Hanes Brodorol America i Blant: Apache Tribal Peoples

Hanes Brodorol America i Blant: Apache Tribal Peoples
Fred Hall

Americanwyr Brodorol

Pobloedd Apache

Hanes >> Americanwyr Brodorol i Blant

Mae pobloedd Apache yn yn cynnwys grŵp o lwythau Indiaidd Americanaidd sy'n debyg o ran diwylliant ac yn siarad yr un iaith. Mae chwe llwyth yn rhan o'r Apache: y Chiricahua, Jicarilla, Lipan, Mescalero, Western Apache, a Kiowa.

Yn draddodiadol roedd yr Apache yn byw yn y Gwastadeddau Mawr Deheuol gan gynnwys Texas, Arizona, New Mexico, a Oklahoma. Maent yn perthyn yn agos i Indiaid y Navajo.

Apache Home

Roedd yr Apache yn byw mewn dau fath o gartref traddodiadol; wikiups a tipi. Roedd y wikiup, a elwir hefyd yn wigwam, yn gartref mwy parhaol. Roedd ei ffrâm wedi'i gwneud o lasbrennau coed ac yn ffurfio cromen. Roedd wedi'i orchuddio â rhisgl neu laswellt. Roedd teepees yn gartref mwy dros dro y gellid ei symud yn hawdd pan oedd y llwyth yn hela byfflo. Roedd ffrâm y teepee wedi'i gwneud o bolion hir ac yna wedi'i gorchuddio â chuddfan byfflo. Roedd wedi'i siapio fel côn wyneb i waered. Roedd y ddau fath o gartref yn fach ac yn glyd.

Dillad Apache

Roedd y rhan fwyaf o ddillad Apache wedi'u gwneud o ledr neu groen bucks. Roedd y merched yn gwisgo ffrogiau buckskin tra bod y dynion yn gwisgo crysau a breechcloths. Weithiau byddent yn addurno eu dillad gydag ymylon, gleiniau, plu a chregyn. Roedden nhw'n gwisgo esgidiau lledr meddal o'r enw moccasins.

Apache Bride gan Anhysbys.

Gweld hefyd: Tsieina Hynafol: Yuan Dynasty

Apache Food

Bwytaodd yr Apache amrywiaeth eang o fwyd, ond eu prif stwffwl oedd ŷd, a elwir hefyd indrawn, a chig o'r byfflo. Roedden nhw hefyd yn casglu bwyd fel aeron a mes. Roedd bwyd traddodiadol arall yn cael ei rostio agave, a gafodd ei rostio am ddyddiau lawer mewn pydew. Roedd rhai Apaches yn hela anifeiliaid eraill fel ceirw a chwningod.

Apache Tools

I hela, defnyddiodd yr Apache fwâu a saethau. Roedd pennau saethau'n cael eu gwneud o greigiau a oedd wedi'u naddu i bwynt miniog. Gwnaethpwyd llinynnau bwa o dendonau anifeiliaid.

I gario eu tipi ac eitemau eraill wrth symud, defnyddiodd yr Apache rywbeth a elwir yn travois. Roedd y travois yn sled y gellid ei lenwi ag eitemau ac yna ei lusgo gan gi. Pan ddaeth yr Ewropeaid â cheffylau i'r Americas, dechreuodd yr Apache ddefnyddio ceffylau i lusgo'r travois. Oherwydd bod ceffylau gymaint yn fwy ac yn gryfach, gallai'r travois fod yn fwy a chario llawer mwy o bethau. Caniataodd hyn hefyd i'r Apache wneud tipi mawr.

7> Bywyd Llonydd Apache gan Edward S. Curtis.

Gwaethodd merched Apache basgedi mawr i storio grawn a bwyd arall. Gwnaethant hefyd botiau o glai i ddal hylifau ac eitemau eraill.

Bywyd Cymdeithasol Apache

Seiliwyd bywyd cymdeithasol Apache o amgylch y teulu. Byddai grwpiau o aelodau'r teulu estynedig yn byw gyda'i gilydd. Roedd y teulu estynedig yn seiliedig ar ymenywod, sy'n golygu pan fyddai dyn yn priodi menyw y byddai'n dod yn rhan o'i theulu estynedig ac yn gadael ei deulu ei hun. Byddai nifer o deuluoedd estynedig yn byw yn agos at ei gilydd mewn grŵp lleol oedd â phrif arweinydd. Byddai'r pennaeth yn ddyn a oedd wedi ennill y swydd trwy fod yr arweinydd cryfaf a galluocaf.

Y merched Apache oedd yn gyfrifol am y cartref a choginio'r bwyd. Byddent hefyd yn gwneud crefftau, gwneud dillad, a gwehyddu basgedi. Y dynion oedd yn gyfrifol am hela a nhw oedd yr arweinwyr llwythol.

Ewropeaid a Rhyfeloedd yr Apache

Ar ddiwedd y 1800au ymladdodd yr Apaches nifer o frwydrau yn erbyn yr Unol Daleithiau llywodraeth. Roeddent yn ceisio ymladd yn ôl rhag yr ymosodedd a meddiannu eu tir. Cododd nifer o arweinwyr Apache gwych fel Cochise a Geronimo. Buont yn ymladd yn ffyrnig am ddegawdau, ond o'r diwedd bu'n rhaid iddynt ildio a chael eu gorfodi i gymryd lle.

Apaches Heddiw

Heddiw mae llawer o lwythau Apache yn byw mewn amheuon yn New Mexico ac Arizona. Mae rhai hefyd yn byw yn Oklahoma a Texas.

Gweithgareddau

 • Cymerwch gwis deg cwestiwn am y dudalen hon.

 • >Gwrandewch ar ddarlleniad wedi'i recordio o'r dudalen hon:
 • Nid yw eich porwr yn cynnal yr elfen sain. Am ragor o hanes Brodorol America:

  <26
  Diwylliant a Throsolwg

  Amaethyddiaeth aBwyd

  Celf Brodorol America

  Cartrefi ac Anheddau Indiaidd Americanaidd

  Cartrefi: The Teepee, Longhouse, a Pueblo

  Dillad Brodorol America

  Adloniant

  Rolau Merched a Dynion

  Adeiledd Cymdeithasol

  Bywyd fel Plentyn

  Crefydd

  Mytholeg a Chwedlau

  Geirfa a Thelerau

  Hanes a Digwyddiadau

  Llinell Amser Hanes Brodorol America

  Rhyfel y Brenin Philips

  Ffrangeg ac India Rhyfel

  Brwydr Little Bighorn

  Llwybr y Dagrau

  Cyflafan y Pen-glin Clwyfedig

  Archebion India

  Hawliau Sifil

  <4 Llwythau

  Llwythau a Rhanbarthau

  Llwyth Apache

  Blackfoot

  Llwyth Cherokee

  Llwyth Cheyenne

  Chickasaw

  Crî

  Inuit

  Indiaid Iroquois

  Cenedl Nafaho

  Nez Perce

  Cenedl Osage

  Pueblo

  Seminole

  Sioux Nation

  Pobl <7

  Americanwyr Brodorol Enwog

  Ceffyl Crazy

  Geronimo

  Prif Joseph

  Sacagawea

  Eistedd Tarw

  Sequoyah

  Squanto

  Gweld hefyd: Gwyddoniaeth plant: Dysgwch am y Dull Gwyddonol

  Maria Talchief

  Tecumseh

  Jim Thorpe

  Nôl i Hanes Brodorol America i Blant

  Nôl i Hanes i Blant
  Fred Hall
  Fred Hall
  Mae Fred Hall yn flogiwr angerddol sydd â diddordeb brwd mewn pynciau amrywiol fel hanes, bywgraffiad, daearyddiaeth, gwyddoniaeth, a gemau. Mae wedi bod yn ysgrifennu am y pynciau hyn ers sawl blwyddyn bellach, ac mae ei flogiau wedi cael eu darllen a’u gwerthfawrogi gan lawer. Mae Fred yn hynod wybodus yn y pynciau y mae’n ymdrin â nhw, ac mae’n ymdrechu i ddarparu cynnwys addysgiadol a deniadol sy’n apelio at ystod eang o ddarllenwyr. Ei gariad at ddysgu am bethau newydd sy’n ei ysgogi i archwilio meysydd newydd o ddiddordeb a rhannu ei fewnwelediad â’i ddarllenwyr. Gyda’i arbenigedd a’i arddull ysgrifennu atyniadol, mae Fred Hall yn enw y gall darllenwyr ei flog ymddiried ynddo a dibynnu arno.