Bywgraffiad: Vincent van Gogh for Kids

Bywgraffiad: Vincent van Gogh for Kids
Fred Hall

Hanes Celf ac Artistiaid

Vincent van Gogh

Bywgraffiad>> Hanes Celf

 • Galwedigaeth: Arlunydd, Peintiwr
 • Ganed: Mawrth 30, 1853 yn Zundert, yr Iseldiroedd
 • Bu farw: Gorffennaf 29, 1890 yn Auvers -sur-Oise, Ffrainc 37 oed
 • Gweithiau enwog: Noson Serennog, Yr Ystafell Wely, Irises, Blodau'r Haul
 • Arddull/Cyfnod : Ôl-argraffiadwr, Celf Fodern
Bywgraffiad:

Ble tyfodd Vincent van Gogh i fyny?

Ganed Vincent van Gogh yn yr Iseldiroedd ym 1853. Roedd ei dad a'i daid yn weinidogion, ond roedd eraill yn ei deulu yn gweithio yn y byd celf. Roedd gan Vincent ddau frawd a thair chwaer. Ef oedd agosaf at ei frawd iau Theo.

Er ei fod yn mwynhau darlunio o'r cyfnod pan oedd yn fachgen ifanc, roedd gan Vincent nifer o swyddi eraill cyn iddo benderfynu gweithio fel artist llawn amser. Bu'n gweithio fel athro yn Llundain ac yna fel gweinidog. Bu hefyd yn gweithio mewn siop lyfrau, oriel gelf, ac fel cenhadwr. Ac yntau tua 27 oed, penderfynodd van Gogh ymroi’n llwyr i gelf.

Blynyddoedd Cynnar

Pan ddechreuodd Vincent dynnu llun fe frasluniodd luniau gan ddefnyddio pensiliau neu ffyn siarcol . Defnyddiodd rai dyfrlliwiau hefyd. Roedd yn hoffi tynnu lluniau o bobl dlawd a oedd yn gweithio'n galed. Yn y diwedd dechreuodd beintio gan ddefnyddio paent olew.

Yn y rhan gynnar hon o'i yrfa, defnyddiodd van Gogh lawer o dywyllwch.lliwiau fel brown a gwyrdd tywyll. Roedd ei luniau yn aml yn sobr neu'n drist. Enw ei lun cynnar enwocaf oedd The Potato Eaters . Roedd yn llun tywyll o deulu gwerinwr yn bwyta tatws i swper.

Gweld hefyd: Archarwyr: Batman

Y Bwytawyr Tatws - Cliciwch i weld mwy

Llythyrau at Ei Frawd

Daw llawer o'r hyn a wyddom am van Gogh o lythyrau a ysgrifennodd at ei frawd Theo. Gweithiodd Theo mewn oriel gelf ym Mharis a chefnogodd yrfa gelf Vincent. Anfonodd arian at Vincent a'i annog. Ceisiodd Theo werthu paentiadau Vincent, ond doedd neb eisiau eu prynu.

Blynyddoedd ym Mharis

Ysgrifennodd Theo at Vincent i ddweud wrtho am arddull newydd o beintio yn Paris a elwir yn Argraffiadaeth. Ym 1886 symudodd Vincent i Baris i ddysgu gan y peintwyr newydd hyn. Daeth arlunwyr fel Claude Monet, Edgar Degas, a Camille Pissarro dylanwadu ar ei gelfyddyd. Daeth hefyd yn ffrindiau da â'r artist Paul Gauguin.

Yn ystod y cyfnod hwn dechreuodd van Gogh ddefnyddio lliwiau mwy disglair. Aeth ei waith brwsh yn fwy toredig hefyd. Peintiodd bynciau o strydoedd a chaffis Paris yn ogystal â chefn gwlad. Dechreuodd Van Gogh hefyd ymddiddori mewn peintio portreadau o bobl. Pan na allai ddod o hyd i fodelau, byddai'n paentio ei hun ar gyfer ymarfer. Peintiodd dros ugain o hunanbortreadau yn ystod y cyfnod hwn.

Hunan Bortread o van Gogh - Cliciwch am olygfa fwy

Arles,Ffrainc

Ym 1888 symudodd van Gogh i'r de i Arles, Ffrainc i ddechrau comiwn artist. Rhentodd dŷ melyn i fyw ynddo a gwahoddodd yr artist Paul Gauguin i ymuno ag ef. Roedd wrth ei fodd â lliwiau bywiog a haul llachar Arles.

Dechreuodd Van Gogh beintio gyda dwyster ac emosiwn. Daeth y lliwiau yn ei baentiadau yn fwy bywiog a llachar. Weithiau byddai'n rhoi'r paent yn syth ar y cynfas o'r tiwbiau gan adael y paent yn drwchus gyda strociau brwsh garw. Weithiau byddai'n cymryd wythnosau i'w baentiadau sychu oherwydd bod y paent mor drwchus.

Peintiodd Vincent gannoedd o luniau yn ystod y cyfnod hwn, weithiau'n paentio campweithiau mewn un diwrnod. Daeth yn gwbl obsesiwn â chelf. Daeth Paul Gauguin i ymweld am gyfnod, ond cafodd y ddau artist ffrae a buan iawn y gadawodd Gauguin. ysbyty. Prin y gallai ofalu amdano'i hun. Parhaodd i beintio a phaentio un o'i luniau enwocaf Starry Night . Roedd llawer o'i baentiadau yn ystod y cyfnod hwn yn cynnwys coed cypreswydden a llawer o liwiau chwyrlïol.

Noson Serennog gan van Gogh - Cliciwch am olygfa fwy

Meddyliol Van Gogh cyflwr yn parhau i ddirywio. Ar Orffennaf 29, 1890 bu farw o archoll bwled hunan-achosedig i'r frest.

Etifeddiaeth

Er nad oedd yn enwog yn ystod ei oes,heddiw fe'i hystyrir yn un o artistiaid mwyaf a mwyaf dylanwadol ei gyfnod. Mae llawer o'i luniau'n gwerthu am filiynau o ddoleri heddiw. Mae dros 800 o baentiadau olew wedi goroesi yn ogystal â dros fil o liwiau dyfrol a brasluniau o'i waith.

A wnaeth e dorri ei glust i ffwrdd mewn gwirionedd?

Do. Ar ôl ffrae gyda'r peintiwr Paul Gauguin, aeth van Gogh adref a thorri rhan o'i glust chwith â llafn rasel. Yna lapiodd y glust mewn lliain a'i gyflwyno i fenyw fel "anrheg".

Ffeithiau Diddorol am Vincent van Gogh

 • >Byddai'n mynd mor obsesiwn â phaentio fel na fyddai'n bwyta'n aml. Roedd ei iechyd yn wael o ganlyniad.
 • Cafodd Van Gogh ei ddylanwadu gan brintiau Japaneaidd a thorluniau pren a astudiwyd yn ddwys ganddo.
 • Mae rhai pobl yn meddwl efallai mai dim ond un gwaith a werthodd yn ystod ei oes. Fe'i galwyd yn Y Winllan Goch .
 • Bu farw ei frawd Theo chwe mis ar ôl Vincent a chladdwyd ef wrth ei ymyl.
 • Mewn rhai o'i hunanbortreadau mae ei glust wedi ei rhwymo o'r pryd y torrodd ef. Mae'n edrych fel ei glust dde yn y lluniau oherwydd ei fod yn defnyddio drych i beintio ei hun.
 • Gallwch weld y paentiad Noson Serennog yn Amgueddfa Celf Fodern Efrog Newydd.
Rhagor o enghreifftiau o Gelf Vincent Van Gogh:

Caffi Teras yn y Nos

Gweld hefyd: Gêm Broga Siwmper

(Cliciwch i weld fersiwn mwy)

Blodau'r Haul

(Cliciwch i weld fersiwn mwy)

Stafell wely yn Arles

(Cliciwch i weld fersiwn mwy)

Gweithgareddau

 • Gwrandewch ar ddarlleniad wedi'i recordio o'r dudalen hon:
 • Nid yw eich porwr yn cynnal yr elfen sain.

  Symudiadau
  • Canoloesol
  • Dadeni<11
  • Baróc
  • Rhamantiaeth
  • Realaeth
  • Argraffiadaeth
  • Pointiliaeth
  • Ôl-Argraffiadaeth
  • Symboliaeth
  • Ciwbiaeth
  • Mynegiant
  • Swrrealaeth
  • Haniaethol
  • Celfyddyd Bop
  Celf Hynafol
  • Celf Tsieineaidd Hynafol
  • Celf yr Hen Aifft
  • Celf Groeg yr Henfyd
  • Celf Rufeinig Hynafol
  • Celf Affricanaidd
  • Brodorol Celf Americanaidd
  Artistiaid
  • Mary Cassatt
  • Salvador Dali
  • Leonardo da Vinci
  • Edgar Degas
  • Frida Kahlo
  • Wassily Kandinsky
  • Elisabeth Vigee Le Brun
  • Eduoard Manet
  • Henri Matisse
  • Claude Monet
  • Michelangelo
  • Georgia O'Keeff e
  • Pablo Picasso
  • Raphael
  • Rembrandt
  • Georges Seurat
  • Augusta Savage
  • J.M.W. Turner
  • Vincent van Gogh
  • Andy Warhol
  Telerau a Llinell Amser Celf
  • Telerau Hanes Celf
  • Celf Termau
  • Llinell Amser Celf y Gorllewin
  Gwaith a Ddyfynnwyd

  Bywgraffiad > ;> Hanes Celf
  Fred Hall
  Fred Hall
  Mae Fred Hall yn flogiwr angerddol sydd â diddordeb brwd mewn pynciau amrywiol fel hanes, bywgraffiad, daearyddiaeth, gwyddoniaeth, a gemau. Mae wedi bod yn ysgrifennu am y pynciau hyn ers sawl blwyddyn bellach, ac mae ei flogiau wedi cael eu darllen a’u gwerthfawrogi gan lawer. Mae Fred yn hynod wybodus yn y pynciau y mae’n ymdrin â nhw, ac mae’n ymdrechu i ddarparu cynnwys addysgiadol a deniadol sy’n apelio at ystod eang o ddarllenwyr. Ei gariad at ddysgu am bethau newydd sy’n ei ysgogi i archwilio meysydd newydd o ddiddordeb a rhannu ei fewnwelediad â’i ddarllenwyr. Gyda’i arbenigedd a’i arddull ysgrifennu atyniadol, mae Fred Hall yn enw y gall darllenwyr ei flog ymddiried ynddo a dibynnu arno.