Hanes Plant: Brenhinllin Caneuon Tsieina Hynafol

Hanes Plant: Brenhinllin Caneuon Tsieina Hynafol
Fred Hall

Tsieina Hynafol

Brenhinllin y Gân

Hanes i Blant >> Tsieina Hynafol

Hanes

Gweld hefyd: Sioeau Teledu Plant: Disney's Phineas and Ferb

Rheolodd llinach y Gân Tsieina Hynafol o 960 i 1279. Roedd yn dilyn cyfnod y Pum Brenhinllin a'r Deg Teyrnas. Tsieina hynafol oedd y gwareiddiad mwyaf datblygedig yn y byd yn ystod rheolaeth llinach y Gân. Mae'n enwog am ei llu o ddyfeisiadau a datblygiadau, ond yn y pen draw dymchwelodd a chafodd ei goresgyn gan y barbariaid Mongol i'r gogledd. mae hanes llinach y Gân fel arfer yn cael ei rannu rhwng Cân y Gogledd a Chân y De.

Cân y Gogledd (960 i 1127)

Sefydlwyd llinach y Gân gan a cyffredinol a enwir Zhao Kuangyin. Yn ôl y chwedl, nid oedd ei filwyr eisiau gwasanaethu'r ymerawdwr presennol mwyach ac erfyniodd ar Zhao i wisgo'r wisg felen. Wedi iddo wrthod dair gwaith yn y diwedd cymerodd y wisg a daeth yn Ymerawdwr Taizu, gan sefydlu llinach y Cân.

Adunodd yr Ymerawdwr Taizu lawer o Tsieina dan ei reolaeth. Fodd bynnag, penododd ysgolheigion hefyd i arwain ei fyddin. Gwanhaodd hyn ei fyddin ac yn y diwedd achosodd gwymp Cân y Gogledd i'r bobloedd Jin.

Cân y De (1127 i 1279)

Pan orchfygodd y Jin Gân y Gogledd , dihangodd mab yr ymerawdwr diweddaf i'r de. Sefydlodd y Gân Ddeheuol yn ne Tsieina. Yr oedd y Gân Ddeheuol yn talu ffi bob blwyddyn i'r Jin er mwyncynnal yr heddwch. Ar ôl talu'r Jin am dros 100 mlynedd, ymunodd Cân y De â'r Mongoliaid i goncro'r Jin. Fodd bynnag, ategwyd y cynllun hwn. Wedi i'r Mongoliaid orchfygu'r Jin, troesant ar Gân y De a chipio Tsieina i gyd.

Dyfeisiadau a Thechnoleg

Y cyfnod o reolaeth dan linach y Gân oedd cyfnod o ddatblygiadau a dyfeisgarwch mawr. Gwnaed rhai o'r dyfeisiadau pwysicaf yn hanes Tsieina Hynafol yn ystod y cyfnod hwn gan gynnwys teip symudol, powdwr gwn, a'r cwmpawd magnetig.

Caniataodd dyfeisio teip symudol ar gyfer argraffu màs o ddogfennau a llyfrau. Gwnaethpwyd miliynau o gopïau o rai llyfrau poblogaidd gan ganiatáu i lyfrau ddod yn fforddiadwy i bawb. Argraffwyd llawer iawn o gynhyrchion eraill ar bapur gan gynnwys arian papur, cardiau chwarae, a chalendrau.

Roedd y cwmpawd magnetig yn rhan o lawer o welliannau mewn cychod a mordwyo. Roedd gan linach y Gân y llynges sefyll gyntaf yn hanes y byd. Adeiladasant longau mawr dros 300 troedfedd o hyd a chanddynt adrannau dal dŵr a chatapwltau ar fwrdd y llong a allai daflu creigiau anferth ar eu gelynion.

Cafodd powdwr gwn effaith barhaol ar ryfela. Roedd y Gân yn defnyddio powdwr gwn ar gyfer tân gwyllt, ond hefyd yn dod o hyd i ffyrdd i'w ddefnyddio mewn brwydr. Datblygon nhw wahanol fomiau, rocedi a saethau tân. Yn anffodus ar gyfer y Gân, copïodd y Mongoliaid eu syniadau a daeth i ben i ddefnyddio'r rhainarfau yn eu herbyn.

Diwylliant

Llewyrchodd y celfyddydau dan linach y Gân. Roedd barddoniaeth a llenyddiaeth yn arbennig o boblogaidd gyda dyfeisio teip symudol ac argaeledd llyfrau i lawer o bobl. Roedd paentio a'r celfyddydau perfformio hefyd yn boblogaidd iawn. Rhoddwyd gwerth uchel ar addysg a chafodd llawer o'r pendefigion addysg dda iawn.

Ris a The

Yn ystod llinach y Gân y daeth reis yn gymaint o bwys. cnwd i'r Tsieineaid. Cyflwynwyd reis sy'n gwrthsefyll sychder ac sy'n tyfu'n gyflym i dde Tsieina. Roedd y reis newydd hwn yn caniatáu i ffermwyr gael dau gynhaeaf mewn un flwyddyn, gan ddyblu faint o reis y gallent ei dyfu.

Daeth te yn boblogaidd yn ystod y cyfnod hwn hefyd oherwydd ymdrechion y cariad te, yr Ymerawdwr Huizong. Ysgrifennodd y "Traethawd ar De" enwog a oedd yn disgrifio'r seremoni de yn fanwl.

Concro gan y Mongoliaid

Daeth llinach y Gân i ben pan oeddent yn ymgyfeillachu â y Mongols yn erbyn eu gelynion hir-amser, y Jin. Helpodd y Mongoliaid nhw i goncro'r Jin, ond yna trodd y Gân ymlaen. Gorchfygodd arweinydd y Mongoliaid, Kublai Khan, Tsieina i gyd a chychwyn ei linach ei hun, llinach Yuan.

Ffeithiau Diddorol am Frenhinllin y Gân

 • Y brifddinas o Gân y De oedd Hangzhou. Hon oedd y ddinas fwyaf yn y byd ar y pryd gyda phoblogaeth o ymhell dros 1 miliwn o bobl.
 • Roedd yn ystody llinach Gân y daeth rhwymo traed ymhlith merched yn arferiad eang.
 • Roedd un o ymladdwyr a chadfridogion mwyaf chwedlonol Tsieina Hynafol, Yue Fei, yn byw yn ystod y cyfnod hwn. Cafodd ei roi i farwolaeth gan yr ymerawdwr a ddaeth yn eiddigeddus o'i ddilynwyr.
 • Mae pensaernïaeth llinach y Cân yn fwyaf enwog am ei phagodas uchel.
5>Gweithgareddau <11
 • Cymerwch gwis deg cwestiwn am y dudalen hon.
 • >

 • Gwrandewch ar ddarlleniad wedi'i recordio o'r dudalen hon:
 • Nid yw eich porwr yn cefnogi'r elfen sain.

  Am ragor o wybodaeth am wareiddiad Tsieina’r Henfyd:

  Trosolwg
  Llinell Amser Tsieina Hynafol

  Daearyddiaeth Tsieina Hynafol

  Silk Road

  Y Wal Fawr

  Dinas Waharddedig

  Byddin Terracotta

  Y Gamlas Fawr

  Brwydr y Clogwyni Coch

  Rhyfeloedd Opiwm

  Dyfeisiadau Tsieina Hynafol

  Geirfa a Thelerau

  Dynasties

  Brenhinllin Mawr

  Brenhinllin Xia

  Brenhinllin Shang

  Brenhinllin Zhou

  Brenhinllin Han

  Cyfnod Ymneilltuo

  Brenhinllin Sui

  Brenhinllin Tang

  Brenhinllin Cân

  Brenhinllin Yuan

  Brenhinllin Ming

  Brenhinllin Qing

  Diwylliant

  Bywyd Dyddiol yn Tsieina Hynafol<7

  Crefydd

  Mytholeg

  Rhifau a Lliwiau

  Chwedl Sidan

  Calendr Tsieineaidd

  Gwyliau

  Gwasanaeth Sifil

  Celf Tsieineaidd

  Dillad

  Adloniant aGemau

  Llenyddiaeth

  Pobl

  Confucius

  Ymerawdwr Kangxi

  Genghis Khan

  Kublai Khan

  Marco Polo

  Puyi (Yr Ymerawdwr Diwethaf)

  Gweld hefyd: Gwyddor Daear i Blant: Tywydd - Corwyntoedd

  Ymerawdwr Qin

  Ymerawdwr Taizong

  Sun Tzu

  Ymerawdwr Wu

  Zheng He

  Ymerawdwyr Tsieina

  Dyfynnwyd Gwaith

  Hanes >> Tsieina Hynafol
  Fred Hall
  Fred Hall
  Mae Fred Hall yn flogiwr angerddol sydd â diddordeb brwd mewn pynciau amrywiol fel hanes, bywgraffiad, daearyddiaeth, gwyddoniaeth, a gemau. Mae wedi bod yn ysgrifennu am y pynciau hyn ers sawl blwyddyn bellach, ac mae ei flogiau wedi cael eu darllen a’u gwerthfawrogi gan lawer. Mae Fred yn hynod wybodus yn y pynciau y mae’n ymdrin â nhw, ac mae’n ymdrechu i ddarparu cynnwys addysgiadol a deniadol sy’n apelio at ystod eang o ddarllenwyr. Ei gariad at ddysgu am bethau newydd sy’n ei ysgogi i archwilio meysydd newydd o ddiddordeb a rhannu ei fewnwelediad â’i ddarllenwyr. Gyda’i arbenigedd a’i arddull ysgrifennu atyniadol, mae Fred Hall yn enw y gall darllenwyr ei flog ymddiried ynddo a dibynnu arno.