Ffiseg i Blant: Ffotonau a Golau

Ffiseg i Blant: Ffotonau a Golau
Fred Hall

Ffiseg i Blant

Ffotonau a Golau

Dysgom ar y dudalen golau fod gan olau y nodwedd unigryw o ymddwyn fel ton a gronyn ar yr un pryd. Wedyn dysgon ni rai o’r ffyrdd mae golau’n ymddwyn fel ton. Nawr rydyn ni am archwilio sut mae golau hefyd yn ymddwyn fel gronyn. Mae gwyddonwyr wedi enwi'r gronynnau sy'n ffurfio ffotonau golau.

Beth yw ffoton?

Mewn ffiseg, bwndel o egni electromagnetig yw ffoton. Dyma'r uned sylfaenol sy'n ffurfio pob golau. Cyfeirir at y ffoton weithiau fel "cwantwm" o egni electromagnetig.

Ni chredir bod ffotonau yn cynnwys gronynnau llai. Maen nhw'n uned natur sylfaenol a elwir yn ronyn elfennol.

Priodweddau Ffoton

Mae gan ffotonau rai priodweddau sylfaenol sy'n helpu i ddiffinio beth ydyn nhw a sut maen nhw'n ymddwyn. Mae'r priodweddau hyn yn cynnwys:

 • Mae ganddyn nhw ddim màs.
 • Does ganddyn nhw ddim gwefr drydanol.
 • Maen nhw'n sefydlog.
 • Maen nhw'n cario egni a momentwm sef dibynnu ar yr amledd.
 • Gallant ryngweithio â gronynnau eraill megis electronau.
 • Gallant gael eu dinistrio neu eu creu gan lawer o brosesau naturiol.
 • Pan mewn gofod gwag, maen nhw'n teithio ar fuanedd golau.
Ffotonau'n Rhyngweithio â Mater

Mae ffotograffau'n ymddwyn fel gronynnau gan eu bod yn gallu rhyngweithio â mater. Mewn rhai achosion mae egni'r ffoton yn cael ei amsugno gany mater. Yn yr achos hwn efallai y bydd yr egni ychwanegol yn cael ei ollwng fel gwres. Un enghraifft o hyn yw pen du'r ffordd yn mynd yn boeth yn yr haul.

Mae ein llygaid hefyd yn rhyngweithio â ffotonau. Pan fydd ffoton yn taro'r llygad mae'n cael ei droi'n egni trydanol sydd wedyn yn cael ei drosglwyddo i'r ymennydd i ffurfio delwedd.

Pan mae egni ffotonau yn cael ei amsugno gan fater, gall y mater allyrru electronau. Gelwir y broses hon yn effaith ffotodrydanol. Mae'r effaith ffotodrydanol yn eiddo i olau nad yw'n cael ei esbonio gan y ddamcaniaeth mai ton yw golau. Dyma un o'r prif resymau pam y dewisodd gwyddonwyr drin golau fel ton a ffrwd o ronynnau.

Cystenyn Planck

Gweld hefyd: Mytholeg Groeg: Poseidon

Y berthynas rhwng egni a gellir disgrifio ffoton a'i amledd gan yr hafaliad canlynol:

E = hv

lle mae E yn egni, v yw amledd, ac mae h yn gysonyn Planck. Mae cysonyn Planck bob amser yr un peth (h.y. y "cyson") ac yn hafal i 6.62606957 * 10-34 m2 kg / s.

Ffeithiau Hwyl am Ffotonau

 • Nid yn unig yw golau sy'n cynnwys ffotonau, ond mae'r holl egni electromagnetig (h.y. microdonnau, tonnau radio, pelydrau-X) yn cynnwys ffotonau.
 • Datblygwyd cysyniad gwreiddiol y ffoton gan Albert Einstein. Fodd bynnag, y gwyddonydd Gilbert N. Lewis a ddefnyddiodd y gair "ffoton" gyntaf i'w ddisgrifio.
 • Y ddamcaniaeth sy'n datgan bod golau yn ymddwyn fel ton ac a.gelwir gronyn yn ddamcaniaeth deuoliaeth tonnau-gronynnau.
 • Mae ffotograffau bob amser yn drydanol niwtral. Does ganddyn nhw ddim gwefr drydanol.
 • Nid yw ffotograffau yn dadfeilio ar eu pen eu hunain.
Gweithgareddau

Cymerwch gwis deg cwestiwn am y dudalen hon.<7

Tonnau a Sain

Cyflwyniad i Donnau

Priodweddau Tonnau

Ymddygiad Tonnau

Sylfaenol Sain

Traw ac Acwsteg

Y Don Sain

Sut mae Nodiadau Cerddorol yn Gweithio

Y Glust a'r Clyw

Geirfa Termau Ton

Golau ac Opteg

Cyflwyniad i Oleuni

Sbectrwm Golau

Golau fel Ton

Ffotonau

Tonnau Electromagnetig

Telesgopau

Lensys

Gweld hefyd: Gwyddor Daear i Blant: Tywydd - Corwyntoedd

Y Llygad a'r Gweld

Gwyddoniaeth >> Ffiseg i Blant
Fred Hall
Fred Hall
Mae Fred Hall yn flogiwr angerddol sydd â diddordeb brwd mewn pynciau amrywiol fel hanes, bywgraffiad, daearyddiaeth, gwyddoniaeth, a gemau. Mae wedi bod yn ysgrifennu am y pynciau hyn ers sawl blwyddyn bellach, ac mae ei flogiau wedi cael eu darllen a’u gwerthfawrogi gan lawer. Mae Fred yn hynod wybodus yn y pynciau y mae’n ymdrin â nhw, ac mae’n ymdrechu i ddarparu cynnwys addysgiadol a deniadol sy’n apelio at ystod eang o ddarllenwyr. Ei gariad at ddysgu am bethau newydd sy’n ei ysgogi i archwilio meysydd newydd o ddiddordeb a rhannu ei fewnwelediad â’i ddarllenwyr. Gyda’i arbenigedd a’i arddull ysgrifennu atyniadol, mae Fred Hall yn enw y gall darllenwyr ei flog ymddiried ynddo a dibynnu arno.