Hanes: Rhamantiaeth Celf i Blant

Hanes: Rhamantiaeth Celf i Blant
Fred Hall

Hanes Celf ac Artistiaid

Rhamantiaeth

Hanes>> Hanes Celf

Trosolwg Cyffredinol

Roedd Rhamantiaeth yn fudiad diwylliannol a ddechreuodd yn Ewrop. Roedd yn adwaith braidd i'r Chwyldro Diwydiannol a ddigwyddodd yn ystod yr un cyfnod. Effeithiodd y mudiad ar feddwl athronyddol, llenyddiaeth, cerddoriaeth, a chelf.

Pryd roedd yr arddull Rhamantaidd o gelfyddyd yn boblogaidd?

Dechreuodd y Mudiad Rhamantaidd ar ddiwedd y 1700au a chyrhaeddodd ei hanterth yn y 1800au cynnar. Roedd yn nodi diwedd y mudiad Baróc ac fe'i dilynwyd gan Realaeth.

Beth yw nodweddion celf Rhamantaidd?

Celf rhamantaidd yn canolbwyntio ar emosiynau, teimladau a hwyliau o bob math yn cynnwys ysbrydolrwydd, dychymyg, dirgelwch, a dyddordeb. Roedd y testun yn amrywio'n fawr gan gynnwys tirluniau, crefydd, chwyldro, a harddwch heddychlon. Daeth y brwsh ar gyfer celf ramantus yn fwy rhydd ac yn llai manwl gywir. Crynhodd yr arlunydd Rhamantaidd gwych Caspar David Friedrich Rhamantiaeth gan ddweud "teimlad yr arlunydd yw ei gyfraith".

Enghreifftiau o Rhamantiaeth

The Wanderer Uchod y Môr a'r Niwl (Caspar David Friedrich)

Efallai nad oes unrhyw beintiad yn cynrychioli'r mudiad Rhamantaidd yn well na The Wanderer Friedrich. Yn y llun hwn mae dyn yn sefyll ar frig dibyn creigiog, ei gefn i’r gwyliwr wrth iddo edrych allan dros y cymylau a’r byd.Mae'r gwyliwr yn profi parchedig ofn natur ac ar yr un pryd yn teimlo di-nodedd dyn. Mae'r paentiad yn gwneud gwaith ardderchog o gyfleu emosiwn eiliad a drama byd natur.

6>Y Crwydryn Uwchben y Môr a'r Niwl

(Cliciwch y llun i weld fersiwn mwy)

Trydydd Mai 1808 (Francisco Goya)

Trydydd Mai 1808 yn dangos ochr wahanol i'r artist Rhamantaidd, ochr chwyldro. Yn y paentiad hwn mae Francisco Goya yn coffáu gwrthwynebiad Sbaen i Ffrainc a byddinoedd Napoleon. Mae gan y paentiad hwn symudiad, drama, ac emosiwn sy'n nodweddiadol o'r Oes Rhamantaidd. Mae hefyd yn un o'r paentiadau cyntaf a ddefnyddiwyd i brotestio erchyllterau rhyfel.

Trydydd Mai

(Cliciwch y llun i weld fersiwn mwy)

Goblet y Titan (Thomas Cole)

Gweld hefyd: Hanes yr UD: Gwahardd i Blant

Yn y paentiad hwn gallwch weld synnwyr y ffantastig. Roedd y Titans o Fytholeg Roegaidd. Roedden nhw'n gewri oedd yn llywodraethu o flaen y duwiau Groegaidd fel Zeus. Mae maint cneifio'r goblet yn rhoi syniad i chi o ba mor enfawr y mae'n rhaid bod y Titan. Mae manylion y paentiad, megis y cychod yn hwylio y tu mewn i'r goblet a'r adeiladau ar ymyl y goblet, yn ychwanegu at y teimlad o fawredd.

Goblet y Titan<9

(Cliciwch y llun i weld fersiwn mwy)

Artistiaid Enwog y Cyfnod Rhamantaidd

 • William Blake - Peintiwr Rhamantaidd Seisnig syddroedd hefyd yn athronydd ac yn fardd.
 • Thomas Cole - Arlunydd Americanaidd sy'n enwog am ei dirluniau a hefyd am sefydlu mudiad celf Ysgol Afon Hudson.
 • John Constable - Arlunydd Rhamantaidd o Loegr sy'n adnabyddus am ei paentiadau o gefn gwlad Lloegr.
 • Eugene Delacroix - Yr arlunydd Rhamantaidd mwyaf blaenllaw o Ffrainc, roedd paentiadau Delacroix yn aml yn darlunio golygfeydd o ddrama a rhyfel. Efallai mai ei baentiad enwocaf yw Liberty Leading the People .
 • Caspar David Friedrich - Arlunydd o'r Almaen a beintiodd dirluniau aruchel a oedd yn aml yn dangos grym natur.
 • Henry Fuseli - Peintiwr rhamantus o Loegr a hoffai baentio'r goruwchnaturiol. Ei baentiad enwocaf yw Yr Hunllef .
 • Thomas Gainsborough - Arlunydd portreadau Rhamantaidd sy'n enwog am ei baentiad Blue Boy .
 • Francisco Goya - A Arlunydd o Sbaen a ddaeth yn adnabyddus am ei waith celf tywyll yn ogystal â'i brotestiadau o ryfel.
 • J.M.W. Turner - Arlunydd tirluniau o Loegr a ddefnyddiodd drawiadau brwsh ysgubol i fynegi emosiynau a phŵer byd natur.
Ffeithiau Diddorol am Rhamantiaeth
 • Roedd yn un o’r troeon cyntaf yn y hanes celf y daeth tirweddau yn bwnc arwyddocaol i'w beintio.
 • Digwyddodd mudiad celf arall ar yr un pryd o'r enw Neoclassicism. Roedd neoglasuriaeth yn wahanol iawn ac yn canolbwyntio ar bwrpas moesol, rheswm, adisgyblaeth.
 • Mae llenyddiaeth ramantaidd yn cynnwys gweithiau Edgar Allen Poe, Ralph Waldo Emerson, William Wordsworth, John Keats, a Nathanial Hawthorne.
Gweithgareddau

>Cymerwch gwis deg cwestiwn am y dudalen hon.

 • Gwrandewch ar ddarlleniad wedi'i recordio o'r dudalen hon:
 • Gweld hefyd: Y Rhyfel Oer i Blant: Bwgan Coch

  Nid yw eich porwr yn cynnal yr elfen sain.

  6> <22 Artistiaid
  • Mary Cassatt
  • Salvador Dali
  • Leonardo da Vinci
  • Edgar Degas
  • Frida Kahlo
  • Wassily Kandinsky
  • Elisabeth Vigee Le Brun
  • Edu oard Manet
  • Henri Matisse
  • Claude Monet
  • Michelangelo
  • Georgia O'Keeffe
  • Pablo Picasso
  • Raphael
  • Rembrandt
  • Georges Seurat
  • Augusta Savage
  • J.M.W. Turner
  • Vincent van Gogh
  • Andy Warhol
  Telerau a Llinell Amser Celf
  • Telerau Hanes Celf
  • Celf Telerau
  • Llinell Amser Celf y Gorllewin
  Symudiadau
  • Canoloesol
  • Dadeni
  • Baróc
  • Rhamantiaeth
  • Realaeth
  • Argraffiadaeth
  • Pointiliaeth
  • Ôl-Argraffiadaeth
  • Symbolaeth
  • Ciwbiaeth
  • Mynegiant
  • Swrrealaeth
  • Haniaethol
  • Celfyddyd Bop
  Celf Hynafol
  • Celf Tsieineaidd Hynafol
  • Celf yr Hen Aifft
  • Celf Groeg yr Henfyd
  • Celf Rufeinig yr Henfyd
  • Celf Affricanaidd
  • Celf Brodorol America
  GwaithDyfynnwyd

  Hanes >> Hanes Celf
  Fred Hall
  Fred Hall
  Mae Fred Hall yn flogiwr angerddol sydd â diddordeb brwd mewn pynciau amrywiol fel hanes, bywgraffiad, daearyddiaeth, gwyddoniaeth, a gemau. Mae wedi bod yn ysgrifennu am y pynciau hyn ers sawl blwyddyn bellach, ac mae ei flogiau wedi cael eu darllen a’u gwerthfawrogi gan lawer. Mae Fred yn hynod wybodus yn y pynciau y mae’n ymdrin â nhw, ac mae’n ymdrechu i ddarparu cynnwys addysgiadol a deniadol sy’n apelio at ystod eang o ddarllenwyr. Ei gariad at ddysgu am bethau newydd sy’n ei ysgogi i archwilio meysydd newydd o ddiddordeb a rhannu ei fewnwelediad â’i ddarllenwyr. Gyda’i arbenigedd a’i arddull ysgrifennu atyniadol, mae Fred Hall yn enw y gall darllenwyr ei flog ymddiried ynddo a dibynnu arno.