Bywgraffiad: Sam Houston for Kids

Bywgraffiad: Sam Houston for Kids
Fred Hall

Bywgraffiad

Sam Houston

Hanes >> Bywgraffiad

Sam Houston

Awdur: Anhysbys

 • Galwedigaeth: Gwleidydd, Llywodraethwr Tecsas
 • Ganed: Mawrth 2, 1793 yn Rockbridge County, Virginia
 • Bu farw: Gorffennaf 26, 1863 yn Huntsville, Texas
 • Yn fwyaf adnabyddus am: Arweinydd Chwyldro Tecsas
Bywgraffiad:

Ble tyfodd Sam Houston i fyny? <8

Gweld hefyd: Selena Gomez: Actores a Chantores Bop

Ganed Sam Houston yn Virginia lle cafodd ei fagu yn gweithio ar fferm ei dad gyda'i bedwar brawd hŷn a thair chwaer iau. Bu farw ei dad pan oedd yn dair ar ddeg oed a symudodd y teulu i Tennessee.

Doedd Sam ddim yn hoffi gweithio ar y fferm gyda'i frodyr. Rhedodd i ffwrdd ac aeth i fyw gyda llwyth Cherokee lleol lle cafodd yr enw "Black Raven." Mwynhaodd Sam hela a byw gyda'r Cherokee. Bu'n byw gyda nhw am dair blynedd yn dysgu eu hiaith a'u ffordd o fyw,

Rhyfel 1812

Ym 1813, ymunodd Sam â byddin yr Unol Daleithiau i ymladd yn Rhyfel y Rhyfel. 1812. Roedd Sam yn arweinydd a aned yn naturiol a daeth yn swyddog yn fuan o dan y Cadfridog Andrew Jackson. Profodd ei ddewrder ym Mrwydr Horseshoe Bend lle roedd Sam yn un o'r milwyr cyntaf i neidio dros faricêd a chyhuddo'r gelyn. Yn ystod y frwydr, saethwyd ef sawl gwaith gan gynnwys clwyf saeth a fyddai'n ei boeni am weddill ei oes.

Yn mynd i mewnGwleidyddiaeth

Ar ôl y rhyfel, bu Houston yn gweithio i'r llywodraeth fel cyfryngwr gyda'r Cherokee yn Tennessee. Astudiodd hefyd i fod yn gyfreithiwr ac agorodd bractis cyfreithiol yn Nashville ym 1818. Aeth Houston i wleidyddiaeth nesaf. Etholwyd ef i Dŷ Cynrychiolwyr yr Unol Daleithiau ym 1822 a llywodraethwr Tennessee ym 1827.

Cwyldro Texas

Tua 1833, symudodd Sam Houston i Texas. Ar y pryd, roedd Texas yn diriogaeth o Fecsico. Nid oedd Houston a llawer o'r gwladfawyr eraill yn hapus ag arweinyddiaeth Mecsicanaidd. Pan gymerodd Santa Anna reolaeth ar Fecsico, dechreuodd y ddwy ochr ymladd. Ym 1836, datganodd Texas ei annibyniaeth o Fecsico. Dyma nhw'n enwi Sam Houston fel cadlywydd eu byddin fechan.

Brwydr San Jacinto

Y Cadfridog Santa Anna o Fecsico wedi goresgyn Tecsas i ladd y gwrthryfelwyr. Digwyddodd un o'r brwydrau mawr cyntaf yn yr Alamo. Gorchmynnodd Sam Houston i'r milwyr yn yr Alamo gilio, ond gwrthodasant a phenderfynwyd ymladd. Collasant y frwydr i Santa Anna a lladdwyd yr holl filwyr oedd ar ôl yn yr Alamo.

Wrth i Santa Anna symud ymlaen, gorchmynnodd Houston i'w fyddin ragtag encilio cyn y llu Mecsicanaidd mwy. Ar ôl cilio am dros fis, aeth Houston ar yr ymosodiad. Synnodd a gorchfygodd Santa Anna ym Mrwydr San Jacinto ar Ebrill 21, 1836. Arweiniodd y fuddugoliaeth bendant hon at gytundeb a sefydlodd Texas felgwlad annibynnol.

Arweinydd Texas

Ar ôl y chwyldro, etholwyd Houston yn Arlywydd cyntaf Tecsas ym 1836. Yn ddiweddarach, helpodd Texas i ddod yn rhan o'r Unol Daleithiau . Gwasanaethodd fel Seneddwr yr Unol Daleithiau o Texas ac yna fel Llywodraethwr Tecsas.

Rhyfel Cartref

Bu Houston yn llywodraethwr Tecsas pan ddechreuodd y Rhyfel Cartrefol yn 1861. yn gryf yn erbyn Texas yn gadael yr Unol Daleithiau ac yn ymuno â'r Cydffederasiwn. O ganlyniad, cafodd ei ddiswyddo.

Marwolaeth ac Etifeddiaeth

Gweld hefyd: Gwyliau i Blant: Calan Gaeaf

Bu farw Sam Houston o niwmonia ar 26 Gorffennaf, 1863 yn Huntsville, Texas. Bu yn briod deirgwaith. Roedd ganddo wyth o blant gyda'i drydedd wraig Margaret. Mae dinas Houston, Texas wedi ei henwi ar ôl Sam.

Ffeithiau Diddorol am Sam Houston

 • Fe yw'r unig berson sydd wedi bod yn llywodraethwr dwy dalaith (Texas a Tennessee ).
 • Brwydrodd ei dad, a enwyd hefyd Sam Houston, yn y Rhyfel Chwyldroadol.
 • Cafodd ei adael i farw ar faes y gad yn Horseshoe Bend, ond llwyddodd i oroesi'r nos ac fe'i darganfuwyd yn y diwedd a chymerwyd ef at feddyg.
 • Francis Scott Key, a ysgrifennodd y geiriau i'r Star Spangled Banner , unwaith yn amddiffyn Houston yn y llys wedi iddo guro cyngreswr.
 • Roedd yn yfed llawer o alcohol weithiau ac yn ennill y llysenw "The Big Drunk" o'r Cherokee.
 • Arwyddodd Houston Ddatganiad Annibyniaeth Texas ar Fawrth 2, sefhefyd ei benblwydd.
 • Houston oedd un o'r ychydig anafiadau yn Texas ym Mrwydr San Jacinto pan gafodd ei saethu yn ei bigwrn.
Gweithgareddau <5
 • Gwrandewch ar ddarlleniad wedi'i recordio o'r dudalen hon:
 • Nid yw eich porwr yn cynnal yr elfen sain.

  Hanes >> Bywgraffiad
  Fred Hall
  Fred Hall
  Mae Fred Hall yn flogiwr angerddol sydd â diddordeb brwd mewn pynciau amrywiol fel hanes, bywgraffiad, daearyddiaeth, gwyddoniaeth, a gemau. Mae wedi bod yn ysgrifennu am y pynciau hyn ers sawl blwyddyn bellach, ac mae ei flogiau wedi cael eu darllen a’u gwerthfawrogi gan lawer. Mae Fred yn hynod wybodus yn y pynciau y mae’n ymdrin â nhw, ac mae’n ymdrechu i ddarparu cynnwys addysgiadol a deniadol sy’n apelio at ystod eang o ddarllenwyr. Ei gariad at ddysgu am bethau newydd sy’n ei ysgogi i archwilio meysydd newydd o ddiddordeb a rhannu ei fewnwelediad â’i ddarllenwyr. Gyda’i arbenigedd a’i arddull ysgrifennu atyniadol, mae Fred Hall yn enw y gall darllenwyr ei flog ymddiried ynddo a dibynnu arno.