Bywgraffiad Kobe Bryant i Blant

Bywgraffiad Kobe Bryant i Blant
Fred Hall

Bywgraffiad

Kobe Bryant

Sports>> Pêl-fasged >> Bywgraffiadau

Kobe Bryant

Awdur: Sgt. Joseph A. Lee

 • Galwedigaeth: Chwaraewr Pêl-fasged
 • Ganed: Awst 23, 1978 yn Philadelphia, Pennsylvania<13
 • Bu farw: Ionawr 26, 2020 yn Calabasas, California
 • Llysenwau: Black Mamba, Mr. 81, Kobe Wan Kenobi
 • Yn fwyaf adnabyddus am: Ennill 5 pencampwriaeth NBA gyda'r LA Lakers
Bywgraffiad:

Mae Kobe Bryant yn enwog am fod yn un o'r chwaraewyr pêl-fasged gorau yn hanes yr NBA. Chwaraeodd warchodwr i'r Los Angeles Lakers am 20 mlynedd. Roedd yn adnabyddus am ei amddiffyn caled, naid fertigol, a'i allu i sgorio basgedi buddugol ar ddiwedd y gêm. Mae'n cael ei ystyried yn eang fel chwaraewr pêl-fasged gorau'r 2000au ac efallai un o'r goreuon erioed.

Ble cafodd Kobe ei eni?

Ganed Kobe yn Philadelphia, Pennsylvania ar Awst 23, 1978. Mae ganddo ddwy chwaer hŷn, Sharia a Shaya. Roedd ei dad, Jellybean Joe Bryant, yn chwaraewr pêl-fasged proffesiynol hefyd. Mynychodd Kobe Ysgol Uwchradd Lower Merion mewn maestref yn Philadelphia. Roedd yn chwaraewr pêl-fasged nodedig ac enillodd sawl gwobr gan gynnwys Chwaraewr y Flwyddyn Ysgol Uwchradd Naismith.

A aeth Kobe Bryant i'r coleg?

Penderfynodd Kobe beidio â mynychu coleg ac aeth yn syth i mewn i bêl-fasged proffesiynol. Dwedodd efpe buasai wedi myned i'r coleg, y buasai wedi dewis Dug. Ef oedd y 13eg chwaraewr a gymerwyd yn nrafft 1996. Drafftiodd y Charlotte Hornets Kobe, ond fe'i masnachodd ar unwaith i'r Los Angeles Lakers ar gyfer y ganolfan Vlade Divac. Dim ond 17 oed oedd Kobe pan gafodd ei ddrafftio. Roedd wedi troi 18 erbyn i'w dymor NBA cyntaf ddechrau.

A yw Kobe wedi ennill unrhyw Bencampwriaethau?

 • Ydw. Enillodd Kobe 5 pencampwriaeth NBA gyda'r LA Lakers. Roedd y 3 pencampwriaeth gyntaf yn gynnar yn ei yrfa (2000-2002). Y canolwr All-Star Shaquille O'Neal oedd ei gyd-chwaraewr ar y pryd. Ar ôl i Shaq gael ei fasnachu, fe gymerodd beth amser i'r Lakers ailadeiladu, ond enillon nhw ddwy bencampwriaeth arall, un yn 2009 ac un arall yn 2010.
 • Enillodd ei dîm ysgol uwchradd bencampwriaeth y wladwriaeth ei flwyddyn hŷn.<13
 • Enillodd ddwy fedal Aur Olympaidd am bêl-fasged yn 2008 a 2012.
 • Fe oedd pencampwr slam dunk yr NBA ym 1997.

>Kobe Bryant DC Lleol

Awdur: Llywodraeth yr UD Ymddeoliad

Ar ôl gyrfa NBA 20 mlynedd hynod lwyddiannus, ymddeolodd Kobe ar ddiwedd tymor NBA 2016 . Sgoriodd 60 pwynt yn ei gêm olaf ar Ebrill 13, 2016. Hwn oedd y mwyaf o bwyntiau a sgoriwyd gan chwaraewr mewn un gêm yn ystod tymor NBA 2016.

Marw

Bu farw Kobe mewn damwain hofrennydd trasig yn Calabasas, California. Bu ei ferch Gianna a saith arall hefyd yn y ddamwain.

Does Kobedal unrhyw record?

 • Sgoriodd Kobe 81 o bwyntiau mewn gêm NBA, sef yr ail fwyaf o bwyntiau mewn un gêm.
 • Mae'n dal y record am y nifer fwyaf o bwyntiau gyrfa a gafodd ei sgorio gan Lynnwr Los Angeles.
 • Fe yw'r chwaraewr ieuengaf i sgorio 26,000 o bwyntiau gyrfa. Roedd ganddo lawer o'r recordiau "ieuengaf" yn yr NBA, ond mae LeBron James yn ei ddal mewn sawl categori.
 • Kobe oedd pencampwr sgorio'r NBA yn 2006 a 2007.
 • Roedd yn wedi'i ddewis i'r Tîm Holl-NBA bymtheg gwaith a'r Tîm Holl-Amddiffyniol ddeuddeg gwaith.
 • Ar adeg ysgrifennu'r erthygl hon roedd yn drydydd ar restr sgorio lawn amser yr NBA.
 • <14 Ffeithiau Hwyl am Kobe Bryant
  • Kobe oedd y gard cyntaf i gael ei ddrafftio gan yr NBA allan o'r ysgol uwchradd.
  • Chwaraeodd Kobe i'r Los Angeles Lakers ei weithiwr proffesiynol cyfan
  • Fe oedd y chwaraewr ieuengaf i ddechrau gêm NBA.
  • Roedd brawd mam Kobe, John Cox, hefyd yn chwarae yn yr NBA.
  • Cafodd ei enwi ar ôl y Japaneaid stecen "kobe".
  • Fean yw ei enw canol.
  • Treuliodd lawer o'i blentyndod yn yr Eidal lle chwaraeodd ei dad bêl-fasged proffesiynol. Dysgodd sut i siarad Eidaleg a chwaraeodd lawer o bêl-droed.
  Bywgraffiadau Chwedlon Chwaraeon Arall:

Pêl-Fasiwn:

Derek Jeter

Tim Lincecum

Joe Mauer

Albert Pujols

Jackie Robinson

BabiRuth Pêl-fasged:

Michael Jordan

Kobe Bryant

LeBron James

Chris Paul

Kevin Durant Pêl-droed:

Peyton Manning

Tom Brady

Gweld hefyd: Jôcs i blant: rhestr fawr o jôcs mathemateg glân

Jerry Rice

Adrian Peterson

Drew Brees

Brian Urlacher

Trac a Maes:

Jesse Owens

Jackie Joyner-Kersee

Usain Bolt

Carl Lewis

Kenenisa Bekele Hoci:

Wayne Gretzky

Sidney Crosby

Alex Ovechkin Rasio Ceir:

Jimmie Johnson

Dale Earnhardt Jr.

Danica Patrick

Gweld hefyd: Ymerodraeth Aztec i Blant: Cymdeithas

Golff:

Tiger Woods

Annika Sorenstam Pêl-droed:

Mia Hamm

David Beckham Tenis :

Chwiorydd Williams

Roger Federer

Arall:

5>Muhammad Ali<8

Michael Phelps

Jim Thorpe

Lance Armstrong

Shaun White

<8

Chwaraeon >> Pêl-fasged >> Bywgraffiadau
Fred Hall
Fred Hall
Mae Fred Hall yn flogiwr angerddol sydd â diddordeb brwd mewn pynciau amrywiol fel hanes, bywgraffiad, daearyddiaeth, gwyddoniaeth, a gemau. Mae wedi bod yn ysgrifennu am y pynciau hyn ers sawl blwyddyn bellach, ac mae ei flogiau wedi cael eu darllen a’u gwerthfawrogi gan lawer. Mae Fred yn hynod wybodus yn y pynciau y mae’n ymdrin â nhw, ac mae’n ymdrechu i ddarparu cynnwys addysgiadol a deniadol sy’n apelio at ystod eang o ddarllenwyr. Ei gariad at ddysgu am bethau newydd sy’n ei ysgogi i archwilio meysydd newydd o ddiddordeb a rhannu ei fewnwelediad â’i ddarllenwyr. Gyda’i arbenigedd a’i arddull ysgrifennu atyniadol, mae Fred Hall yn enw y gall darllenwyr ei flog ymddiried ynddo a dibynnu arno.