Gwyliau i Blant: Rhestr o Ddyddiau

Gwyliau i Blant: Rhestr o Ddyddiau
Fred Hall

Gwyliau

Rhestredig fesul Mis

7> Mawrth

Mis Hanes Merched

Diwrnod Darllen Ar Draws America (Pen-blwydd Dr. Seuss)

Diwrnod Sant Padrig

Diwrnod Pi

Diwrnod Arbed Golau Dydd

<13
Ionawr

Mis Llyfrau Cenedlaethol

Dydd Calan

Diwrnod Martin Luther King Jr.

Diwrnod Awstralia

Chwefror

Mis Hanes Pobl Dduon<11

Blwyddyn Newydd Tsieineaidd

Diwrnod Rhyddid Cenedlaethol

Groundhog Day

Dydd San Ffolant

Dydd y Llywydd

Mardi Gras<11

Dydd Mercher y Lludw

Ebrill

Mis Barddoniaeth

Diwrnod Ffyliaid Ebrill

Diwrnod Ymwybyddiaeth Awtistiaeth

Pasg

Diwrnod y Ddaear

Arbor Diwrnod

Mai
Mai

Mis Ffitrwydd Corfforol

Calan Mai

Cinco de Mayo

Diwrnod Cenedlaethol yr Athrawon

Sul y Mamau

Diwrnod Victoria

Diwrnod Coffa

Mehefin<9

Diwrnod y Faner

Diwrnod y Tadau

Mehefin ar bymtheg

Diwrnod Paul Bunyan

Gorffennaf

Diwrnod Canada

Diwrnod Annibyniaeth

Diwrnod Bastille

Diwrnod Rhieni

Awst

Diwrnod Cyfeillgarwch

Raksha Bandhan

Diwrnod Cydraddoldeb i Ferched

Medi

Mis Treftadaeth Sbaenaidd

(9/15 - 10/15)

Diwrnod Llafur

Diwrnod Teidiau a Neiniau

Diwrnod y Gwladgarwr

Diwrnod ac Wythnos y Cyfansoddiad

RoshHashanah

Diwrnod Siarad Fel Môr-leidr

Hydref

Yom Kippur

Gweld hefyd: Michael Jordan: Chwaraewr Pêl-fasged Chicago Bulls

Diwrnod y Bobl Gynhenid

Diwrnod Columbus

Diwrnod Iechyd Plant

Gweld hefyd: Bywgraffiad Kobe Bryant i Blant

Calan Gaeaf

Tachwedd<9

Mis Treftadaeth Indiaidd America

Diwrnod Cyn-filwyr

Diwrnod Diabetes y Byd

Diolchgarwch

Rhagfyr

Diwrnod Pearl Harbour

Hanukkah

Nadolig

Gŵyl San Steffan

Kwanzaa

Yn ôl i Wyliau<11
Fred Hall
Fred Hall
Mae Fred Hall yn flogiwr angerddol sydd â diddordeb brwd mewn pynciau amrywiol fel hanes, bywgraffiad, daearyddiaeth, gwyddoniaeth, a gemau. Mae wedi bod yn ysgrifennu am y pynciau hyn ers sawl blwyddyn bellach, ac mae ei flogiau wedi cael eu darllen a’u gwerthfawrogi gan lawer. Mae Fred yn hynod wybodus yn y pynciau y mae’n ymdrin â nhw, ac mae’n ymdrechu i ddarparu cynnwys addysgiadol a deniadol sy’n apelio at ystod eang o ddarllenwyr. Ei gariad at ddysgu am bethau newydd sy’n ei ysgogi i archwilio meysydd newydd o ddiddordeb a rhannu ei fewnwelediad â’i ddarllenwyr. Gyda’i arbenigedd a’i arddull ysgrifennu atyniadol, mae Fred Hall yn enw y gall darllenwyr ei flog ymddiried ynddo a dibynnu arno.