Hanes Ciwba a Throsolwg Llinell Amser

Hanes Ciwba a Throsolwg Llinell Amser
Fred Hall

Ciwba

Trosolwg o Linell Amser a Hanes

Llinell Amser Ciwba

BCE

 • 1000 - Dyfodiad pobl frodorol Ciwba, y Guanahatabey, o Dde America.
6> CE

Diego Velazquez

  8>1200 -Pobl Taino yn cyrraedd Ciwba. Maen nhw'n setlo llawer o'r rhanbarth yn tyfu india-corn, tybaco, planhigion yucca, a chotwm.

1492 - Christopher Columbus yw'r Ewropeaidd cyntaf i gyrraedd Ciwba. Mae'n archwilio'r arfordir gogleddol ac yn hawlio Ciwba am Sbaen.

1509 - Mae arfordir Ciwba wedi'i fapio'n llawn gan y llywiwr Sbaenaidd Sebastian de Ocampo.

 • > 1511 - Diego Velazquez yn sefydlu Baracoa, yr anheddiad Sbaenaidd cyntaf yng Nghiwba. Mae'n dechrau ar y goncwest o Cuba i Sbaen. Mae cyfran helaeth o boblogaeth frodorol Taino yn cael ei lladd dros y blynyddoedd nesaf gan glefydau fel y frech wen.
 • 1514 - Sefydlir yr anheddiad a fyddai'n dod yn ddinas Havana yn ddiweddarach.<9
 • 1526 - Mewnforir caethweision o Affrica i weithio yn y meysydd tybaco. Yn y pen draw byddai siwgr yn dod yn gnwd pwysig.
 • 1589 - Mae Castell Morro wedi'i adeiladu i warchod y fynedfa i Fae Havana.

  Y Fflyd Brydeinig yn Havana

  1607 - Havana yn cael ei henwi yn brifddinas Ciwba.

  1762 - Y Prydeinwyr yn ymosod ar Havana ac yn cymryd rheolaeth fel rhan y Rhyfel Saith Mlynedd.

  1763 - Y Prydeinwyr yn dychwelyd i reolaeth Ciwbai Sbaen gyda diwedd y Rhyfel Saith Mlynedd.

  1791 - Cychwyn y Chwyldro Haiti ar ynys gyfagos Hispaniola. Miloedd o ffoaduriaid yn ffoi i Ciwba.

  1868 - Rhyfel cyntaf annibyniaeth. Daw i ben ddeng mlynedd yn ddiweddarach gyda Sbaen yn addo newidiadau yn y llywodraeth.

  1886 - Caethwasiaeth yn cael ei diddymu yng Nghiwba.

  Gweld hefyd: Sioeau Teledu Plant: Arthur

  1895 - Rhyfel Ciwba Annibyniaeth yn dechrau dan arweiniad y chwyldroadwr a'r bardd Jose Marti a'r arweinydd milwrol Maximo Gomez.

  1898 - Yr Unol Daleithiau'n mynd i ryfel yn erbyn Sbaen yn y Rhyfel Sbaenaidd-America pan suddir yr USS Maine yn Harbwr Havana.

 • 1898 - Yr Unol Daleithiau a Chiwba yn trechu'r Sbaenwyr ym Mrwydr San Juan Hill.
 • 1898 - Yr Unol Daleithiau yn ennill y rhyfel ac yn dod yn yn amddiffynfa Ciwba.
 • 6>1902 - Ciwba yn ennill annibyniaeth. Mae Bae Guantanamo yn cael ei brydlesu i'r Unol Daleithiau.6>
 • 1906 - Mae gwrthryfel yn cael ei arwain gan Jose Gomez. Yr Unol Daleithiau yn ymyrryd ac yn cymryd rheolaeth.
 • 1924 - Gerado Machado yn sefydlu unbennaeth.

  1925 - Sefydlir y blaid sosialaidd.<9

 • 1933 - Gerado Machado yn cael ei ddymchwel. Mae diwygiadau newydd gan y llywodraeth yn cael eu sefydlu gan gynnwys yr hawl i bleidleisio i fenywod ac isafswm cyflog.
 • Fidel Castro

 • 1940 - Fulgencio Batista yn cael ei ethol yn llywydd. Fe'i cefnogir gan y blaid gomiwnyddol.
 • 1941 - Ciwba yn cyhoeddi rhyfel ar yPwerau Echel yn ystod yr Ail Ryfel Byd.

  1952 - Batista yn adennill grym. Y tro hwn mae'n rheoli fel unben ac mae'r llywodraeth yn mynd yn llwgr.

 • 1953 - Mae Chwyldro Ciwba yn cychwyn wrth i Fidel Castro geisio arwain gwrthryfel yn erbyn Batista.
 • <6
 • 1956 - Fidel Castro a Che Guevara yn cychwyn rhyfel gerila o fynyddoedd Sierra Maestra.
 • 1959 - Fidel Castro yn cymryd rheolaeth ar Havana a Batista yn ffoi o'r wlad. Castro yn dod yn brif weinidog.
 • 1959 - Mae llawer o Giwbaiaid yn dianc rhag cyfundrefn Castro i'r Unol Daleithiau. Rhwng 1959 a 1993 amcangyfrifir bod 1.2 miliwn o Giwbaiaid yn ffoi i'r Unol Daleithiau.

 • 1960 - Mae Castro yn sefydlu comiwnyddiaeth ac yn gwladoli pob busnes yng Nghiwba, gan gynnwys busnesau UDA. Cynghreiriaid Ciwba gyda'r Undeb Sofietaidd.
 • 1961 - Ymosodiad Bae'r Moch a gynlluniwyd gan yr Unol Daleithiau yn methu â dymchwel Castro.
 • 1962 - Mae Argyfwng Taflegrau Ciwba yn digwydd pan fydd yr Undeb Sofietaidd yn gosod taflegrau niwclear yng Nghiwba. Ar ôl trafodaethau llawn tyndra, mae'r Undeb Sofietaidd yn cytuno i gael gwared ar y taflegrau.

  Cyfarfod y Cenhedloedd Unedig ar yr Argyfwng Taflegrau

 • 1965 - Y Ciwba Y Blaid Gomiwnyddol yn dod yn unig blaid wleidyddol y wlad.
 • 1991 - Yr Undeb Sofietaidd, prif gynghreiriad Ciwba, yn dymchwel.

  1996 - Yr Unol Daleithiau yn sefydlu embargo masnach parhaol yn erbyn Ciwba.

  2000 - Yr Unol Daleithiau yn cytuno i werthubwyd a meddyginiaeth i Ciwba.

  2002 - Mae canolfan filwrol olaf Rwsia yng Nghiwba wedi'i chau.

 • 2008 - Fidel Castro yn cyhoeddi ei ymddeoliad . Mae ei frawd Raul yn cymryd yr awenau fel llywydd. Ciwba yn ailsefydlu cysylltiadau gyda Rwsia.
 • 2011 - Ciwba yn pasio rhai diwygiadau economaidd gan gynnwys hawl unigolion i berchen ar eiddo.

  2012 - Pab Benedict XVI yn ymweld â Chiwba.

  Trosolwg Cryno o Hanes Ciwba

  Cafodd Ciwba ei setlo gyntaf gan Americanwyr Brodorol Guanahatabey a Taino. Ffermwyr, helwyr, a physgotwyr oeddynt. Glaniodd Christopher Columbus yng Nghiwba yn 1492 a hawlio'r tir i Sbaen. Enwodd Columbus y tir Isla Juana, ond yn ddiweddarach fe'i gelwir yn Cuba, sy'n dod o'r enw Americanaidd Brodorol lleol o coabana.

  Y anheddiad Sbaenaidd cyntaf ar Ciwba oedd Baracoa a sefydlwyd gan Diego Velazquez de Cuellar yn 1511 Wrth i Cuba ddod yn fwy sefydlog gan y Sbaenwyr datblygodd diwydiannau cans siwgr, tybaco a gwartheg.

  Dechreuodd Cuba ymladd am ei hannibyniaeth oddi wrth Sbaen yn 1868 yn y Rhyfel Deng Mlynedd. Dan arweiniad yr arwr cenedlaethol Jose Marti, dechreuodd y rhyfel dros annibyniaeth ym 1895 unwaith eto. Ym 1898 daeth yr Unol Daleithiau yn rhan o'r rhyfel pan suddwyd un o'i llongau rhyfel, yr USS Maine. Enillodd yr Unol Daleithiau reolaeth ar Ciwba gyda Chytundeb Paris ac, yn 1902, rhoddodd annibyniaeth i Ciwba.

  Ym 1952, cyncymerodd arlywydd Ciwba o'r enw Fulgencio Batista reolaeth ar y wlad a gwneud ei hun yn unben. Nid oedd llawer o bobl Ciwba yn hapus â hyn. Trefnodd arweinydd y gwrthryfelwyr Fidel Castro chwyldro i ddymchwel Batista. Ym 1959, llwyddodd Fidel Castro i ddymchwel llywodraeth Batista ac ennill rheolaeth ar y wlad. Datganodd Ciwba yn wlad sosialaidd a chynghrair Ciwba gyda'r Undeb Sofietaidd.

  Daeth Ciwba yn brif chwaraewr yn y Rhyfel Oer rhwng yr Unol Daleithiau a'r Undeb Sofietaidd. Yn gyntaf, ceisiodd yr Unol Daleithiau yn aflwyddiannus ddymchwel Castro trwy oresgyniad Bay of Pigs. Yna, ceisiodd yr Undeb Sofietaidd sefydlu canolfan taflegrau niwclear yng Nghiwba gan achosi Argyfwng Taflegrau Ciwba.

  Arhosodd Fidel Castro mewn grym am 50 mlynedd ac yna trosglwyddo'r llywodraeth i'w frawd iau Raul.

  Mwy o Amserlenni ar gyfer Gwledydd y Byd:

  Affghanistan

  >Ariannin

  Awstralia

  Brasil

  Canada

  Tsieina

  Ciwba

  Yr Aifft

  Ffrainc

  Yr Almaen

  19> Gwlad Groeg

  India

  Iran

  Irac

  Iwerddon

  Israel

  Yr Eidal

  Japan

  Mecsico

  Yr Iseldiroedd

  Gweld hefyd: Dadeni i Blant: Ymerodraeth Otomanaidd

  Pacistan

  Gwlad Pwyl

  Rwsia

  De Affrica

  Sbaen

  Sweden

  Twrci

  Y Deyrnas Unedig<11

  Unol Daleithiau

  Fietnam

  Hanes >> Daearyddiaeth >> Canolbarth America >>Ciwba
  Fred Hall
  Fred Hall
  Mae Fred Hall yn flogiwr angerddol sydd â diddordeb brwd mewn pynciau amrywiol fel hanes, bywgraffiad, daearyddiaeth, gwyddoniaeth, a gemau. Mae wedi bod yn ysgrifennu am y pynciau hyn ers sawl blwyddyn bellach, ac mae ei flogiau wedi cael eu darllen a’u gwerthfawrogi gan lawer. Mae Fred yn hynod wybodus yn y pynciau y mae’n ymdrin â nhw, ac mae’n ymdrechu i ddarparu cynnwys addysgiadol a deniadol sy’n apelio at ystod eang o ddarllenwyr. Ei gariad at ddysgu am bethau newydd sy’n ei ysgogi i archwilio meysydd newydd o ddiddordeb a rhannu ei fewnwelediad â’i ddarllenwyr. Gyda’i arbenigedd a’i arddull ysgrifennu atyniadol, mae Fred Hall yn enw y gall darllenwyr ei flog ymddiried ynddo a dibynnu arno.