Hanes Brodorol America i Blant: The Teepee, Longhouse, a Pueblo Homes

Hanes Brodorol America i Blant: The Teepee, Longhouse, a Pueblo Homes
Fred Hall

Americanwyr Brodorol

Cartrefi Teepee, Longhouse, a Pueblo

Hanes >> Americaniaid Brodorol i Blant

<4 Tîpî Americanaidd Brodorol

Tîpî oedd cartrefi llwythau crwydrol y Gwastadeddau Mawr. Adeiladwyd teepee gan ddefnyddio nifer o bolion hir fel y ffrâm. Clymwyd y polion at ei gilydd ar y brig a'u lledaenu ar y gwaelod i wneud siâp côn wyneb i waered. Yna yr oedd y tu allan wedi ei lapio â gorchudd mawr o guddfan byfflo.

Gweld hefyd: Bywgraffiad y Llywydd Benjamin Harrison for Kids

Pan gyrhaeddodd y llwyth fan newydd, byddai gwraig o bob teulu yn sefydlu ac yn adeiladu'r tipi . Roedd adeiladu tipi yn effeithlon iawn ac fel arfer dim ond tua 30 munud y byddai'n ei gymryd i'w osod.

Yn yr haf byddai'r gorchudd yn cael ei godi i ganiatáu ar gyfer bwlch mawr ar y gwaelod. Roedd y bwlch hwn yn galluogi aer oer i lifo drwy'r tipi a chadw'r tu mewn yn oer.

Yn y gaeaf defnyddiwyd gorchuddion ychwanegol ac inswleiddiad megis glaswellt i helpu i gadw'r tipi yn gynnes. Yng nghanol y tipi, byddai tân yn cael ei adeiladu. Roedd twll ar y top i ollwng y mwg. Roedd Indiaid y Plains hefyd yn defnyddio cuddfannau byfflo ar gyfer eu gwelyau a blancedi i gadw eu cartrefi'n gynnes.

Ty Hir Brodorol America

Math o gartref a adeiladwyd gan yr Americanwr oedd y tŷ hir. Indiaid yn y Gogledd-ddwyrain, yn enwedig y rhai y genedl Iroquois. Enw arall ar yr Iroquois oedd Haudenosaunee a olygai "Pobl yTai hir."

Cartrefi parhaol wedi eu hadeiladu o bren a rhisgl oedd tai hir. Maent yn cael eu henw oherwydd eu bod wedi eu hadeiladu ar ffurf petryal hir. Fel arfer roeddynt tua 80 troedfedd. o hyd a 18 troedfedd o led, gyda thyllau yn y to i adael i fwg y tanau ddianc a drws ar bob pen. ochrau.Ar y brig roedd y brodorion yn defnyddio polion crwm i adeiladu'r to.Yna roedd y to a'r ochrau wedi'u gorchuddio â darnau o risgl a oedd yn gorgyffwrdd, fel eryr, a helpodd hyn i gadw'r glaw a'r gwynt allan o'u cartrefi.

Byddai pentref mawr yn cael nifer o dai hir wedi eu hadeiladu tu fewn i ffens bren o'r enw palisâd.Roedd pob ty hir yn gartref i nifer o bobl mewn grwp o'r enw clan.Efallai 20 o bobl neu fwy yn galw un ty hir yn gartref.

Pueblo Brodorol America

Roedd y pueblo yn fath o gartref a adeiladwyd gan Indiaid America yn y De-orllewin, yn enwedig llwyth Hopi. wyr a oedd weithiau’n rhan o bentrefi mawr a oedd yn gartref i gannoedd i filoedd o bobl. Yn aml, fe'u hadeiladwyd y tu mewn i ogofeydd neu ar ochrau clogwyni mawr.

7>

Adeiladwyd cartrefi Pueblo o frics wedi'u gwneud o glai adobe. Gwnaethpwyd y brics trwy gymysgu clai, tywod, glaswellt, a gwellt gyda'i gilydd ac yna eu gosod yn yr haul i galedu. Unwaith y byddai'r brics yn galed, byddent yn cael eu defnyddio i adeiladuwaliau a oedd wedyn yn cael eu gorchuddio â mwy o glai i lenwi'r bylchau. I gadw muriau eu cartrefi yn gryf, gosodid haen newydd o glai ar y muriau bob blwyddyn.

Gwneid tŷ tafarn o nifer o ystafelloedd clai wedi eu hadeiladu ar ben ei gilydd. Weithiau cawsant eu hadeiladu mor uchel â 4 neu 5 stori o uchder. Aeth pob ystafell yn llai po uchaf yr adeiladwyd y pueblo. Defnyddiwyd ysgolion i ddringo rhwng y lloriau. Yn y nos byddent yn tynnu'r ysgolion i gadw eraill rhag dod i mewn i'w tŷ.

Gweithgareddau

 • Cymerwch gwis deg cwestiwn am y dudalen hon.

 • Gwrandewch ar ddarlleniad wedi'i recordio o'r dudalen hon:
 • Nid yw eich porwr yn cynnal yr elfen sain. Am fwy o hanes Brodorol America:

  <24
  Diwylliant a Throsolwg

  Amaethyddiaeth a Bwyd

  Celf Brodorol America

  Cartrefi ac Anheddau Indiaidd Americanaidd

  Cartrefi: The Teepee, Longhouse, a Pueblo

  Dillad Brodorol America

  Adloniant

  Rolau Merched a Dynion

  Adeiledd Cymdeithasol

  Bywyd fel Plentyn

  Crefydd

  Mytholeg a Chwedlau

  Geirfa a Thelerau

  Hanes a Digwyddiadau

  Llinell Amser Hanes Brodorol America

  Rhyfel y Brenin Philips

  Rhyfel Ffrainc ac India

  Brwydr Little Bighorn

  Llwybr y Dagrau

  Cyflafan y Pen-glin Clwyfedig

  Archebion India

  Hawliau Sifil

  Llwythau

  Llwythau aRhanbarthau

  Llwyth Apache

  Blackfoot

  Llwyth Cherokee

  Llwyth Cheyenne

  Chickasaw

  Cree

  Inuit

  Indiaid Iroquois

  Cenedl Nafaho

  Nez Perce

  Osage Nation

  Gweld hefyd: Hanes y Byd Islamaidd Cynnar i Blant: Crefydd Islam

  Pueblo

  Seminole

  Cenedl Sioux

  Pobl 7>

  Americanwyr Brodorol Enwog

  Crazy Horse

  Geronimo

  Prif Joseph

  Sacagawea

  Tarw Eistedd

  Sequoyah

  Squanto

  Maria Tallchief

  Tecumseh

  Jim Thorpe

  Hanes >> Americanwyr Brodorol i Blant
  Fred Hall
  Fred Hall
  Mae Fred Hall yn flogiwr angerddol sydd â diddordeb brwd mewn pynciau amrywiol fel hanes, bywgraffiad, daearyddiaeth, gwyddoniaeth, a gemau. Mae wedi bod yn ysgrifennu am y pynciau hyn ers sawl blwyddyn bellach, ac mae ei flogiau wedi cael eu darllen a’u gwerthfawrogi gan lawer. Mae Fred yn hynod wybodus yn y pynciau y mae’n ymdrin â nhw, ac mae’n ymdrechu i ddarparu cynnwys addysgiadol a deniadol sy’n apelio at ystod eang o ddarllenwyr. Ei gariad at ddysgu am bethau newydd sy’n ei ysgogi i archwilio meysydd newydd o ddiddordeb a rhannu ei fewnwelediad â’i ddarllenwyr. Gyda’i arbenigedd a’i arddull ysgrifennu atyniadol, mae Fred Hall yn enw y gall darllenwyr ei flog ymddiried ynddo a dibynnu arno.