Gemau Daearyddiaeth: Map o Affrica

Gemau Daearyddiaeth: Map o Affrica
Fred Hall

Gemau Daearyddiaeth

Map o Affrica

Bydd y gêm ddaearyddiaeth hwyliog hon yn eich helpu i ddysgu gwledydd Affrica.

Cliciwch ar y canlynol gwlad:

Aifft Dyfaliadau chwith: 3 Sgôr: 0

> Gwledydd yn gywir:
6>
-._.-*^*-._.-*^*-._.-
> Gwledydd anghywir:

Gwrthrych y Gêm

Nod y gêm yw dewis y wlad gywir yn Affrica mewn cyn lleied o ddyfaliadau â phosibl. Po fwyaf o wledydd y byddwch chi'n eu dewis yn gywir, yr uchaf yw'r sgôr a gewch.

Cyfarwyddiadau

Mae'r gêm yn dechrau gofyn i chi glicio ar wlad yr Aifft. Mae gennych dri chais i ddewis y wlad gywir. Os cewch wlad Affrica yn gywir o fewn tri dyfalu bydd y wlad yn troi'n wyrdd. Os na, bydd y wlad yn troi'n goch.

Unwaith y bydd y wlad gywir wedi'i dewis (neu y byddwch wedi defnyddio'ch holl ddyfaliadau), bydd gwlad arall yn ymddangos ar frig y sgrin i chi ei dewis. Bydd hyn yn parhau hyd nes y bydd holl wledydd Affrica (cyfanswm o 49) wedi'u dewis.

Sylwer: Mae yna ychydig o wledydd Affrica sydd heb eu cynnwys yn y gêm. Mae hyn oherwydd eu bod yn rhy fach i gael eu dewis yn hawdd gyda llygoden neu eu hadnabod ar faint y map a ddefnyddiwyd gennym.

Sgorio

Pob tro y byddwch yn dewis Affricanaidd yn gywir gwlad ar y map fe gewch 5 pwynt. Fodd bynnag,bydd un pwynt yn cael ei dynnu am bob dyfaliad anghywir. Gweld a allwch chi guro sgôr uchel eich ffrind.

Gobeithiwn y cewch hwyl yn dysgu gwledydd Affrica gyda'r gêm ddaearyddiaeth hon.

Mwy o Gemau Daearyddiaeth:

 • Map yr Unol Daleithiau
 • Map Affrica
 • Map Asia
 • Map Ewrop
 • Map y Dwyrain Canol
 • Map Gogledd a Chanol America
 • Map Oceania a De-ddwyrain Asia
 • Map De America

 • Daearyddiaeth Gêm Hangman
 • Gemau >> Gemau Daearyddiaeth >> Daearyddiaeth >> Affrica

  Gwaith Cartref

  Anifeiliaid

  Mathemateg 13>

  Hanes

  Bywgraffiad

  Arian a Chyllid

  Bywgraffiad

  Artistiaid

  Arweinwyr Hawliau Sifil

  Entrepreneuriaid

  Archwilwyr

  Dyfeiswyr a Gwyddonwyr

  Arweinwyr Merched

  Arweinwyr y Byd

  Arlywyddion UDA

  Hanes UDA

  Americanwyr Brodorol

  America Colonial

  Cwyldro America

  Cwyldro Diwydiannol

  Rhyfel Cartref America

  Ehangu tua'r Gorllewin

  Y Dirwasgiad Mawr

  Mudiad Hawliau Sifil

  Cyn-1900au

  1900 i'r Presennol

  Llywodraeth UDA

  UD Hanes y Wladwriaeth

  Gwyddoniaeth

  Bioleg

  Cemeg

  Gwyddor Daear

  Ffiseg

  Hanes y Byd

  Affrica Hynafol

  Tsieina Hynafol

  Yr Hen Aifft

  Groeg yr Henfyd

  Mesopotamia Hynafol

  Rhufain yr Henfyd

  CanolOesoedd

  Ymerodraeth Islamaidd

  Dadeni

  Aztec, Maya, Inca

  Cwyldro Ffrengig

  Rhyfel Byd 1

  Yr Ail Ryfel Byd

  Rhyfel Oer

  Hanes Celf

  Daearyddiaeth

  Unol Daleithiau

  Affrica

  Asia<13

  Canol America

  Ewrop

  Dwyrain Canol

  Gweld hefyd: Anifeiliaid: Tarantula

  Gogledd America

  Oceania

  De America

  De-ddwyrain Asia

  Pethau Hwyl

  Gweld hefyd: Jôcs i blant: rhestr fawr o jôcs coeden lân

  Gemau Addysgol

  Gwyliau

  Jôcs i Blant

  Ffilmiau

  Cerddoriaeth<13

  Chwaraeon

  Ynghylch Hwyaid Duc Polisi Preifatrwydd Dyfynnwch y Dudalen hon

  Dilynwch ni neu

  Mae'r wefan hon yn gynnyrch TSI (Technological Solutions, Inc.), Hawlfraint 2022, Cedwir Pob Hawl. Trwy ddefnyddio'r wefan hon rydych yn cytuno i'r Telerau Defnyddio.

  Dyfynnwch y Dudalen hon
  Fred Hall
  Fred Hall
  Mae Fred Hall yn flogiwr angerddol sydd â diddordeb brwd mewn pynciau amrywiol fel hanes, bywgraffiad, daearyddiaeth, gwyddoniaeth, a gemau. Mae wedi bod yn ysgrifennu am y pynciau hyn ers sawl blwyddyn bellach, ac mae ei flogiau wedi cael eu darllen a’u gwerthfawrogi gan lawer. Mae Fred yn hynod wybodus yn y pynciau y mae’n ymdrin â nhw, ac mae’n ymdrechu i ddarparu cynnwys addysgiadol a deniadol sy’n apelio at ystod eang o ddarllenwyr. Ei gariad at ddysgu am bethau newydd sy’n ei ysgogi i archwilio meysydd newydd o ddiddordeb a rhannu ei fewnwelediad â’i ddarllenwyr. Gyda’i arbenigedd a’i arddull ysgrifennu atyniadol, mae Fred Hall yn enw y gall darllenwyr ei flog ymddiried ynddo a dibynnu arno.