Chwyldro America: Brwydr Yorktown

Chwyldro America: Brwydr Yorktown
Fred Hall

Chwyldro America

Brwydr Yorktown

Hanes >> Chwyldro America

Brwydr Yorktown oedd brwydr fawr olaf Rhyfel Chwyldroadol America. Dyma lle ildiodd Byddin Prydain a dechreuodd llywodraeth Prydain ystyried cytundeb heddwch.

Adeiladu i'r Frwydr

Roedd y Cadfridog Nathanael Greene wedi cymryd rheolaeth ar y Byddin Gyfandirol America yn y De. Cyn gorchymyn y Cadfridog Greene, nid oedd y rhyfel yn y De wedi bod yn mynd yn dda iawn, ond rhoddodd Greene dactegau newydd i mewn a alluogodd fuddugoliaethau America ac a barodd i Fyddin Prydain gilio i Arfordir y Dwyrain.

George Washington, Rochambeau, a Lafayette Cynllunio ar gyfer y Frwydr

gan Auguste Couder

Ar yr un pryd â Byddin Prydain o dan y Cadfridog Charles Cornwallis yn cilio i Yorktown, yr oedd y Cadfridog George Washington yn gorymdeithio ei fyddin i lawr o'r gogledd. Ar ôl trechu’r Llynges Brydeinig, dechreuodd Llynges Ffrainc symud i’r arfordir ger Yorktown hefyd.

Storo of Redoubt #10 gan H. Charles McBarron Jr. Gwarchae Yorktown

Roedd y Fyddin Brydeinig bellach wedi'i hamgylchynu yn Yorktown. Yr oedd yn fawr yn eu rhif gan filwyr Ffrainc ac America. Am un diwrnod ar ddeg bu lluoedd America yn peledu'r Prydeinwyr. Yn olaf anfonodd Cornwallis y faner wen i'w hildio. Yn wreiddiol gwnaeth lawer o alwadau i GeorgeWashington am ei ildio, ond nid oedd Washington yn cytuno. Pan ddechreuodd milwyr America baratoi ar gyfer ymosodiad arall, cytunodd Cornwallis i delerau Washington ac roedd y frwydr drosodd.

Ild ildio Prydeinig. Enw'r ddogfen oedd yr Erthyglau Capitulation.

Hildio Arglwydd Cornwallis gan John Trumbull British Done Fighting

4> Ildiodd tua 8,000 o filwyr Prydain yn Yorktown. Er nad oedd hyn i gyd o'r fyddin, roedd yn rym digon mawr i achosi i'r Prydeinwyr ddechrau meddwl eu bod yn mynd i golli'r rhyfel. Roedd colli’r frwydr hon yn gwneud iddyn nhw ddechrau meddwl am heddwch ac nad oedd yn werth cost y rhyfel i gadw’r trefedigaethau. Agorodd hyn y drws ar gyfer Cytundeb Paris.

Ffeithiau Diddorol am Frwydr Yorktown

 • Dywedodd Cadfridog Cornwallis ei fod yn sâl ac na ddangosodd hyd at yr ildio . Anfonodd y Cadfridog Charles O'Hara i ildio ei gleddyf.
 • Ceisiodd y Prydeinwyr ildio i'r Ffrancwyr, ond gwnaethant i'r Prydeinwyr ildio i'r Americaniaid.
 • Yn y frwydr hon rhwng y Ffrancwyr, Americanwyr, a Phrydain, roedd bron i draean o'r milwyr yn Almaenwyr. Roedd miloedd ar bob ochr.
 • Arweiniwyd lluoedd Ffrainc gan y Comte de Rochambeau. Arweiniwyd rhai o luoedd America gan Marquis de La Fayette, swyddog Ffrengig a ddaethyn Uwchfrigadydd ym myddin America.
 • Ymddiswyddodd Prif Weinidog Prydain, yr Arglwydd Frederick North, ar ôl trechu ac ildio Prydain yn Yorktown.
 • Parhaodd y frwydr tua 20 diwrnod. Roedd gan yr America a'r Ffrancwyr tua 18,000 o filwyr, llawer mwy na'r 8,000 o filwyr Prydain.
 • Roedd arweinydd Prydain, y Cadfridog Cornwallis, yn disgwyl cael atgyfnerthiad gan y Llynges Brydeinig. Pan orchfygodd y Ffrancwyr y Llynges Brydeinig a'u rhwystro rhag anfon cymorth, gwyddai Cornwallis ei fod yn mynd i golli'r frwydr.

Llwybrau a gymerwyd gan Washington, Rochambeau, a Cornwallis

Ffynhonnell: Gwasanaeth y Parc Cenedlaethol Gweithgareddau

 • Cymerwch gwis deg cwestiwn am y dudalen hon.

14>Gwrandewch ar ddarlleniad wedi'i recordio o'r dudalen hon:

Nid yw eich porwr yn cynnal yr elfen sain. Dysgu mwy am y Rhyfel Chwyldroadol:

Digwyddiadau

  Llinell Amser y Chwyldro Americanaidd

Arwain at y Rhyfel

Achosion y Chwyldro America

Deddf Stamp

Deddfau Townshend

Cyflafan Boston

Deddfau Annioddefol

Te Parti Boston

Digwyddiadau Mawr

Y Gyngres Gyfandirol

Datganiad Annibyniaeth

Baner yr Unol Daleithiau

Gweld hefyd: Cemeg i Blant: Elfennau - Aur

Erthyglau Cydffederasiwn

Valley Forge

Cytundeb Paris

6>Brwydrau

13> Brwydrau Lexington aConcord

Cipio Fort Ticonderoga

Brwydr Bunker Hill

Brwydr Long Island

Washington Croesi'r Delaware

Brwydr Germantown

Brwydr Saratoga

Brwydr Cowpens

Brwydr Llys Guilford

Gweld hefyd: Bywgraffiad i Blant: Ymerawdwr Japan Hirohito

Brwydr Yorktown

<21 Pobl

> Americanwyr Affricanaidd

Cadfridogion ac Arweinwyr Milwrol

Gwladgarwyr a Teyrngarwyr

Sons of Liberty

Ysbiwyr

Merched yn ystod y Rhyfel

Bywgraffiadau

Abigail Adams

John Adams

Samuel Adams

Benedict Arnold

Ben Franklin

Patrick Henry

Thomas Jefferson

Marquis de Lafayette

Thomas Paine

Molly Pitcher

Paul Revere

George Washington

Martha Washington

Arall

<4
  Bywyd Dyddiol

Milwyr Rhyfel Chwyldroadol

Gwisgoedd Rhyfel Chwyldroadol

Arfau a Thactegau Brwydr

Cynghreiriaid America

Geirfa a Thelerau

Hanes >> Chwyldro America
Fred Hall
Fred Hall
Mae Fred Hall yn flogiwr angerddol sydd â diddordeb brwd mewn pynciau amrywiol fel hanes, bywgraffiad, daearyddiaeth, gwyddoniaeth, a gemau. Mae wedi bod yn ysgrifennu am y pynciau hyn ers sawl blwyddyn bellach, ac mae ei flogiau wedi cael eu darllen a’u gwerthfawrogi gan lawer. Mae Fred yn hynod wybodus yn y pynciau y mae’n ymdrin â nhw, ac mae’n ymdrechu i ddarparu cynnwys addysgiadol a deniadol sy’n apelio at ystod eang o ddarllenwyr. Ei gariad at ddysgu am bethau newydd sy’n ei ysgogi i archwilio meysydd newydd o ddiddordeb a rhannu ei fewnwelediad â’i ddarllenwyr. Gyda’i arbenigedd a’i arddull ysgrifennu atyniadol, mae Fred Hall yn enw y gall darllenwyr ei flog ymddiried ynddo a dibynnu arno.