Gwyddoniaeth plant: Y Cylch Dwr

Gwyddoniaeth plant: Y Cylch Dwr
Fred Hall

Gwyddoniaeth

Y Cylchred Ddŵr

Beth yw'r Cylchred Ddŵr?

Mae'r gylchred ddŵr yn ffordd y mae dŵr yn symud o amgylch y Ddaear. Nid yw byth yn stopio ac nid oes ganddo ddechrau na diwedd mewn gwirionedd. Mae fel cylch mawr. Byddwn yn ei ddisgrifio trwy ddechrau gyda dŵr sydd ar y tir. Er enghraifft, dŵr sy'n byw yn y môr neu mewn llyn. Bydd rhywfaint o ddŵr ar wyneb y cefnfor yn anweddu oherwydd gwres yr haul. Pan mae'n anweddu mae'n troi'n ddŵr anwedd ac yn mynd i fyny i'r atmosffer. Mae'r dŵr anwedd hwn yn dod ynghyd â llawer o ddŵr anwedd arall ac yn troi'n gymylau. Mae cymylau'n symud o gwmpas y ddaear gyda'r tywydd ac unwaith maen nhw mor llawn o ddŵr maen nhw'n gollwng y dŵr i'r Ddaear mewn rhyw fath o wlybaniaeth. Gallai fod yn law, eira, eirlaw, neu genllysg. Pan fydd y dŵr yn taro'r ddaear gall ddisgyn yn ôl i'r cefnfor neu fwydo blodyn neu fod yn eira ar ben mynydd. Yn y pen draw bydd y dŵr hwn yn anweddu ac yn dechrau'r cylch cyfan eto.

Sut mae dŵr yn mynd o dir i anwedd yn yr atmosffer

Mae yn dair prif ffordd y mae dŵr ar dir yn troi'n anwedd:

Anweddiad - Dyma'r brif broses y mae dŵr yn mynd o'r ddaear i anwedd yn yr atmosffer. Cyrhaeddodd tua 90 y cant o'r anwedd dŵr yn yr atmosffer yno trwy anweddiad. Dim ond ar wyneb y dŵr y mae anweddiad yn digwydd. Mae'n cymryd egni ar ffurf gwres. Bydd dŵr poethanweddu yn haws na dŵr oer. Mae'r haul yn darparu llawer o'r egni ar gyfer anweddiad yn y gylchred ddŵr, gan achosi anweddiad o wyneb y cefnfor yn bennaf.

Sublimation - Dyma pryd mae dŵr yn symud yn syth i anwedd o rew neu eira heb byth doddi i ddwfr. Amodau da i sychdarthiad ddigwydd yw pan fo rhew neu eira mewn amodau oer iawn, ond mae'n wyntog a'r haul yn gwenu.

Trydarthiad - Trydarthiad yw pan fydd planhigion yn rhyddhau dŵr i'w dail sydd wedyn yn anweddu i anwedd. Bydd planhigion yn rhyddhau llawer o ddŵr wrth iddynt dyfu. Amcangyfrifir bod tua 10 y cant o'r anwedd dŵr yn yr atmosffer yn dod o drydarthiad.

Dŵr yn yr atmosffer

Rydym yn gweld dŵr yn yr atmosffer ar ffurf cymylau . Mae ychydig bach o ddŵr hyd yn oed mewn awyr glir, ond mewn cymylau mae dŵr wedi dechrau cyddwyso. Anwedd yw'r broses o anwedd dŵr yn dod yn ddŵr hylifol. Mae anwedd yn gam mawr yn y gylchred ddŵr. Mae'r atmosffer yn helpu i symud dŵr o gwmpas y byd. Mae'n cymryd dŵr a anweddodd o'r cefnfor ac yn ei symud dros dir lle mae cymylau a stormydd yn ymffurfio i ddyfrio planhigion â glaw.

Dyodiad

Dyodiad yw pan fydd dŵr yn disgyn o'r môr. awyrgylch yn ôl i'r tir. Unwaith y bydd digon o ddŵr yn casglu mewn cwmwl bydd defnynnau dŵr yn ffurfio ac yn disgyn i'r ddaear. Yn dibynnu ar y tymheredd atywydd gallai hyn fod yn law, eira, eirlaw, neu hyd yn oed genllysg.

Gweld hefyd: Cemeg i Blant: Elfennau - Gallium

Storio dŵr

Nid yw llawer o ddŵr y Ddaear yn cymryd rhan yn y cylch dŵr yn aml iawn ., Mae llawer ohono'n cael ei storio. Mae'r Ddaear yn storio dŵr mewn nifer o leoedd. Y cefnfor yw'r storfa ddŵr fwyaf. Mae tua 96 y cant o ddŵr y Ddaear yn cael ei storio yn y cefnfor. Ni allwn yfed dŵr hallt y môr, felly yn ffodus i ni, mae dŵr croyw hefyd yn cael ei storio mewn llynnoedd, rhewlifoedd, capiau eira, afonydd, ac o dan y ddaear wrth storio dŵr daear.

Graffeg Beicio Dŵr

(Cliciwch i weld mwy) Gweithgareddau

Cymerwch gwis deg cwestiwn am y dudalen hon.

<4 Mwy o bynciau Gwyddor Daear:

Awyrgylch

Cyfansoddiad y Ddaear

Creigiau

Llosgfynyddoedd

Daeargrynfeydd

Y Cylchred Ddŵr

Hinsawdd

Tywydd

Tywydd Peryglus

Tymhorau

Cyfnodau’r Lleuad<5

Yn ôl i Dudalen Gwyddoniaeth Plant

Gweld hefyd: Hanes yr Unol Daleithiau: Y Gwersyll David Accords for Kids

Yn ôl i Astudiaeth Plant Tudalen

Yn ôl i Ducksters Kids Tudalen Gartref
Fred Hall
Fred Hall
Mae Fred Hall yn flogiwr angerddol sydd â diddordeb brwd mewn pynciau amrywiol fel hanes, bywgraffiad, daearyddiaeth, gwyddoniaeth, a gemau. Mae wedi bod yn ysgrifennu am y pynciau hyn ers sawl blwyddyn bellach, ac mae ei flogiau wedi cael eu darllen a’u gwerthfawrogi gan lawer. Mae Fred yn hynod wybodus yn y pynciau y mae’n ymdrin â nhw, ac mae’n ymdrechu i ddarparu cynnwys addysgiadol a deniadol sy’n apelio at ystod eang o ddarllenwyr. Ei gariad at ddysgu am bethau newydd sy’n ei ysgogi i archwilio meysydd newydd o ddiddordeb a rhannu ei fewnwelediad â’i ddarllenwyr. Gyda’i arbenigedd a’i arddull ysgrifennu atyniadol, mae Fred Hall yn enw y gall darllenwyr ei flog ymddiried ynddo a dibynnu arno.