Golff: Dysgwch bopeth am y gamp o Golff

Golff: Dysgwch bopeth am y gamp o Golff
Fred Hall

Tabl cynnwys

Chwaraeon

Golff

Rheolau Golff Golff Chwarae Offer Golff Geirfa Golff

Mae golff yn gamp unigol sy'n cael ei chwarae drwy daro pêl gyda chlwb o'r ti i mewn i dwll . Y nod yw cael y bêl i mewn i'r twll gyda'r nifer lleiaf o siglenni neu strôc y clwb. Mae golff yn gamp hynod boblogaidd y mae pobl o bob oed yn ei mwynhau. Mae golff yn aml yn cael ei chwarae'n gystadleuol, ond gellir ei chwarae hefyd ar gyfer ymlacio a dim ond i fwynhau'r awyr agored.

Gweld hefyd: Pêl-droed: Gôl-geidwad Goalie Ruels

Llun gan Ducksters

Cwrs golff yw'r enw ar yr ardal chwarae ar gyfer golff. Yn wahanol i lawer o chwaraeon, nid yw'r cwrs o faint safonol neu sefydlog. Mae hyd a chynllun y cyrsiau'n amrywio. Dyma un o'r agweddau niferus ar golff sydd wedi ei wneud mor boblogaidd a diddorol. Mae llawer o bobl yn mwynhau rhoi cynnig ar wahanol gyrsiau a'u profi. Gall cyrsiau fod yn wahanol iawn yn dibynnu ar y dirwedd leol. Dychmygwch pa mor wahanol yw cwrs anialwch gwastad i gwrs coedwig bryniog. Mae llawer o gyrsiau golff yn enwog ac yn adnabyddus am eu harddwch neu anhawster. Efallai mai'r cwrs golff enwocaf yn yr Unol Daleithiau yw Augusta National yn Augusta, Ga.Dyma lle mae twrnamaint golff y Meistri yn cael ei chwarae bob blwyddyn.

Mae pob cwrs golff yn cynnwys nifer o dyllau golff. 18 twll fel arfer, ond dim ond 9 twll sydd gan rai cyrsiau. Ar bob twll mae'r golffiwr yn taro'r bêl gyntaf o ardal ti tuag at y twll. Mae'r twll ar ardal llyfn o laswellt byr o'r enw gwyrdd.Yn nodweddiadol bydd yn cymryd nifer o ergydion i'r golffiwr gyrraedd y grîn. Unwaith y bydd y bêl golff ar y grîn, bydd y golffiwr yn defnyddio putter i rolio neu "puttio" y bêl yn y twll. Mae nifer y strôc yn cael eu cyfrif ar gyfer y twll a'u cofnodi ar gerdyn sgorio. Ar ddiwedd y cwrs mae'r holl strociau'n gyfan gwbl a'r golffiwr gyda'r nifer lleiaf o strociau sy'n ennill.

Ffynhonnell: Florida Memory Project

Hanes Byr o Golff

Cafodd golff ei ddyfeisio a’i chwarae gyntaf yn yr Alban yn y 15fed ganrif. Ymledodd golff yn gyflym i Loegr ac oddi yno ledled y byd. Ffurfiwyd y Clwb Golff cyntaf, The Honorable Company of Edinburgh Golfers, yn yr Alban ym 1744. Cyhoeddwyd y canllawiau rheolau swyddogol cyntaf ychydig yn ddiweddarach. Yn yr Unol Daleithiau, ffurfiwyd y PGA ym 1916 gan ddefnyddio golff proffesiynol. Heddiw mae golff yn gamp boblogaidd iawn gyda thwrnameintiau golff mawr yn denu torfeydd enfawr yn fyw ac ar y teledu.

Gemau Golff

Mini Golf World

Nôl i Chwaraeon

Rheolau Golff

Chwarae Golff

Gweld hefyd: Sioeau Teledu Plant: Pob Lwc Charlie

Offer Golff

Geirfa Golff

Taith Golff PGA

Teigr Bywgraffiad Woods

Bywgraffiad Annika Sorenstam
Fred Hall
Fred Hall
Mae Fred Hall yn flogiwr angerddol sydd â diddordeb brwd mewn pynciau amrywiol fel hanes, bywgraffiad, daearyddiaeth, gwyddoniaeth, a gemau. Mae wedi bod yn ysgrifennu am y pynciau hyn ers sawl blwyddyn bellach, ac mae ei flogiau wedi cael eu darllen a’u gwerthfawrogi gan lawer. Mae Fred yn hynod wybodus yn y pynciau y mae’n ymdrin â nhw, ac mae’n ymdrechu i ddarparu cynnwys addysgiadol a deniadol sy’n apelio at ystod eang o ddarllenwyr. Ei gariad at ddysgu am bethau newydd sy’n ei ysgogi i archwilio meysydd newydd o ddiddordeb a rhannu ei fewnwelediad â’i ddarllenwyr. Gyda’i arbenigedd a’i arddull ysgrifennu atyniadol, mae Fred Hall yn enw y gall darllenwyr ei flog ymddiried ynddo a dibynnu arno.