Bywgraffiad y Llywydd William McKinley for Kids

Bywgraffiad y Llywydd William McKinley for Kids
Fred Hall

Bywgraffiad

Llywydd William McKinley

William McKinley

Gweld hefyd: Cerddoriaeth i Blant: Rhannau o'r Gitâr

gan Unknown William McKinley oedd y 25ain Llywydd yr Unol Daleithiau.

Gwasanaethodd fel Llywydd: 1897-1901

Is-lywydd: Garret Hobart, Theodore Roosevelt

Parti: Gweriniaethol

Oedran urddo: 54

Ganed: Ionawr 29, 1843 yn Niles, Ohio<8

Bu farw: Medi 14, 1901 ar ôl cael ei saethu yn Buffalo, Efrog Newydd

Priod: Ida Saxton McKinley

Plant: dwy ferch a fu farw'n ifanc

Llysenw: Idol of Ohio, Major

Bywgraffiad:

9>Am beth mae William McKinley yn fwyaf adnabyddus?

Mae William McKinley yn fwyaf adnabyddus am fod yn arlywydd yn ystod y Rhyfel Sbaenaidd-America. O ganlyniad i'r Rhyfel Sbaenaidd-Americanaidd, enillodd yr Unol Daleithiau diriogaeth sylweddol ac enillodd yr enw da fel pŵer byd. Gelwir McKinley hefyd yn arlywydd y caniataodd ei farwolaeth i Teddy Roosevelt ddod yn arlywydd.

Saethu McKinley

gan T. Dart Walker

Tyfu i Fyny

Ganwyd a magwyd William yn Ohio. Roedd wrth ei fodd â gweithgareddau awyr agored fel pysgota, marchogaeth ceffylau, a nofio. Gwnaeth yn dda yn yr ysgol gan fynychu'r ysgolion cyhoeddus lleol ac yna Coleg Allegheny. Bu'n rhaid iddo adael y coleg, fodd bynnag, pan gollodd ei deulu bopeth yn Panic 1857. Yna aeth i weithio felathro yn yr ysgol leol am gyfnod byr.

Y Rhyfel Cartref

Pan dorrodd y Rhyfel Cartref allan penderfynodd McKinley ymuno â byddin yr Undeb. Nid oedd ond 18 oed pan ymunodd â chatrawd Ohio. Ar ddechrau'r rhyfel roedd o dan arlywyddiaeth arall yn y dyfodol, sef Rutherford B. Hayes. Gweithiodd ei ffordd o'r preifat i'r mawr wrth i'r rhyfel fynd rhagddo. Parhaodd ei gyfeillion i'w alw'n "Major" am flynyddoedd lawer ar ôl y rhyfel. Yn ystod y Rhyfel Cartref ymladdodd ym Mrwydr South Mountain a Brwydr Antietam.

Ar ôl y rhyfel, penderfynodd William astudio'r gyfraith. Yn 1867 pasiodd yr arholiad bar a daeth yn gyfreithiwr. Wedi ymarfer y gyfraith am rai blynyddoedd trodd ei yrfa at wleidyddiaeth a swydd gyhoeddus.

Cyn iddo ddod yn Llywydd

Ym 1877, daeth McKinley yn aelod o Dŷ'r Unol Daleithiau. o Gynrychiolwyr lle y bu am 14 mlynedd. Un darn mawr o ddeddfwriaeth a gynigiodd oedd Tariff McKinley. Yn anffodus, fe ategodd gan achosi i brisiau godi ar nwyddau defnyddwyr. Ar ôl gadael y Tŷ, daeth McKinley yn llywodraethwr Ohio lle bu'n gwasanaethu am ddau dymor cyn rhedeg am arlywydd.

Llywyddiaeth William McKinley

Pan ddaeth McKinley yn llywydd canolbwyntiodd ei ymdrechion ar wneud yr Unol Daleithiau yn bŵer byd. Efallai mai'r digwyddiad mwyaf arwyddocaol tra oedd yn arlywydd oedd y rhyfel Sbaenaidd-Americanaidd. Ar ôl llong ryfel yr Unol Daleithiau roedd Mainedinistrio oddi ar arfordir Ciwba, yr Unol Daleithiau a Sbaen aeth i ryfel. Roedd y rhyfel Sbaenaidd-Americanaidd yn rhyfel byr o ychydig fisoedd yn unig wrth i'r Unol Daleithiau ddinistrio llynges Sbaen yn gyflym. O ganlyniad i'r rhyfel, cymerodd yr Unol Daleithiau reolaeth ar Ciwba, Ynysoedd y Philipinau, a Puerto Rico.

Mae digwyddiadau eraill yn ystod arlywyddiaeth McKinley yn cynnwys atodi Ynysoedd Hawaii yn ogystal â dechrau'r ymdrech i adeiladu Camlas Panama. .

Roedd McKinley yn boblogaidd iawn ar y pwynt hwn. Roedd yr economi wedi codi ac roedd yr Unol Daleithiau yn tyfu'n gryf. Pan fu farw ei is-lywydd, daeth y Teddy Roosevelt poblogaidd yn ei le. Cafodd McKinley ei ethol yn hawdd i ail dymor.

Sut bu farw?

Chwe mis yn unig i mewn i'w ail dymor, saethwyd McKinley a'i ladd gan lofrudd. Roedd yn mynychu'r Pan-American Exposition yn Buffalo, Efrog Newydd pan aeth i ysgwyd llaw dyn. Anarchydd oedd y dyn hwnnw a oedd yn ddig wrth y llywodraeth. Roedd yn cuddio gwn ac yn saethu McKinley ddwywaith yn lle ysgwyd ei law. Bu farw’r Arlywydd McKinley wyth diwrnod yn ddiweddarach a daeth Theodore Roosevelt yn arlywydd.

William McKinley

gan Harriet Anderson Stubbs Murphy

Ffeithiau Hwyl Am William McKinley

 • Fe oedd y pumed arlywydd o Ohio mewn 28 mlynedd.
 • Fe oedd yr arlywydd cyntaf i reidio mewn ceir. Roedd hyd yn oed yn marchogaeth i'r ysbyty mewn ambiwlans ar ôl cael ei saethu.
 • Y Fonesig GyntafDoedd Ida McKinley ddim yn hoffi'r lliw melyn. Doedd hi ddim yn ei hoffi gymaint nes i bopeth melyn gael ei dynnu o'r Tŷ Gwyn.
 • Ar ôl iddo gael ei saethu, gafaelodd y dyrfa yn ei lofrudd a dechrau ei guro. Gwaeddodd McKinley "Bechgyn, peidiwch â gadael iddynt ei frifo."
 • Yn wahanol i lawer o lywyddion y cyfnod hwnnw, nid oedd barf gan McKinley.
 • Mae ei wyneb ar y bil $500 .
 • Roedd ganddo barot anwes o'r enw "Washington Post".
vv Gweithgareddau
 • Cymerwch gwis deg cwestiwn am y dudalen hon.

 • Gwrandewch ar ddarlleniad wedi'i recordio o'r dudalen hon:
 • Nid yw eich porwr yn cynnal yr elfen sain.

  Gweld hefyd: Bridgit Mendler: Actores

  Bywgraffiadau i Blant >> Llywyddion UDA i Blant

  Dyfynnwyd Gwaith
  Fred Hall
  Fred Hall
  Mae Fred Hall yn flogiwr angerddol sydd â diddordeb brwd mewn pynciau amrywiol fel hanes, bywgraffiad, daearyddiaeth, gwyddoniaeth, a gemau. Mae wedi bod yn ysgrifennu am y pynciau hyn ers sawl blwyddyn bellach, ac mae ei flogiau wedi cael eu darllen a’u gwerthfawrogi gan lawer. Mae Fred yn hynod wybodus yn y pynciau y mae’n ymdrin â nhw, ac mae’n ymdrechu i ddarparu cynnwys addysgiadol a deniadol sy’n apelio at ystod eang o ddarllenwyr. Ei gariad at ddysgu am bethau newydd sy’n ei ysgogi i archwilio meysydd newydd o ddiddordeb a rhannu ei fewnwelediad â’i ddarllenwyr. Gyda’i arbenigedd a’i arddull ysgrifennu atyniadol, mae Fred Hall yn enw y gall darllenwyr ei flog ymddiried ynddo a dibynnu arno.