Ergyd Stryd - Gêm Pêl-fasged

Ergyd Stryd - Gêm Pêl-fasged
Fred Hall

Gemau Chwaraeon

Ergyd Stryd - Pêl-fasged

Am y Gêm

Nod y gêm yw sgorio cymaint o fasgedi ag y gallwch o fewn y terfyn amser. Gweld faint o bwyntiau y gallwch eu cael.

Gweld hefyd: Hanes y Byd Islamaidd Cynnar i Blant: Umayyad Caliphate

Bydd eich Gêm yn dechrau ar ôl yr hysbyseb ----

Cyfarwyddiadau

Cliciwch y saeth i ddechrau'r gêm. Ar y sgrin nesaf, dewiswch chwaraewr pêl-fasged a chliciwch ar y sgrin.

Gweld hefyd: Albert Einstein: Dyfeisiwr a Gwyddonydd Athrylith

Saethwch y bêl gan ddefnyddio'r llygoden. Cliciwch ar y bêl a swipe y llygoden i'r cyfeiriad yr ydych am i'r ergyd fynd. Gadael y clic pan fyddwch am ei saethu.

Awgrym: Ceisiwch saethu'r bêl gyda bwa (uwch yn yr awyr). Bydd hyn yn rhoi gwell cyfle i'r ergyd fynd i mewn.

Awgrym: Rydych chi'n cael mwy o bwyntiau po fwyaf o ergydion a wnewch mewn rhes. Gwyliwch y "Shotbar" ar waelod y sgrin. Mae'r Bêl Dân yn werth 5 pwynt ac mae'r bêl Borffor yn rhoi amser bonws a 3 phwynt i chi.

Dylai'r gêm hon weithio ar bob platfform gan gynnwys saffari a ffôn symudol (gobeithio, ond heb wneud unrhyw sicrwydd).

>Gemau>> Gemau Chwaraeon
Fred Hall
Fred Hall
Mae Fred Hall yn flogiwr angerddol sydd â diddordeb brwd mewn pynciau amrywiol fel hanes, bywgraffiad, daearyddiaeth, gwyddoniaeth, a gemau. Mae wedi bod yn ysgrifennu am y pynciau hyn ers sawl blwyddyn bellach, ac mae ei flogiau wedi cael eu darllen a’u gwerthfawrogi gan lawer. Mae Fred yn hynod wybodus yn y pynciau y mae’n ymdrin â nhw, ac mae’n ymdrechu i ddarparu cynnwys addysgiadol a deniadol sy’n apelio at ystod eang o ddarllenwyr. Ei gariad at ddysgu am bethau newydd sy’n ei ysgogi i archwilio meysydd newydd o ddiddordeb a rhannu ei fewnwelediad â’i ddarllenwyr. Gyda’i arbenigedd a’i arddull ysgrifennu atyniadol, mae Fred Hall yn enw y gall darllenwyr ei flog ymddiried ynddo a dibynnu arno.