, ymwahanodd Georgia o'r Undeb a daeth yn rhan o Daleithiau Cydffederal America. Ymladdwyd sawl brwydr fawr yn Georgia, ond roedd y mwyaf pendant ym 1864 pan ymdeithiodd Cadfridog yr Undeb William Sherman o Atlanta i Savannah. Dinistriodd lawer o'r hyn oedd yn ei lwybr a thorri cefnau'r De. Byddai'r rhyfel yn dod i ben lai na chwe mis yn ddiweddarach.

Ailadeiladu

Cymerodd flynyddoedd lawer i Georgia ailadeiladu ar ôl dinistr y Rhyfel Cartref. Heddiw, mae Georgia yn dalaith fywiog gydag un o ddinasoedd mwyaf blaenllaw'r byd yn Atlanta. Mae ganddi boblogaeth o tua 10 miliwn a CMC odros $400 biliwn.

Parc Olympaidd y Canmlwyddiant gan Hwyaid Du

Llinell Amser

 • 1540 - y fforiwr Sbaenaidd Hernando de Soto yw'r Ewropeaidd cyntaf i ymweld ag ef.
 • 1733 - James Oglethorpe yn sefydlu dinas Savannah a threfedigaeth Brydeinig Georgia.
 • 1776 - Georgia yn arwyddo'r Datganiad Annibyniaeth oddi wrth Prydain.
 • 1788 - Georgia yn cadarnhau'r Cyfansoddiad ac yn ymuno â'r Unol Daleithiau fel y 4edd dalaith.
 • 1829 - Ceir aur yng ngogledd Georgia ac mae Rhuthr Aur Georgia yn cychwyn.
 • 1838 - Gorfodir Indiaid Cherokee yng ngogledd Georgia i orymdeithio i Oklahoma yn yr hyn a elwid yn “Llwybr y Dagrau.”
 • 1861 - Georgia yn ymwahanu o’r Undeb gan ymuno â Thaleithiau Cydffederal America.
 • 1864 - Mae "March to the Sea" y Sherman o Atlanta i Savannah yn digwydd.
 • 1870 - Georgia yn cael ei hadfer i'r Undeb.
 • 1921 - Mae'r boll widdon yn dinistrio llawer o gnydau Georgia.
 • 1977 - Llywodraethwr Georgia Jimmy Carter yn dod yn Arlywydd yr Unol Daleithiau.
 • 1996 - Cynhelir Gemau Olympaidd yr Haf yn Atlanta.
Mwy o Hanes Talaith UDA:

19> 23>
Alabama
Alasga

Arizona

Arkansas

California

6>Colorado

Connecticut

Delaware

Florida

Georgia

Hawaii

Idaho

Illinois

Gweld hefyd: Pengwiniaid: Dysgwch am yr adar nofio hyn.

Indiana

Iowa

Kansas

Kentucky

Louisiana

Maine

Maryland

Massachusetts

Michigan

Minnesota

Mississippi

6>Missouri

Montana

Nebraska

Nevada

Hampshire Newydd

New Jersey

Mecsico Newydd<7

Efrog Newydd

Gogledd Carolina

Gogledd Dakota

Ohio

Oklahoma

Oregon

Pennsylvania

Rhode Island

De Carolina

De Dakota

Tennessee

Texas

Utah

Vermont

Virginia

Gweld hefyd: Hanes yr Ail Ryfel Byd: Pwerau Cynghreiriol i Blant o'r Ail Ryfel Byd

Washington

Gorllewin Virginia

Wisconsin

Wyoming

Gwaith a Ddyfynnwyd

Hanes >> Daearyddiaeth UDA >> Hanes Talaith UDA
Fred Hall
Fred Hall
Mae Fred Hall yn flogiwr angerddol sydd â diddordeb brwd mewn pynciau amrywiol fel hanes, bywgraffiad, daearyddiaeth, gwyddoniaeth, a gemau. Mae wedi bod yn ysgrifennu am y pynciau hyn ers sawl blwyddyn bellach, ac mae ei flogiau wedi cael eu darllen a’u gwerthfawrogi gan lawer. Mae Fred yn hynod wybodus yn y pynciau y mae’n ymdrin â nhw, ac mae’n ymdrechu i ddarparu cynnwys addysgiadol a deniadol sy’n apelio at ystod eang o ddarllenwyr. Ei gariad at ddysgu am bethau newydd sy’n ei ysgogi i archwilio meysydd newydd o ddiddordeb a rhannu ei fewnwelediad â’i ddarllenwyr. Gyda’i arbenigedd a’i arddull ysgrifennu atyniadol, mae Fred Hall yn enw y gall darllenwyr ei flog ymddiried ynddo a dibynnu arno.