Ffilmiau â Gradd PG a G: Diweddariadau ffilm, adolygiadau, ffilmiau a DVDs i ddod yn fuan. Pa ffilmiau newydd sy'n dod allan y mis hwn.

Ffilmiau â Gradd PG a G: Diweddariadau ffilm, adolygiadau, ffilmiau a DVDs i ddod yn fuan. Pa ffilmiau newydd sy'n dod allan y mis hwn.
Fred Hall

Ffilmiau â Gradd G a PG

Yn Dod yn Fuan i'r Theatr

Medi

3 - Sinderela (PG)

9 - Gwesty Transylvania 4(PG)

Hydref

1- Addams Family 2 (PG)

15 - Teulu Anghenfil 2 (PG)

22 - Ron's Gone An Cywir (PG)

Gweld hefyd: Hoci: Geirfa o dermau a diffiniadau

Tachwedd

12 - Clifford y Ci Mawr Coch(PG)

24 - Encanto (PG)

26 - Bachgen o'r enw Nadolig (PG)

Rhagfyr

22 - Can 2 (PG)

Chwefror 2022

17 - Rumble (PG)

Mawrth 2022

11 - Troi'n Goch (PG)

Ebrill 2022

8 - Sonig y Draenog 2 (PG)

22 - Bad Guys (PG)

Mai 2022

20 - DC League of Super-Pets (NA)

Gweld hefyd: 4 Delwedd 1 Gair - Gêm Geiriau

Mehefin 2022

8 - Lightyear (NA)

Gorffennaf 2022

1 - Minions: Cynnydd Gru (PG)

Tachwedd 2022

18 - Lyle, Lyle, Crocodile (NA)

** Gwiriwch y graddfeydd MPAA ar bob ffilm ddwywaith. Mae rhai ffilmiau wedi'u rhestru fel ffilmiau teulu/plant pan gânt eu hychwanegu at y rhestr hon, ond efallai y bydd ganddynt sgôr PG-13 erbyn iddynt gael eu rhyddhau. Mae NA yn golygu nad oedd y sgôr ar gael ar yr adeg y cafodd y dudalen hon ei diweddaru.

>

Archif Rhagolygon

Ffilm Rhagolygon (Archif)

Rhestrau o Ffilmiau (Gradd G, PG) yn ôl Genre

 • Cam Gweithredu
 • Antur
 • Anifail
 • Yn Seiliedig ar Lyfrau
 • Nadolig
 • Comedi
 • DisneyAnimeiddiedig
 • Sianel Disney
 • Ci
 • Drama
 • Fantasi
 • G-Rated
 • Horse
 • Cerddoriaeth
 • Dirgelwch
 • Pixar
 • Tywysoges
 • Ffuglen Wyddonol
 • Chwaraeon
Plant:Gall gwylio ffilmiau fod yn llawer o hwyl, ond gwnewch yn siŵr eich bod bob amser yn gwirio gyda'ch rhieni cyn gwylio ffilm. Gwnewch yn siŵr bod eich rhieni yn dweud ei fod yn iawn. Hyd yn oed pan fyddwch chi'n gwylio ffilm mewn tŷ ffrindiau, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n gwirio gyda'ch rhieni yn gyntaf!

Yn ôl i Ducksters Hafan
Fred Hall
Fred Hall
Mae Fred Hall yn flogiwr angerddol sydd â diddordeb brwd mewn pynciau amrywiol fel hanes, bywgraffiad, daearyddiaeth, gwyddoniaeth, a gemau. Mae wedi bod yn ysgrifennu am y pynciau hyn ers sawl blwyddyn bellach, ac mae ei flogiau wedi cael eu darllen a’u gwerthfawrogi gan lawer. Mae Fred yn hynod wybodus yn y pynciau y mae’n ymdrin â nhw, ac mae’n ymdrechu i ddarparu cynnwys addysgiadol a deniadol sy’n apelio at ystod eang o ddarllenwyr. Ei gariad at ddysgu am bethau newydd sy’n ei ysgogi i archwilio meysydd newydd o ddiddordeb a rhannu ei fewnwelediad â’i ddarllenwyr. Gyda’i arbenigedd a’i arddull ysgrifennu atyniadol, mae Fred Hall yn enw y gall darllenwyr ei flog ymddiried ynddo a dibynnu arno.