Bywgraffiad Justin Bieber: Teen Pop Star

Bywgraffiad Justin Bieber: Teen Pop Star
Fred Hall

Tabl cynnwys

Justin Bieber

Yn ôl i Bywgraffiadau

Canwr pop yw Justin Bieber a ffrwydrodd ar y sin gerddoriaeth yn 2009 yn bymtheg oed. Mae wedi cael nifer o senglau ac albymau poblogaidd ers hynny ac wedi dod yn seren pop mawr.

Ble tyfodd Justin i fyny?

Ganed Justin yn Llundain Ontario ar Fawrth 1, 1994. Cafodd ei fagu a chafodd ei fagu gan ei fam yn Stratford, Ontario. Roedd ganddo ddiddordeb mawr mewn cerddoriaeth yn ifanc a dysgodd sut i chwarae'r drymiau, y gitâr a'r piano ar ei ben ei hun. Roedd yn amlwg fod ganddo ryw ddawn gerddorol naturiol! Dechreuodd ei fam recordio fideos ohono yn canu a chwarae caneuon. Byddai hi'n eu postio ar You Tube. Gweithiodd hyn yn dda iawn gan i Justin gael ei ddarganfod yn ddiweddarach pan welodd gweithredwr cerddoriaeth un o'i fideos ar You Tube.

Pwy ddarganfyddodd Justin Bieber?

Cafodd Justin ei ddarganfod gyntaf gan y swyddog cerddoriaeth Scooter Braun. Yn ôl y stori, cliciodd ar un o fideos You Tube Justin ar ddamwain a hoffi'r hyn a welodd. Dywedodd wrth yr artist Usher am Justin ac y byddai Usher yn ddiweddarach yn helpu i arwyddo Justin i fargen uchaf erioed.

Enw Un Amser oedd sengl lwyddiannus gyntaf Justin. Wedi hynny rhyddhaodd ei albwm llawn cyntaf o'r enw My World. Roedd Fy Myd yn llwyddiant ysgubol. Gyda'i albwm cyntaf, gwnaeth Bieber hanes fel yr artist cyntaf i gael saith cân ar ei albwm cyntaf i'w rhestru ar y Billboard Hot 100.

Yn 2010 rhyddhaodd Bieber ail ran ei albwm gyntaf o'r enwFy Myd 2.0. Ni phylodd ei lwyddiant gan fod gan yr albwm hwn ei gân fwyaf eto o'r enw Baby. Ar un adeg Baby oedd y fideo You Tube a wyliwyd fwyaf erioed!

A yw Justin wedi perfformio ar unrhyw Sioeau Teledu?

Y rhestr o sioeau teledu y mae Justin wedi bod arnynt yn ystod mae ei yrfa fer yn syfrdanol. Dyma restr o rai ohonyn nhw: Saturday Night Live, Sioe David Letterman, Gwobrau Dewis Plant, Sioe Ellen DeGeneres, Nawdd Nos, Lopez Tonight, y Today Show, a Good Morning America.

Gweld hefyd: Cemeg i Blant: Elfennau - Nicel

Rhestr o albymau Justin Bieber

  2009 Fy Myd
 • 2010 Fy Myd 2.0
 • 2010 Fy Myd Acwstig
Hwyl Ffeithiau am Justin Bieber
 • Enw canol Justin yw Drew.
 • Perfformiodd i'r Arlywydd Obama yn arbennig Nadolig y Tŷ Gwyn.
 • Perfformiodd ar Rockin y Flwyddyn Newydd Sioe Noswyl.
 • Mae'n hoffi chwarae gwyddbwyll.
 • Ennill llawer o wobrau yn 2010 gan gynnwys Artist y Flwyddyn ar y Gwobrau Cerddoriaeth Americanaidd.
 • Roedd yn seren wadd ar y rhaglen deledu CSI.
 • Ei hoff chwaraeon yw hoci a phêl-droed.
Nôl i Bywgraffiadau

Bywgraffiadau Actorion a Cherddorion Eraill:

 • Justin Bieber
 • Abigail Breslin
 • Jonas Brothers
 • Miranda Cosgrove
 • Miley Cyrus
 • Selena Gomez
 • David Henrie
 • Michael Jackson
 • Demi Lovato
 • Bridgit Mendler
 • Elvis Presley
 • Jaden Smith
 • Brenda Song
 • Dylan a Cole Sprouse
 • Taylor Swift
 • BellaThorne
 • Oprah Winfrey
 • Zendaya
 • Gweld hefyd: Cemeg i Blant: Elfennau - Metelau Trawsnewid  Fred Hall
  Fred Hall
  Mae Fred Hall yn flogiwr angerddol sydd â diddordeb brwd mewn pynciau amrywiol fel hanes, bywgraffiad, daearyddiaeth, gwyddoniaeth, a gemau. Mae wedi bod yn ysgrifennu am y pynciau hyn ers sawl blwyddyn bellach, ac mae ei flogiau wedi cael eu darllen a’u gwerthfawrogi gan lawer. Mae Fred yn hynod wybodus yn y pynciau y mae’n ymdrin â nhw, ac mae’n ymdrechu i ddarparu cynnwys addysgiadol a deniadol sy’n apelio at ystod eang o ddarllenwyr. Ei gariad at ddysgu am bethau newydd sy’n ei ysgogi i archwilio meysydd newydd o ddiddordeb a rhannu ei fewnwelediad â’i ddarllenwyr. Gyda’i arbenigedd a’i arddull ysgrifennu atyniadol, mae Fred Hall yn enw y gall darllenwyr ei flog ymddiried ynddo a dibynnu arno.