Bywgraffiad y Llywydd John F. Kennedy for Kids

Bywgraffiad y Llywydd John F. Kennedy for Kids
Fred Hall

Bywgraffiad

Llywydd John F. Kennedy

John F. Kennedy

Gweld hefyd: Rhyfel Cartref: Gwladwriaethau Ffiniau - Brothers at War

gan Cecil Stoughton, White House John F. Kennedy oedd 35fed Arlywydd yr Unol Daleithiau.

Gwasanaethodd fel Llywydd: 1961-1963

Is-lywydd: Lyndon B. Johnson

Parti: Democrat

Oedran urddo: 43

Ganwyd: Mai 29, 1917 yn Brookline, Massachusetts

Bu farw: Tachwedd 22, 1963. Lladdwyd gan fwled llofrudd yn Dallas, Texas

Priod: Jacqueline Lee Bouvier Kennedy

Plant: Caroline, John

Llysenw: JFK, Jack

Bywgraffiad:<10

Am beth mae John F. Kennedy yn fwyaf adnabyddus?

Mae John F. Kennedy yn fwyaf enwog am gael ei lofruddio yn gynnar yn ei lywyddiaeth. Mae hefyd yn enwog am oresgyniad Bay of Pigs ac argyfwng taflegrau Ciwba.

Tyfu i Fyny

Tyfu i fyny John mewn teulu gwleidyddol cyfoethog a phwerus yn Brookline, Massachusetts . Roedd hefyd yn deulu mawr gan fod ganddo dri brawd a phum chwaer. Roedd gan dad John, Joe, y freuddwyd y byddai un o'i feibion ​​​​yn dod yn llywydd. Anfonodd hwy i'r ysgolion gorau gan ddisgwyl y byddai ei fab hynaf, Joe Jr., yn llywydd rhyw ddydd.

Graddiodd John o Harvard yn 1940 gydag anrhydedd. Yna teithiodd i Brydain Fawr i fod gyda'i dad a oedd yn Llysgennad yr Unol Daleithiau i Brydain Fawr ar y pryd. Yma y dysgodd yn uniongyrchol amYr Ail Ryfel Byd a sylweddolodd y byddai'r Unol Daleithiau yn debygol o gymryd rhan cyn iddo ddod i ben. Ceisiodd ymuno â'r fyddin, ond ni allai fynd i mewn oherwydd bod ganddo gefn gwael. Felly ymunodd â'r Llynges ac roedd yn rheoli cwch torpido patrol pan gafodd ei suddo. Goroesodd a daeth yn dipyn o arwr rhyfel. Yn anffodus, nid oedd ei frawd hŷn Joe mor lwcus a bu farw yn ymladd yn ystod y rhyfel.

JFK yn archwilio capsiwl Mercwri

gan Cecil Stoughton, Ty Gwyn Cyn iddo ddod yn Llywydd

Pan fu farw Joe Jr., trodd tad John at John i fod yn arlywydd. Bu John yn ymwneud â gwleidyddiaeth a helpodd John i gael ei ethol i Gyngres yr Unol Daleithiau ym 1947. Gwasanaethodd John fel cyngreswr am chwe blynedd ac yna daeth yn Seneddwr yr Unol Daleithiau yn 1953.

Rhoddodd Kennedy i fod yn llywydd yn 1960 yn erbyn Is-lywydd presennol Llywydd Richard Nixon. Enillodd yn un o'r etholiadau agosaf mewn hanes.

Arlywyddiaeth John F. Kennedy

Pan etholwyd Kennedy traddododd un o'r areithiau agoriadol mwyaf cynhyrfus mewn hanes. Yn yr araith hon dywedodd y geiriau enwog "Paid â gofyn beth all eich gwlad ei wneud i chi - gofynnwch beth allwch chi ei wneud dros eich gwlad." Cafodd ei lywyddiaeth ei nodi gan ddigwyddiadau mawr yn y Rhyfel Oer. Roedd y digwyddiadau hyn yn cynnwys adeiladu Wal Berlin yn yr Almaen gan y comiwnyddion, y Bae Moch, ac Argyfwng Taflegrau Ciwba.

Bae of Pigs

Dim ond ychydig fisoedd ar ôl dod yn llywydd,Penderfynodd Kennedy geisio helpu gwrthryfelwyr Ciwba i ddymchwel yr arweinydd comiwnyddol Ciwba Fidel Castro. Yn anffodus, methodd y goresgyniad yn druenus pan drechwyd y gwrthryfelwyr a gynorthwywyd gan y CIA yn gadarn. Enw’r digwyddiad hwn yw Bae’r Moch oherwydd enw’r bae lle digwyddodd y goresgyniad.

John F. Kennedy

gan Aaron Shikler Argyfwng Taflegrau Ciwba

Ym 1962 darganfu'r Unol Daleithiau fod yr Undeb Sofietaidd yn adeiladu canolfannau taflegrau cyfrinachol yng Nghiwba. Byddai'r taflegrau hyn yn gallu taro'r Unol Daleithiau â bomiau niwclear. Yn y dyddiau nesaf daeth yr Unol Daleithiau a'r Undeb Sofietaidd yn agos at ryfel niwclear. Fe wnaeth yr Unol Daleithiau roi Cwarantîn i Giwba er mwyn cadw'r taflegrau allan. Ar ôl trafodaethau, cytunodd yr Undeb Sofietaidd i ddatgymalu'r canolfannau. Yn gyfnewid, cytunodd yr Unol Daleithiau i beidio byth ag ymosod ar Ciwba ac i gael gwared ar daflegrau o Dwrci.

Sut bu farw?

Ar 22 Tachwedd, 1963 roedd John F. Kennedy yn saethwyd gan Lee Harvey Oswald tra’n marchogaeth mewn car troadwy yn Dallas, Texas.

Ffeithiau Hwyl am John F. Kennedy

 • Fe oedd yr arlywydd cyntaf a oedd yn Fachgen Sgowt.
 • Ef oedd yr ieuengaf erioed i gael ei ethol yn arlywydd (Teddy Roosevelt oedd yr arlywydd ieuengaf, ond daeth i'w swydd oherwydd marwolaeth yr Arlywydd McKinley).
 • Ei daid, John Fitzgerald , yn faer Boston ac yn Gyngreswr o'r Unol Daleithiau.
 • Enillodd Wobr Pulitzer mewn hanes i'rllyfr Proffiliau mewn Dewrder .
 • Roedd Bobby Kennedy, brawd iau John, yn un o'i gynghorwyr allweddol a bu'n bennaeth ar yr Adran Gyfiawnder tra roedd John yn llywydd. Rhedodd Bobby i fod yn arlywydd yn ddiweddarach, ond cafodd ei lofruddio cyn yr etholiad.
 • Cafodd y clod am gychwyn y Corfflu Heddwch. cwis cwestiwn am y dudalen hon.

 • Gwrandewch ar ddarlleniad wedi'i recordio o'r dudalen hon:
 • Nid yw eich porwr yn cynnal yr elfen sain.

  Bywgraffiadau i Blant >> Llywyddion UDA i Blant

  Gweld hefyd: Gwyddoniaeth plant: Solid, Hylif, Nwy

  Dyfynnwyd Gwaith
  Fred Hall
  Fred Hall
  Mae Fred Hall yn flogiwr angerddol sydd â diddordeb brwd mewn pynciau amrywiol fel hanes, bywgraffiad, daearyddiaeth, gwyddoniaeth, a gemau. Mae wedi bod yn ysgrifennu am y pynciau hyn ers sawl blwyddyn bellach, ac mae ei flogiau wedi cael eu darllen a’u gwerthfawrogi gan lawer. Mae Fred yn hynod wybodus yn y pynciau y mae’n ymdrin â nhw, ac mae’n ymdrechu i ddarparu cynnwys addysgiadol a deniadol sy’n apelio at ystod eang o ddarllenwyr. Ei gariad at ddysgu am bethau newydd sy’n ei ysgogi i archwilio meysydd newydd o ddiddordeb a rhannu ei fewnwelediad â’i ddarllenwyr. Gyda’i arbenigedd a’i arddull ysgrifennu atyniadol, mae Fred Hall yn enw y gall darllenwyr ei flog ymddiried ynddo a dibynnu arno.