Bywgraffiad LeBron James i Blant

Bywgraffiad LeBron James i Blant
Fred Hall

Bywgraffiad

LeBron James

Chwaraeon >> Pêl-fasged >> Bywgraffiadau

 • Galwedigaeth: Chwaraewr Pêl-fasged
 • Ganed: Rhagfyr 30, 1984 yn Akron, Ohio
 • Llysenwau: King James
 • Yn fwyaf adnabyddus am: Gwneud y "Penderfyniad" i symud i Miami, ond yn ddiweddarach yn dychwelyd i Cleveland

Ffynhonnell: Llu Awyr UDA Bywgraffiad:

Mae LeBron James yn cael ei ystyried yn eang fel un o'r chwaraewyr gorau ym myd pêl-fasged heddiw. Mae ganddo gyfuniad anhygoel o sgiliau, cryfder, gallu llamu, ac uchder sy'n ei wneud yn un o'r athletwyr gorau yn y byd.

>

Ffynhonnell: Y Tŷ Gwyn Ble tyfodd LeBron i fyny?

Ganed LeBron James yn Akron, Ohio ar 30 Rhagfyr, 1984. Cafodd ei fagu yn Akron lle cafodd blentyndod anodd. Roedd ei dad yn gyn-con nad oedd yno pan gafodd ei fagu. Roedd ei deulu yn dlawd a chafodd amser caled. Yn ffodus, cymerodd ei hyfforddwr pêl-fasged, Frankie Walker, LeBron o dan ei adain a gadael iddo aros gyda'i deulu lle gallai ddianc o'r prosiectau a chanolbwyntio ar yr ysgol a phêl-fasged.

I ble aeth LeBron i ysgol?

Aeth LeBron i ysgol uwchradd yn St. Vincent - Ysgol Uwchradd St. Mary yn Akron, Ohio. Arweiniodd ei dîm pêl-fasged i dri theitl y wladwriaeth a chafodd ei enwi'n "Mr. Pêl-fasged" yn Ohio am dair blynedd yn olynol. Penderfynodd beidio â mynd i'r coleg ac aeth yn syth i'r NBA lle'r oedd yndewis rhif 1 yn nrafft NBA 2003.

I ba dimau NBA y mae LeBron wedi chwarae?

Cafodd LeBron ei ddrafftio gan y Cleveland Cavaliers lle chwaraeodd ei saith tymor cyntaf. Ers iddo dyfu i fyny'r ffordd yn Akron, Ohio, fe'i hystyriwyd yn seren dref enedigol ac efallai y seren fwyaf erioed yn Cleveland. Fodd bynnag, er gwaethaf rhagoriaeth LeBron ar y llys, nid oedd y tîm yn gallu ennill pencampwriaeth.

Yn 2010, daeth LeBron yn asiant rhydd. Roedd hyn yn golygu y gallai fynd i chwarae i unrhyw dîm yr oedd ei eisiau. Roedd pa dîm y byddai'n ei ddewis yn newyddion mawr. Roedd gan ESPN sioe gyfan hyd yn oed o'r enw "The Decision" lle dywedodd LeBron wrth y byd ei fod yn mynd i chwarae i'r Miami Heat nesaf. Yn ystod ei bedair blynedd gyda'r Miami Heat, arweiniodd LeBron y Gwres i rowndiau terfynol pencampwriaeth yr NBA bob blwyddyn, gan ennill y bencampwriaeth ddwywaith.

Yn 2014, symudodd LeBron yn ôl i Cleveland. Roedd am ddod â phencampwriaeth i'w dref enedigol. Llwyddodd y Cavaliers i gyrraedd y bencampwriaeth yn 2014, ond collasant pan aeth dau o'u chwaraewyr seren, Kevin Love a Kyrie Irving, i lawr i anaf. O'r diwedd daeth LeBron â theitl yr NBA i Cleveland yn 2016.

Yn 2018, penderfynodd James adael y Cavaliers ac arwyddo gyda'r Los Angeles Lakers. Ychydig flynyddoedd yn ddiweddarach, yn 2020, arweiniodd y Lakers i bencampwriaeth yr NBA ac enillodd y Rowndiau Terfynol MVP am y pedwerydd tro.

A yw LeBron yn dal unrhyw gofnodion?

Ydy, mae LeBron James yn dal anifer o gofnodion NBA ac wedi derbyn nifer o wobrau. Dyma rai ohonyn nhw:

 • Fe oedd MVP a Phencampwr Rownd Derfynol yr NBA yn 2012.
 • Fe oedd MVP yr NBA sawl gwaith.
 • Fe yw'r unig chwaraewr yn hanes yr NBA i gyfartaledd o 26 pwynt, 6 adlam a 6 cynorthwyydd dros eu gyrfa (o leiaf hyd yn hyn yn 2020).
 • Ef oedd y blaenwr cyntaf i gyfartaledd o fwy nag 8.0 o gynorthwywyr y gêm.
 • Y chwaraewr ieuengaf i sgorio 40 pwynt mewn gêm.
 • Y chwaraewr ieuengaf i gael triphlyg yn y gemau ail gyfle.
 • Enillodd Fedal Aur y Gemau Olympaidd yn 2008 a 2012.
Ffeithiau Hwyl am LeBron James
 • Cafodd ei enwi i'r tîm cyntaf i bob tîm pêl-droed talaith ei flwyddyn sophomore o ysgol uwchradd fel derbynnydd eang.
 • >Ei lysenw yw King James ac mae ganddo datw yn dweud "Dewiswyd 1".
 • Fe oedd y chwaraewr ieuengaf i gael ei ddrafftio gan yr NBA rhif 1 yn 18 oed.
 • Mae LeBron wedi gwesteiwr Saturday Night Live.
 • Mae ganddo ddau fab a merch (Bronny James, Bryce Maximus James, Zhuri James)
 • Mae LeBron yn 6 troedfedd 8 modfedd o daldra ac yn pwyso 25 0 pwys.
 • Mae'n saethu'n bennaf â'i law dde er ei fod yn llaw chwith mewn gwirionedd.
 • Mae James yn gefnogwr mawr o New York Yankees a gwnaeth gefnogwyr Cleveland yn flin pan wisgodd Yankees het i gêm Yankees yn erbyn Indiaid.
Bywgraffiadau Chwedlon Chwaraeon Arall:

21>DerekJeter
Pêl-droed:

Tim Lincecum

Joe Mauer

Albert Pujols

Jackie Robinson

Babe Ruth Pêl-fasged:

Michael Jordan

Kobe Bryant

LeBron James

Chris Paul

Kevin Durant Pêl-droed:

Gweld hefyd: Gwyddor Daear i Blant: Ffosilau

Peyton Manning

Tom Brady

Jerry Rice

Adrian Peterson

Drew Brees

Brian Urlacher

<4 Trac a Maes:

Jesse Owens

Jackie Joyner-Kersee

Usain Bolt

Carl Lewis

Kenenisa Bekele Hoci:

Wayne Gretzky

Sidney Crosby

Alex Ovechkin Rasio Ceir:

Jimmie Johnson

Dale Earnhardt Jr.

Danica Patrick

Golff:

Tiger Woods

Annika Sorenstam Pêl-droed:

Mia Hamm

Gweld hefyd: Pêl-droed: Rheolau Baeddu a Chosbau

David Beckham Tenis:

Chwiorydd Williams

Roger Federer

Arall:

Muhammad Ali

Michael Phelps

Jim Thorpe

Lance Armstrong

Shaun White

Chwaraeon >> Pêl-fasged >> BywgraffiadauFred Hall
Fred Hall
Mae Fred Hall yn flogiwr angerddol sydd â diddordeb brwd mewn pynciau amrywiol fel hanes, bywgraffiad, daearyddiaeth, gwyddoniaeth, a gemau. Mae wedi bod yn ysgrifennu am y pynciau hyn ers sawl blwyddyn bellach, ac mae ei flogiau wedi cael eu darllen a’u gwerthfawrogi gan lawer. Mae Fred yn hynod wybodus yn y pynciau y mae’n ymdrin â nhw, ac mae’n ymdrechu i ddarparu cynnwys addysgiadol a deniadol sy’n apelio at ystod eang o ddarllenwyr. Ei gariad at ddysgu am bethau newydd sy’n ei ysgogi i archwilio meysydd newydd o ddiddordeb a rhannu ei fewnwelediad â’i ddarllenwyr. Gyda’i arbenigedd a’i arddull ysgrifennu atyniadol, mae Fred Hall yn enw y gall darllenwyr ei flog ymddiried ynddo a dibynnu arno.