Ffiseg i Blant: Cyfraith Ohm

Ffiseg i Blant: Cyfraith Ohm
Fred Hall

Ffiseg i Blant

Deddf Ohm

Un o ddeddfau pwysicaf a mwyaf sylfaenol cylchedau trydanol yw cyfraith Ohm sy'n datgan bod y cerrynt sy'n mynd trwy ddargludydd yn gymesur â'r foltedd dros y gwrthiant.

Equation

Gall deddf Ohm swnio ychydig yn ddryslyd pan gaiff ei ysgrifennu mewn geiriau, ond gellir ei ddisgrifio gan y fformiwla syml:

4>lle I = cerrynt mewn amps, V = foltedd mewn foltiau, ac R = gwrthiant mewn ohms

Gellir ysgrifennu'r un fformiwla hefyd er mwyn cyfrifo'r foltedd neu'r gwrthiant:

Triongl

Os bydd angen help byth arnoch i gofio'r gwahanol hafaliadau ar gyfer cyfraith Ohm a datrys pob newidyn (V, I, R) chi yn gallu defnyddio'r triongl isod.

Fel y gwelwch o'r triongl a'r hafaliadau uchod, mae foltedd yn hafal i I amseroedd R, mae cerrynt (I) yn hafal i V dros R, a gwrthiant yn hafal i V dros I.

Diagram Cylched

Dyma ddiagram yn dangos I, V, ac R mewn cylched. Gellir cyfrifo unrhyw un o'r rhain gan ddefnyddio cyfraith Ohm os gwyddoch werthoedd y ddau arall.

Sut mae Cyfraith Ohm yn Gweithio

Mae cyfraith Ohm yn disgrifio'r ffordd mae cerrynt yn llifo trwy wrthiant pan fydd potensial trydan (foltedd) gwahanol yn cael ei gymhwyso ar bob pen i'r gwrthiant. Un ffordd o feddwl am hyn yw fel dŵr yn llifo trwy bibell. Y foltedd yw'r pwysedd dŵr, y cerrynt yw faint o ddŵryn llifo drwy'r bibell, a'r gwrthiant yw maint y bibell. Bydd mwy o ddŵr yn llifo drwy'r bibell (cerrynt) y mwyaf o bwysau a roddir (foltedd) a'r mwyaf yw'r bibell (gostyngwch y gwrthiant).

Enghraifft o Broblemau

Gweld hefyd: Hanes yr Unol Daleithiau: Tân Mawr Chicago i Blant

1 . Os cynyddir gwrthiant cylched drydan, beth fydd yn digwydd i'r cerrynt gan dybio bod y foltedd yn aros yr un fath?

Ateb: Bydd y cerrynt yn gostwng.

2. Os yw'r foltedd ar draws gwrthiant yn cael ei ddyblu, beth fydd yn digwydd i'r cerrynt?

Ateb: Bydd y cerrynt yn dyblu hefyd.

Eglurhad: Os edrychwch ar yr hafaliad V= IR, os Mae R yn aros yr un peth wedyn os ydych chi'n lluosi V*2 (dyblu'r foltedd), rhaid i chi hefyd ddyblu'r cerrynt er mwyn i'r hafaliad aros yn wir.

3. Beth yw'r foltedd V yn y gylched a ddangosir?

Ateb: V = I * R = 2 x 13 = 26 folt

Ffeithiau Diddorol am Gyfraith Ohm

  • Yn gyffredinol fe'i cymhwysir i gylchedau cerrynt union (DC) yn unig, nid cylchedau cerrynt eiledol (AC). Mewn cylchedau AC, oherwydd bod y cerrynt yn newid yn gyson, rhaid ystyried ffactorau eraill megis cynhwysedd ac anwythiad.
  • Eglurwyd y cysyniad y tu ôl i gyfraith Ohm yn gyntaf gan y Ffisegydd Almaeneg Georg Ohm y mae'r gyfraith hefyd wedi'i henwi ar ei ôl. .
  • Yr enw ar yr offeryn ar gyfer mesur foltiau mewn cylched drydan yw foltmedr. Defnyddir ohmmeter ar gyfer mesur gwrthiant. Gall multimeter fesursawl swyddogaeth gan gynnwys foltedd, cerrynt, gwrthiant, a thymheredd.
Gweithgareddau

Cymerwch gwis deg cwestiwn am y dudalen hon.

Mwy Pynciau Trydan

Cylchedau a Chydrannau

Cyflwyniad i Drydan

Cylchedau Trydan

Cerrynt Trydan

Cyfraith Ohm

Gwrthyddion, Cynwysorau, ac Anwythyddion

Gweld hefyd: Bywgraffiad Paul Revere

Gwrthyddion mewn Cyfres a Chyfochrog

Dargludyddion ac Ynysyddion

Electroneg Ddigidol

Trydan Arall

Sylfaenol Trydan

Cyfathrebu Electronig

Defnyddiau Trydan

Trydan mewn Natur

Trydan Statig

Magneteg

Moduron Trydan

Geirfa Termau Trydan

Gwyddoniaeth >> Ffiseg i Blant
Fred Hall
Fred Hall
Mae Fred Hall yn flogiwr angerddol sydd â diddordeb brwd mewn pynciau amrywiol fel hanes, bywgraffiad, daearyddiaeth, gwyddoniaeth, a gemau. Mae wedi bod yn ysgrifennu am y pynciau hyn ers sawl blwyddyn bellach, ac mae ei flogiau wedi cael eu darllen a’u gwerthfawrogi gan lawer. Mae Fred yn hynod wybodus yn y pynciau y mae’n ymdrin â nhw, ac mae’n ymdrechu i ddarparu cynnwys addysgiadol a deniadol sy’n apelio at ystod eang o ddarllenwyr. Ei gariad at ddysgu am bethau newydd sy’n ei ysgogi i archwilio meysydd newydd o ddiddordeb a rhannu ei fewnwelediad â’i ddarllenwyr. Gyda’i arbenigedd a’i arddull ysgrifennu atyniadol, mae Fred Hall yn enw y gall darllenwyr ei flog ymddiried ynddo a dibynnu arno.