Gwyliau i Blant: Calan Mai

Gwyliau i Blant: Calan Mai
Fred Hall

Tabl cynnwys

Gwyliau

Galar Mai

Ffynhonnell: Llyfrgell y Gyngres Beth mae Calan Mai yn ei ddathlu?

Mae Calan Mai yn ŵyl sy'n yn dathlu dyfodiad y Gwanwyn.

Pryd mae Calan Mai yn cael ei ddathlu?

Mai 1af

Pwy sy'n dathlu'r diwrnod hwn?

Dethlir y diwrnod hwn ledled y byd. Mewn llawer o wledydd mae'n wyliau mawr fel y Deyrnas Unedig, India, Romania, Sweden, a Norwy. Mewn llawer o wledydd dethlir y diwrnod fel Diwrnod Llafur.

Beth mae pobl yn ei wneud i ddathlu?

Gweld hefyd: Yr Ail Ryfel Byd i Blant: Brwydr Guadalcanal

Mae dathliadau yn wahanol ledled y byd. Mae llawer o draddodiadau ar gyfer dydd. Dyma rai:

  • Lloegr - Mae gan Calan Mai hanes a thraddodiad hir yn Lloegr. Dethlir y diwrnod gyda cherddoriaeth a dawnsio. Efallai mai rhan enwocaf y dathliad yw'r Maypole. Mae plant yn dawnsio o amgylch y Maypole gan ddal rhubanau lliwgar. Mae llawer o bobl yn defnyddio blodau a dail i wneud cylchoedd a garlantau gwallt hefyd. Mae llawer o drefi hefyd yn coroni Brenhines Fai ar y diwrnod hwn.
  • Noson Walpurgis - Mae rhai gwledydd yn dathlu'r noson cyn Calan Mai a elwir yn Noson Walpurgis. Mae'r gwledydd hyn yn cynnwys yr Almaen, Sweden, y Ffindir, a'r Weriniaeth Tsiec. Mae'r dathliad wedi'i enwi ar ôl y cenhadwr o Loegr, Saint Walpurga. Pobl yn dathlu gyda choelcerthi mawr a dawnsio.
  • Yr Alban ac Iwerddon - Ers talwm yn yr Oesoedd Canol bu Gaeleg yr Alban ac Iwerddon yn dathlu gŵyl Beltane.Mae Beltane yn golygu "Diwrnod Tân". Cawsant goelcerthi mawr a dawnsio yn y nos i ddathlu. Mae rhai pobl yn dechrau dathlu Beltane eto.
Hanes Calan Mai

Mae Calan Mai wedi newid drwy gydol hanes. Yng nghyfnod Groeg a Rhufain roedd yn ddiwrnod i ddathlu'r gwanwyn ac yn benodol y duwiesau dros y gwanwyn. Yn y cyfnod Gaeleg cynnar yn ogystal ag yn y cyfnod cyn-Gristnogol yn Sgandinafia, roedd Calan Mai hefyd yn ddiwrnod i ddathlu dyfodiad y Gwanwyn. Pan ddaeth Cristnogaeth i Ewrop a Lloegr, roedd Calan Mai yn cydblethu â'r Pasg a dathliadau Cristnogol eraill.

Yn y 1900au daeth Calan Mai yn ddiwrnod i ddathlu llafur mewn llawer o wledydd comiwnyddol a sosialaidd. Byddent yn dathlu'r gweithiwr yn ogystal â'r lluoedd arfog ar y diwrnod hwn. Yn ddiweddarach byddai'r diwrnod yn dod yn Ddiwrnod Llafur mewn llawer o wledydd ar draws y byd.

Ffeithiau Hwyl am Calan Mai

  • Yn yr Hen Roeg roedden nhw'n dathlu Gŵyl Chloris. Hi oedd duwies y blodau a'r gwanwyn. Roedd gan y Rhufeiniaid Hynafol ŵyl debyg i anrhydeddu'r dduwies Flora.
  • Mae Morris Dancers yn Lloegr yn gwisgo hetiau wedi'u haddurno â blodau, crogwyr, a chlychau ffêr. Maen nhw'n taro'u traed, yn chwifio hancesi, ac yn taro at ei gilydd wrth ddawnsio.
  • Yr enw ar un ddawns draddodiadol Calan Mai yn Lloegr yw Sgwâr Cumberland.
  • Mae Maypole yn sefyll drwy gydol y flwyddyn yn Inkwell, Lloegr. Mae wedi bod yno ers hynny1894.
  • Weithiau roedd polion Mai yn cael eu gwneud o fastiau hen longau.
Gwyliau Mai

Gwyliau Mai

Cinco de Mayo<8

Diwrnod Cenedlaethol yr Athrawon

Sul y Mamau

Gweld hefyd: Bywgraffiad: Mark Twain (Samuel Clemens)

Diwrnod Victoria

Diwrnod Coffa

Nôl i Wyliau
Fred Hall
Fred Hall
Mae Fred Hall yn flogiwr angerddol sydd â diddordeb brwd mewn pynciau amrywiol fel hanes, bywgraffiad, daearyddiaeth, gwyddoniaeth, a gemau. Mae wedi bod yn ysgrifennu am y pynciau hyn ers sawl blwyddyn bellach, ac mae ei flogiau wedi cael eu darllen a’u gwerthfawrogi gan lawer. Mae Fred yn hynod wybodus yn y pynciau y mae’n ymdrin â nhw, ac mae’n ymdrechu i ddarparu cynnwys addysgiadol a deniadol sy’n apelio at ystod eang o ddarllenwyr. Ei gariad at ddysgu am bethau newydd sy’n ei ysgogi i archwilio meysydd newydd o ddiddordeb a rhannu ei fewnwelediad â’i ddarllenwyr. Gyda’i arbenigedd a’i arddull ysgrifennu atyniadol, mae Fred Hall yn enw y gall darllenwyr ei flog ymddiried ynddo a dibynnu arno.