Bywgraffiad: Molly Pitcher for Kids

Bywgraffiad: Molly Pitcher for Kids
Fred Hall

Bywgraffiad

Molly Pitcher

Bywgraffiad i Blant >> Hanes >> Chwyldro America

Pwy oedd Molly Pitcher?

Gwraig o'r Rhyfel Chwyldroadol oedd Molly Pitcher. Mae yna lawer o straeon am sut ymladdodd Molly mewn brwydrau gwahanol yn ystod y rhyfel. Yn y rhan fwyaf o'r straeon, mae hi'n ddewr yn cymryd yr awenau i danio canon at ei gŵr clwyfedig.

A oedd hi'n berson go iawn?

Yn gyffredinol, mae haneswyr yn credu bod y straeon am Molly yn lên gwerin, ond eu bod yn seiliedig ar chwedlau go iawn am nifer o ferched go iawn. Y ddwy enwocaf o'r merched hyn yw Mary Ludwig Hays a Margaret Corbin.

Molly Pitcher

Cyhoeddwyd gan Currier and Ives

O ble daeth yr enw "Molly Pitcher"?<6

Mae'n debyg bod Molly Pitcher yn llysenw a ddefnyddir gan filwyr ar gyfer y merched oedd yn cario dŵr allan i feysydd y gad. Roedd yr enw "Molly" yn cael ei ddefnyddio'n aml fel llysenw ar gyfer "Mary." Mae'n debyg bod yr enw "Pitcher" yn dod o'r piserau roedden nhw'n eu defnyddio i gario'r dŵr.

Roedd angen i'r canonau a ddefnyddiwyd yn ystod y Rhyfel Chwyldroadol gael eu hoeri'n gyson â dŵr ffres. Ar ôl tanio ergyd, byddai'r milwyr yn socian sbwng ynghlwm wrth ben ramrod ac yna'n glanhau tu mewn i'r gasgen.

Mary Ludwig Hays

Mary Cyfeirir yn aml at Ludwig Hays fel yr ysbrydoliaeth ar gyfer straeon Molly Pitcher. Tyfodd Mary i fyny yn Pennsylvania ac ynapriododd barbwr o'r enw William Hays. Pan ymunodd William â'r Fyddin Gyfandirol, daeth Mary yn ddilynwr gwersyll. Yn Valley Forge bu'n helpu i ofalu am y milwyr trwy wneud golchi dillad, glanhau a choginio.

Daeth gŵr Mary yn fagnelwr yn gweithio ar dîm a oedd yn llwytho ac yn tanio canonau. Helpodd Mary trwy fod yn gludwr dŵr. Pryd bynnag y byddai'r tîm angen dŵr i'r canon byddent yn gweiddi arni "Molly, mae angen piser arall!", gan roi'r llysenw Molly Pitcher iddi efallai.

Yn ystod Brwydr Mynwy, roedd Mary yn gweithio fel dŵr. cludwr pan gafodd ei gŵr ei glwyfo. Roedd Mary wedi bod yn ei wylio yn llwytho'r canon ers amser maith ac yn gwybod yn union beth i'w wneud. Cymerodd hi drosodd ar unwaith wrth y canon ac ymladdodd am weddill y dydd.

Ar un adeg yn ystod y frwydr, hedfanodd pêl fwsged y gelyn i'r dde rhwng coesau Mary. Gwnaeth Mary yn ddewr y sylw "Rwy'n lwcus na aeth ychydig yn uwch", yna parhaodd i lwytho'r canon.

Margaret Corbin

Gwraig arall a ysbrydolodd chwedl Molly Pitcher oedd Margaret Corbin. Roedd Margaret yn wraig i John Corbin, magnelwr gyda'r Fyddin Gyfandirol. Llysenw John ar Margaret oedd "Molly." Yn debyg i Mary Hays, bu Margaret yn gweithio fel dilynwraig gwersyll a hefyd cludwr dŵr i’r canonau.

Roedd Margaret yn cario dŵr i’r canonau ym Mrwydr Fort Washington yn Efrog Newydd panlladdwyd ei gwr. Cymerodd yr awenau tanio ei ganon yn gyflym. Wrth i'r Prydeinwyr symud ymlaen, daeth Margaret ar dân trwm a chafodd ei chlwyfo pan darodd pêl fwsged ei braich. Enillodd y Prydeinwyr y frwydr yn y pen draw a chymerwyd Margaret yn garcharor. Oherwydd iddi gael ei chlwyfo, rhyddhaodd y Prydeinwyr hi ar barôl.

Ffeithiau Diddorol am Molly Pitcher

 • Yn ôl y chwedl, diolchodd George Washington yn bersonol i Mary Hays am ei dewrder yn ystod Brwydr Mynwy.
 • Gelwid Mary Hays yn "Rhingyll Molly" ar ôl Brwydr Mynwy.
 • Margaret Corbin oedd y fenyw gyntaf yn yr Unol Daleithiau i ennill pensiwn milwrol am ei gweithredoedd mewn brwydr.
 • Ni wellodd braich glwyfus Corbin yn iawn, a chafodd anhawster i'w defnyddio weddill ei hoes.
Gweithgareddau

Cymerwch ddeg cwestiwn cwis am y dudalen hon.

 • Gwrandewch ar ddarlleniad wedi'i recordio o'r dudalen hon:
 • Nid yw eich porwr yn cynnal yr elfen sain.

  Dysgwch fwy am y Rhyfel Chwyldroadol:

  Digwyddiadau

   Llinell Amser y Chwyldro Americanaidd

  Arwain at y Rhyfel

  Achosion y Chwyldro America

  Deddf Stamp

  Deddfau Townshend

  Cyflafan Boston

  Deddf Annioddefol s

  Te Parti Boston

  Digwyddiadau Mawr

  Cyngres y Cyfandir

  Datganiad Annibyniaeth

  Baner yr Unol Daleithiau

  Erthyglau oCydffederasiwn

  Valley Forge

  Cytundeb Paris

  Brwydrau

   Brwydrau Lexington a Concord

  Cipio Fort Ticonderoga

  Brwydr Bunker Hill

  Brwydr Long Island

  Washington Croesi’r Delaware

  Brwydr Germantown

  Brwydr Saratoga

  Brwydr Cowpens

  Brwydr Llys Guilford

  Brwydr Yorktown

  Pobl

   Americanwyr Affricanaidd

  Cadfridogion ac Arweinwyr Milwrol

  Gwladgarwyr a Teyrngarwyr

  Meibion ​​Rhyddid<7

  Ysbiwyr

  Merched yn ystod y Rhyfel

  Bywgraffiadau

  Abigail Adams

  Gweld hefyd: Rhinoseros: Dysgwch am yr anifeiliaid anferth hyn.

  John Adams

  Samuel Adams

  Benedict Arnold

  Ben Franklin

  Alexander Hamilton

  Patrick Henry

  Thomas Jefferson

  Marquis de Lafayette

  Thomas Paine

  Molly Pitcher

  Paul Revere

  George Washington

  Martha Washington

  Arall <7

   Bywyd Dyddiol

  Milwyr Rhyfel Chwyldroadol

  Gwisgoedd Rhyfel Chwyldroadol

  Arfau a Brwydr Tac tics

  Cynghreiriaid America

  Gweld hefyd: Hanes yr Ail Ryfel Byd: Brwydr Stalingrad i Blant

  Geirfa a Thelerau

  Bywgraffiad i Blant >> Hanes >> Chwyldro America
  Fred Hall
  Fred Hall
  Mae Fred Hall yn flogiwr angerddol sydd â diddordeb brwd mewn pynciau amrywiol fel hanes, bywgraffiad, daearyddiaeth, gwyddoniaeth, a gemau. Mae wedi bod yn ysgrifennu am y pynciau hyn ers sawl blwyddyn bellach, ac mae ei flogiau wedi cael eu darllen a’u gwerthfawrogi gan lawer. Mae Fred yn hynod wybodus yn y pynciau y mae’n ymdrin â nhw, ac mae’n ymdrechu i ddarparu cynnwys addysgiadol a deniadol sy’n apelio at ystod eang o ddarllenwyr. Ei gariad at ddysgu am bethau newydd sy’n ei ysgogi i archwilio meysydd newydd o ddiddordeb a rhannu ei fewnwelediad â’i ddarllenwyr. Gyda’i arbenigedd a’i arddull ysgrifennu atyniadol, mae Fred Hall yn enw y gall darllenwyr ei flog ymddiried ynddo a dibynnu arno.