Hanes Japan a Throsolwg Llinell Amser

Hanes Japan a Throsolwg Llinell Amser
Fred Hall

Japan

Trosolwg o Linell Amser a Hanes

Llinell Amser Japan

BCE

 • 2500 i 300 - Y Cyfnod Jomon pan fydd y ymddangosodd aneddiadau cyntaf yn Japan.
 • 300 - Dechrau'r Cyfnod Yayoi. Cyflwynodd yr Yayoi ffermio reis.
 • 100 - Mae offer metel yn cael eu gwneud o efydd a haearn. Y brif grefydd yw Shinto.
Mount Fuji

CE

Japan Glasurol

Mae Japan glasurol yn gyfnod pan ddaeth clan Yamato i rym a dod yn linach gyntaf Japan. Mae'n cynnwys y Cyfnodau Asuka, Nara, a Heian.

 • 500au - Tsieina yn dylanwadu ar ddiwylliant Japan. Cyflwynir ysgrifennu a chymeriadau Tsieineaidd.
 • 538 -Crefydd Bwdhaeth yn dod i Japan.
 • 593 - Daw'r Tywysog Shotoku i rym. Mae'n hyrwyddo Bwdhaeth ac yn dod â heddwch i Japan.
 • 752 - Cwblhau cerflun y Bwdha Mawr yn Nara.
 • 781 - Yr Ymerawdwr Kammu yn teyrnasu dros Japan.
 • 794 - Y brifddinas symudir y ddinas o Nara i Kyoto.
Japan Ganoloesol

Cyfeirir at y cyfnod hwn weithiau fel cyfnod ffiwdal Japan. Roedd y tir yn cael ei reoli gan arglwyddi rhyfel pwerus o'r enw "daimyo" a'u harweinydd, o'r enw "shogun." Roedd y rhyfelwyr hyn yn aml yn brwydro yn erbyn ei gilydd.

Yoritomo Shogun

  1192 - Mae llywodraeth Kamakura Shogunate yn cael ei ffurfio pan benodir Yoritomo yn Shogun cyntaf.
 • 1274 - Y Mongols, dan arweiniad Kublai Khan, ymgais i oresgyn Japan, ondmethu pan fydd teiffŵn yn dinistrio llawer o lynges Mongol.
 • 1333 - Mae Adferiad Kemmu yn digwydd pan ddymchwelir y Kamakura Shoganate.
 • 1336 - Yr Ashikaga Shogunate yn cymryd grym.
 • 1467 - Rhyfel Onin yn digwydd.
 • 1543 - Y Portiwgaleg yn cyrraedd Japan yn dod â drylliau.
 • 1549 - Cristnogaeth yn cael ei chyflwyno gan Francis Xavier.
 • 1590 - Japan yn unedig o dan arweinyddiaeth Toyotomi Hideyoshi. Ef sy'n sefydlu'r Edo Shogunate.
Cyfnod Edo

Roedd Cyfnod Edo yn gyfnod o heddwch a ffyniant cymharol gyda llywodraeth ganolog o dan y Shogun. Daeth masnachwyr yn fwy pwerus wrth i'r economi wella.

 • 1592 - Japan yn goresgyn Korea.
 • 1614 - Cristnogaeth yn cael ei gwahardd yn Japan ac offeiriaid Cristnogol yn cael eu gorfodi i adael.
 • 1635 - Japan yn cael ei hynysu oddi wrth y byd gan gyfyngu ar yr holl dramorwyr heblaw am ychydig o fasnachwyr Tsieineaidd ac Iseldireg. Bydd y cyfnod hwn o ynysu yn para am fwy na 200 mlynedd.

Y Bwdha yn Nara

 • 1637 - Mae Gwrthryfel Shimabara yn digwydd mewn protest i'r erledigaeth Cristnogion.
 • 1703 - Gorchmynnir 46 ronin (rhyfelwyr samurai heb feistr) i gyflawni seppuku (lladd eu hunain) er mwyn dial llym.
 • 1707 - Mynydd Fuji yn ffrwydro.<9
 • 1854 - Comodor Matthew Perry o'r Unol Daleithiau yn cyrraedd Japan ac yn arwyddo cytundeb agor masnach gyda Japan. Daw unigedd Japan i ben.
 • 1862- Masnachwr Prydeinig Charles Richardson yn cael ei ladd gan ddechrau gwrthdaro rhwng Prydain a Japan.
 • Ymerodraeth Japan

  Yn ystod y cyfnod hwn daw Japan yn wladwriaeth unedig a reolir gan yr ymerawdwr. Mae hefyd yn ehangu, yn gwladychu ac yn concro tiroedd cyfagos fel Taiwan a Korea.

  • 1868 - Ymerawdwr Meiji yn cymryd drosodd pan fydd yr Edo Shogunate yn colli grym. Ymerodraeth Japan yn cael ei ffurfio.
  • 1869 - Ymerawdwr Meiji yn symud i ddinas Edo gan ei ailenwi'n Tokyo.
  • 1894 - Japan a Tsieina yn mynd i ryfel. Y Japaneaid yn ennill ac yn ennill tiriogaeth gan gynnwys Taiwan.
  • 1904 - Japan yn mynd i ryfel yn erbyn Rwsia. Japan yn ennill dod i'r amlwg fel pŵer byd mawr.
  • 1910 - Korea wedi'i hatodi'n swyddogol fel trefedigaeth Japaneaidd.
  • 1914 - Rhyfel Byd Cyntaf yn dechrau. Japan yn ymuno yn y gynghrair gyda Phwerau'r Cynghreiriaid yn erbyn yr Almaen.
  • 1918 - Rhyfel Byd Cyntaf yn dod i ben. Japan yn ennill sedd ar Gyngor Cynghrair y Cenhedloedd.

  Y Bom Atomig

 • 1923 - Daeargryn Mawr Kanto yn dinistrio llawer o Tokyo a Yokohama.
 • 1926 - Hirohito yn dod yn ymerawdwr.
 • 1931 - Japan yn goresgyn ac yn gorchfygu Manchuria.
 • 1937 - Japan yn lansio ymosodiad mawr ar Tsieina gan gipio dinasoedd mawr fel Beijing a Shanghai.
 • 1939 - Rhyfel Byd II yn dechrau.
 • 1941 - Japan yn cynghreiriaid â'r Almaen ac yn ymosod ar yr Unol Daleithiau yn Pearl Harbour.
 • 1945 - Yr Unol Daleithiau'n gollwng atomig bomiau ar Hiroshima a Nagasaki. Japan yn ildioa daw'r Ail Ryfel Byd i ben. Yr Unol Daleithiau yn meddiannu Japan.
 • Japan Ddemocrataidd

  • 1947 - Cyfansoddiad Japan yn dod i rym.
  • 1952 - Galwedigaeth yr Unol Daleithiau yn dod i ben. Japan yn adennill annibyniaeth.
  • 1964 - Cynhelir Gemau Olympaidd yr haf yn Tokyo.
  • 1968 - Japan yw'r ail bŵer economaidd mwyaf yn y byd.
  • 1972 - Yr Unol Daleithiau yn dychwelyd Okinawa i Japan.
  • 1989 - Ymerawdwr Hirohito yn marw.
  • 2011 - Daeargryn a Tsunami yn achosi difrod helaeth gan gynnwys gollyngiadau ymbelydredd o orsaf niwclear.
  Trosolwg Cryno o Hanes Japan

  Mae Japan yn genedl ynys sydd ag ymhell dros 6000 o ynysoedd. Y pedair ynys fwyaf yw'r mwyafrif o dir y wlad o bell ffordd. Yn yr 8fed ganrif, unwyd Japan i gyflwr cryf a reolir gan ymerawdwr. Yn 794, symudodd yr Ymerawdwr Kammu y brifddinas i'r hyn sydd heddiw yn Kyoto. Dechreuodd hyn gyfnod Heian Japan lle daeth llawer o ddiwylliant Japaneaidd unigryw heddiw i'r amlwg gan gynnwys celf, llenyddiaeth, barddoniaeth, a cherddoriaeth.

  Yn y 10fed a'r 11eg ganrif daeth Japan i gyfnod ffiwdal. Yn ystod y cyfnod hwn daeth y samurai, dosbarth rheoli o ryfelwyr, i rym. Enw arweinydd y clan mwyaf pwerus o samurais oedd y shogun. Ym 1467 dechreuodd rhyfel cartref o'r enw Rhyfel Onin. Yr oedd rhwng y shogun a'r rhyfelwyr ffiwdal, a elwid daimyo. Unwyd Japan unwaith eto yn 1590dan Toyotomi Hideyoshi.

  Yn ystod y 1500au cyrhaeddodd y Portiwgaliaid Japan. Dechreuon nhw fasnachu a dysgu am gymdeithas Ewropeaidd a'r gorllewin. Fodd bynnag, yn y 1630au caeodd y shogun y wlad i gyswllt a masnach allanol. Enw'r polisi hwn oedd sakoku. Byddai Japan yn aros ar gau i dramorwyr am dros 200 mlynedd. Ym 1854, gorfododd y Comodor Matthew Perry o'r Unol Daleithiau Japan i ailagor cysylltiadau â gweddill y byd. Daeth Japan yn ymerodraeth wedi'i rheoli gan ymerawdwr.

  Yn yr Ail Ryfel Byd roedd Japan yn gysylltiedig â Phwerau Echel yr Almaen a'r Eidal. Ar 7 Rhagfyr, 1941 ymosododd Japan ar yr Unol Daleithiau gan fomio Pearl Harbour yn Hawaii. Achosodd hyn i'r Unol Daleithiau fynd i mewn i'r rhyfel ar ochr y Cynghreiriaid. Ildiodd Japan ym 1945 pan ollyngodd yr Unol Daleithiau fomiau atomig ar ddinasoedd Hiroshima a Nagasaki. Ym 1947 mabwysiadodd Japan gyfansoddiad gyda llywodraeth ddemocrataidd. Ers hynny mae Japan wedi tyfu i fod yn genedl bwerus gydag un o economïau mwyaf y byd.

  Rhagor o Amserlenni ar gyfer Gwledydd y Byd:

  Ariannin
  Afghanistan

  Awstralia

  Brasil

  Canada

  Tsieina

  Cuba

  Yr Aifft

  Ffrainc

  Yr Almaen

  Gwlad Groeg

  India

  Iran

  Irac

  Gweld hefyd: Pêl-droed: Sut i Gicio Gôl Maes

  Iwerddon

  Israel

  Yr Eidal

  Japan

  Mecsico<12

  Yr Iseldiroedd

  19> Pacistan

  Gwlad Pwyl

  Rwsia

  Gweld hefyd: Hanes Plant: Daearyddiaeth Tsieina Hynafol

  DeAffrica

  Sbaen

  Sweden

  Twrci

  Y Deyrnas Unedig

  Unol Daleithiau

  Fietnam

  >Hanes >> Daearyddiaeth >> Asia >> Japan
  Fred Hall
  Fred Hall
  Mae Fred Hall yn flogiwr angerddol sydd â diddordeb brwd mewn pynciau amrywiol fel hanes, bywgraffiad, daearyddiaeth, gwyddoniaeth, a gemau. Mae wedi bod yn ysgrifennu am y pynciau hyn ers sawl blwyddyn bellach, ac mae ei flogiau wedi cael eu darllen a’u gwerthfawrogi gan lawer. Mae Fred yn hynod wybodus yn y pynciau y mae’n ymdrin â nhw, ac mae’n ymdrechu i ddarparu cynnwys addysgiadol a deniadol sy’n apelio at ystod eang o ddarllenwyr. Ei gariad at ddysgu am bethau newydd sy’n ei ysgogi i archwilio meysydd newydd o ddiddordeb a rhannu ei fewnwelediad â’i ddarllenwyr. Gyda’i arbenigedd a’i arddull ysgrifennu atyniadol, mae Fred Hall yn enw y gall darllenwyr ei flog ymddiried ynddo a dibynnu arno.