Hanes: Rheilffordd Drawsgyfandirol Gyntaf

Hanes: Rheilffordd Drawsgyfandirol Gyntaf
Fred Hall

Ehangu tua'r Gorllewin

Rheilffordd Drawsgyfandirol Gyntaf

Hanes>> Ehangu tua'r Gorllewin

Y Rheilffordd Drawsgyfandirol Gyntaf yn ymestyn o Arfordir Dwyreiniol y ddinas. Unol Daleithiau i Arfordir y Gorllewin. Ni fyddai pobl bellach yn teithio mewn trenau wagenni hir a gymerodd fisoedd i gyrraedd California. Gallent nawr deithio'n gyflymach, yn fwy diogel ac yn rhatach ar y trên. Yn ogystal â phobl, gallai pethau fel post, cyflenwadau a nwyddau masnach bellach gael eu cludo ledled y wlad mewn ychydig ddyddiau yn unig. Adeiladwyd y rheilffordd rhwng 1863 a 1869.

Cefndir

Gweld hefyd: Bywgraffiad Joe Mauer: Chwaraewr Pêl-fas MLB

Dechreuodd y sgwrs gyntaf am reilffordd drawsgyfandirol tua 1830. Masnachwr oedd un o hyrwyddwyr cyntaf y rheilffordd o'r enw Asa Whitney. Ceisiodd Asa yn galed am flynyddoedd lawer i gael y Gyngres i basio gweithred i adeiladu'r rheilffordd, ond methodd. Fodd bynnag, yn y 1860au dechreuodd Theodore Jwda lobïo am reilffordd. Gwnaeth arolwg o fynyddoedd Sierra Nevada a daeth o hyd i fwlch lle gellid adeiladu'r rheilffordd.

Y Llwybr

Roedd dau brif lwybr yr oedd pobl am i'r rheilffordd gyntaf fynd ar eu hyd. cael ei adeiladu.

 • Gelwid un llwybr yn "lwybr canolog". Dilynodd lawer yr un llwybr â Llwybr Oregon. Byddai'n cychwyn yn Omaha, Nebraska ac yn gorffen yn Sacramento, California.
 • Y llwybr arall oedd y "llwybr deheuol". Byddai'r llwybr hwn yn ymestyn ar draws Texas, New Mexico, ac yn y pen draw yn Los Angeles, California.
Dewiswyd y llwybr canolog yn y pen draw gan y Gyngres.

7>

Llwybr y Rheilffordd Drawsgyfandirol Gyntaf gan Anhysbys

Deddf Rheilffordd y Môr Tawel

Ym 1862 llofnododd yr Arlywydd Abraham Lincoln Ddeddf Rheilffyrdd y Môr Tawel yn gyfraith. Dywedodd y ddeddf fod dwy brif reilffordd. Byddai'r Central Pacific Railroad yn dod o Galiffornia a'r Union Pacific Railroad yn dod o'r Canolbarth. Byddai'r ddwy reilffordd yn cyfarfod rhywle yn y canol.

Rhoddodd y ddeddf dir i gwmnïau'r rheilffyrdd lle gallent adeiladu'r rheilffordd. Talodd iddynt hefyd am bob milltir a adeiladwyd ganddynt. Cawsant fwy o arian am filltiroedd o drac a adeiladwyd yn y mynyddoedd yn erbyn milltiroedd o drac a adeiladwyd ar y gwastadeddau.

Adeiladu'r Rheilffordd

Ar Draws y Cyfandir

gan Joseph Becker Roedd adeiladu'r rheilffordd yn waith caled, caled. Roedd y tywydd yn arbennig o galed yn y mynyddoedd yn ystod y gaeaf. Yn aml, yr unig ffordd i deithio dros y mynyddoedd oedd mynd trwy'r mynyddoedd trwy ffrwydro twnnel. Bu'n rhaid i'r Central Pacific Railroad ffrwydro nifer o dwneli trwy fynyddoedd Sierra Nevada. Roedd y twnnel hiraf a adeiladwyd yn 1659 troedfedd o hyd. Cymerodd amser hir i adeiladu'r twneli. Roeddent yn gallu chwythu tua un droedfedd y dydd ar gyfartaledd.

Tra bod y Central Pacific Railroad yn gorfod delio â mynyddoedd ac eira, roedd yr Union Pacific Railroadei herio gan gyrchoedd Brodorol America. Wrth i'r Americanwyr Brodorol sylweddoli'r bygythiad i'w ffordd o fyw yr oedd y "Ceffyl Haearn" yn mynd i'w ddwyn, fe ddechreuon nhw ysbeilio safleoedd gwaith y rheilffordd. Hefyd, roedd llawer o'r tir a "roddwyd" i'r rheilffordd gan y llywodraeth mewn gwirionedd yn dir Brodorol America. Llafurwyr Gwyddelig oedd yr Union Pacific Railroad, llawer ohonynt wedi gwasanaethu yn yr Undeb a byddinoedd y Cydffederasiwn. Yn Utah, adeiladwyd llawer o'r trac gan weithwyr Mormon. Adeiladwyd y rhan fwyaf o Reilffordd y Môr Tawel Canolog gan fewnfudwyr Tsieineaidd.

Y Spike Aur

Cyfarfu’r ddwy reilffordd o’r diwedd yn Promontory Summit, Utah ar Fai 10, 1869. Leland Stanford, llywodraethwr California a llywydd y Central Pacific Railroad, a yrrodd yn y pigyn olaf. Enw'r pigyn olaf hwn oedd y "Sbigyn Aur" neu'r "Y Spike Terfynol". Gallwch ei weld heddiw ym Mhrifysgol Stanford yng Nghaliffornia.

15>Gyrru'r Sbigyn Aur ar 10fed Mai, 1869

gan Ysgol Americanaidd

Ffeithiau Diddorol am y Rheilffordd Drawsgyfandirol Gyntaf

 • Teithiodd y Merlod Express lwybr tebyg i’r llwybr canolog a helpodd i brofi bod modd pasio’r llwybr yn y gaeaf.<12
 • Gelwir y rheilffordd draws-gyfandirol hefyd yn Reilffordd y Môr Tawel a'r Llwybr Trostir.
 • Cyfanswm hyd y Trawsgyfandirol CyntafRoedd y rheilffordd yn 1,776 milltir.
 • Rheolwyd y Central Pacific Railroad gan bedwar dyn o'r enw y "Pedwar Mawr". Y rhain oedd Leland Stanford, Collis P. Huntington, Mark Hopkins, a Charles Crocker.
 • Yn ddiweddarach, ym mis Tachwedd 1869, yr oedd y Môr Tawel Canolog yn cysylltu San Francisco â Sacramento.
>Gweithgareddau
 • Cymerwch gwis deg cwestiwn am y dudalen hon.

 • Gwrandewch ar ddarlleniad wedi'i recordio o'r dudalen hon:
 • Nid yw eich porwr yn cynnal yr elfen sain.

  Ehangu tua'r Gorllewin
  California Gold Rush

  Rheilffordd Trawsgyfandirol Cyntaf

  Geirfa a Thelerau

  Deddf Homestead a Land Rush

  Prynu Louisiana

  Rhyfel America Mecsico

  Llwybr Oregon

  Pony Express

  Gweld hefyd: Glöyn byw: Dysgwch Am y Pryfed Hedfan

  Brwydr yr Alamo

  Llinell Amser Ehangu tua'r Gorllewin

  Bywyd Frontier

  6>Cowbois

  Bywyd Dyddiol ar y Ffin

  Cabanau Log

  Pobl y Gorllewin

  Daniel Boone

  Enwog Diffoddwyr Gwn

  Sam Houston

  Lewis a Clark

  Annie Oakley

  James K. Polk

  Sacagawea

  Thomas Jefferson

  Hanes >> Ehangu tua'r Gorllewin
  Fred Hall
  Fred Hall
  Mae Fred Hall yn flogiwr angerddol sydd â diddordeb brwd mewn pynciau amrywiol fel hanes, bywgraffiad, daearyddiaeth, gwyddoniaeth, a gemau. Mae wedi bod yn ysgrifennu am y pynciau hyn ers sawl blwyddyn bellach, ac mae ei flogiau wedi cael eu darllen a’u gwerthfawrogi gan lawer. Mae Fred yn hynod wybodus yn y pynciau y mae’n ymdrin â nhw, ac mae’n ymdrechu i ddarparu cynnwys addysgiadol a deniadol sy’n apelio at ystod eang o ddarllenwyr. Ei gariad at ddysgu am bethau newydd sy’n ei ysgogi i archwilio meysydd newydd o ddiddordeb a rhannu ei fewnwelediad â’i ddarllenwyr. Gyda’i arbenigedd a’i arddull ysgrifennu atyniadol, mae Fred Hall yn enw y gall darllenwyr ei flog ymddiried ynddo a dibynnu arno.