Cemeg i Blant: Elfennau - Calsiwm

Cemeg i Blant: Elfennau - Calsiwm
Fred Hall

Elfennau i Blant

Calsiwm

Calsiwm yw'r drydedd elfen yn ail golofn y tabl cyfnodol . Fe'i dosbarthir fel metel daear alcalïaidd. Mae gan atomau calsiwm 20 electron ac 20 proton. Mae 2 electron falens yn y plisgyn allanol. Mae calsiwm yn elfen bwysig ar gyfer bywyd ar y Ddaear a dyma'r bumed elfen fwyaf helaeth yng nghramen y Ddaear.

Nodweddion a Phriodweddau

O dan amodau safonol mae calsiwm yn sgleiniog, metel ariannaidd. Mae'n weddol feddal a dyma'r ysgafnaf o'r metelau daear alcalïaidd oherwydd ei ddwysedd isel. Er ei fod yn arian llachar pan gaiff ei dorri gyntaf, bydd yn ffurfio ocsid llwyd-gwyn ar ei wyneb yn gyflym pan fydd yn agored i aer.

Pan fydd yn agored i ddŵr, bydd calsiwm yn adweithio ac yn cynhyrchu hydrogen. Pan gaiff ei losgi, mae'n cynhyrchu fflam oren-goch llachar.

Ble mae calsiwm i'w gael ar y Ddaear?

Anaml y mae calsiwm i'w gael yn ei ffurf elfennol, ond mae'n hawdd dod o hyd iddo ledled y Ddaear yn bennaf ar ffurf creigiau amwynau fel calchfaen (calsiwm carbonad), dolomit (calsiwm magnesiwm carbonad), a gypswm (calsiwm sylffad). Dyma'r bumed elfen fwyaf cyffredin yng nghramen y Ddaear.

Mae calsiwm carbonad yn un o brif gydrannau llawer o greigiau a mwynau gan gynnwys calchfaen, marmor, calsit, a sialc.

Mae calsiwm hefyd yn a geir mewn dŵr cefnfor ac mae tua'r wythfed elfen fwyaf helaeth a geir yn y cefnfor.

Sut mae calsiwm yn cael ei ddefnyddio heddiw?

Ychydig o ddefnyddiau diwydiannol sydd i galsiwm yn ei ffurf elfennol , ond mae ei gyfansoddion ag elfennau eraill yn cael eu defnyddio'n helaeth.

Un cyfansoddyn pwysig yw calsiwm ocsid (CaO), a elwir hefyd yn galch. Defnyddir calch mewn nifer o gymwysiadau gan gynnwys cynhyrchu metelau, cael gwared ar lygredd, a phuro dŵr. Fe'i defnyddir hefyd i gynhyrchu cemegau ychwanegol.

Defnyddir cyfansoddion calsiwm, creigiau, a mwynau fel calchfaen a marmor hefyd wrth adeiladu. Defnyddir gypswm i wneud plastr Paris a drywall. Mae cymwysiadau eraill yn cynnwys gwrthasidau, past dannedd, a gwrtaith.

Mae calsiwm hefyd yn elfen bwysig iawn ym mywyd planhigion ac anifeiliaid. Yn y corff dynol mae calsiwm yn rhan o gyfansoddyn o'r enw hydroxyapatite sy'n gwneud ein hesgyrn a'n dannedd yn galed. Calsiwm yw'r pumed elfen fwyaf helaeth yn y corff dynol, yn cyfrif am tua 1.4% o fàs y corff.

Sut cafodd ei ddarganfod?

Y gyntafgwyddonydd i ddarganfod ac ynysu'r elfen calsiwm oedd y fferyllydd o Loegr, Syr Humphry Davy ym 1808.

Ble cafodd calsiwm ei enw?

Enwodd Syr Humphry Davy calsiwm ar ôl y Lladin gair "calx" sef yr hyn a alwodd y Rhufeiniaid yn galch.

Isotopau

Mae gan galsiwm bedwar isotop sefydlog gan gynnwys 40Ca, 42Ca, 43Ca, a 44Ca. Mae gan ddau isotop calsiwm arall (46Ca a 48Ca) hanner oes hir iawn ac fe'u hystyrir yn sefydlog ar y cyfan. Mae tua 97% o galsiwm sy'n digwydd yn naturiol ar ffurf yr isotop 40Ca.

Gweld hefyd:Bioleg i Blant: DNA a Genynnau

Ffeithiau Diddorol am Galsiwm

Gweld hefyd:Llywodraeth yr Unol Daleithiau i Blant: Wythfed Gwelliant
 • Mae'r rhan fwyaf o halwynau calsiwm yn hydoddi'n rhwydd mewn dŵr.
 • Mae calsiwm yn elfen bwysig wrth adeiladu cwrelau.
 • Gall faint o galsiwm sydd yn y corff effeithio ar y gyfradd y mae'r galon yn curo.
 • Rhai o'r ffynonellau calsiwm gorau i'n corff ni. corff yn cynnwys cynhyrchion llaeth fel caws, iogwrt, a llaeth. Mae ffynonellau eraill yn cynnwys eog a tofu.
 • Mae angen fitamin D er mwyn i'n cyrff amsugno calsiwm.

Mwy am yr Elfennau a'r Tabl Cyfnodol

Elfennau

Tabl Cyfnodol

<--- Sgandiwm Potasiwm--->

 • Symbol: Ca
 • Rhif Atomig: 20
 • Pwysau Atomig: 40.078
 • Dosbarthiad: Metel daear alcalïaidd
 • Cyfnod ar Tymheredd Ystafell: Solid
 • Dwysedd: 1.55 gram y cm wedi'i giwbio
 • Pwynt Toddi: 842°C, 1548°F
 • Berwbwynt: 1484°C, 2703 °F
 • Darganfuwyd gan: Syr Humphry Davy ym 1808
Metelau Alcali

Lithiwm

Sodiwm

Potasiwm

Metelau Daear Alcalïaidd

Beryllium

Magnesiwm

Calsiwm

Radiwm

PontioMetelau

Scandiwm

Titaniwm

Fanadium

Cromiwm

Manganîs

Haearn

9>Cobalt

Nicel

Copr

Sinc

Arian

Platinwm

Aur

Mercwri

19>Metelau Ôl-drosglwyddo

Alwminiwm

Gallium

Tun

Plwm

Metaloidau

Boron

Silicon

Almaeneg

Arsenig

19>Anfetelau

Hydrogen

Carbon

Nitrogen

Ocsigen

Ffosfforws

Sylffwr<10

Halogens

Flworin

Clorin

Iodin

Nwyon Nobl

Heliwm

Neon

Argon

Lanthanides ac Actinides

Wraniwm

Plwtoniwm

Mwy o Bynciau Cemeg

Mater

Atom

Moleciwlau

Isotopau

Solidau, Hylifau, Nwyon

Toddi a Berwi

Bondio Cemegol

Adweithiau Cemegol

Ymbelydredd ac Ymbelydredd

Cymysgeddau a Chyfansoddion

Enwi Cyfansoddion

Cymysgeddau

Gwahanu Cymysgeddau

Toddion

Asidau a Basau

Crisialau

Metelau

Halen a Sebon

Dŵr

Arall

Geirfa a Thelerau

Offer Lab Cemeg

Cemeg Organig

Cemegwyr Enwog

Gwyddoniaeth >> Cemeg i Blant >> Tabl Cyfnodol
Fred Hall
Fred Hall
Mae Fred Hall yn flogiwr angerddol sydd â diddordeb brwd mewn pynciau amrywiol fel hanes, bywgraffiad, daearyddiaeth, gwyddoniaeth, a gemau. Mae wedi bod yn ysgrifennu am y pynciau hyn ers sawl blwyddyn bellach, ac mae ei flogiau wedi cael eu darllen a’u gwerthfawrogi gan lawer. Mae Fred yn hynod wybodus yn y pynciau y mae’n ymdrin â nhw, ac mae’n ymdrechu i ddarparu cynnwys addysgiadol a deniadol sy’n apelio at ystod eang o ddarllenwyr. Ei gariad at ddysgu am bethau newydd sy’n ei ysgogi i archwilio meysydd newydd o ddiddordeb a rhannu ei fewnwelediad â’i ddarllenwyr. Gyda’i arbenigedd a’i arddull ysgrifennu atyniadol, mae Fred Hall yn enw y gall darllenwyr ei flog ymddiried ynddo a dibynnu arno.