Bywgraffiad i Blant: Tecumseh

Bywgraffiad i Blant: Tecumseh
Fred Hall

Americanwyr Brodorol

Tecumseh

Tecumseh gan Anhysbys Bywgraffiad >> Americanwyr Brodorol

Gweld hefyd: Bella Thorne: Actores a Dawnsiwr Disney
  Galwedigaeth: Arweinydd y Shawnee
 • Ganwyd: Mawrth, 1768 ger Springfield, Ohio
 • Bu farw: Hydref 5, 1813 yn Chatham-Kent, Ontario
 • Yn fwyaf adnabyddus am: Trefnu Cydffederasiwn Tecumseh ac ymladd yn Rhyfel 1812
Bywgraffiad:

Bywyd Cynnar

Ganed Tecumseh mewn pentref bach Indiaidd yn Ohio. Yr oedd yn aelod o lwyth y Shawnee. Pan oedd yn dal yn ifanc lladdwyd ei dad mewn brwydr gyda'r dyn gwyn dros dir Dyffryn Ohio. Yn fuan wedi hynny gadawodd ei fam pan ymwahanodd llwyth Shawnee. Cafodd ei fagu gan ei chwaer hŷn.

Ymladd Cynnar

Daeth Tecumseh yn cael ei adnabod fel rhyfelwr dewr. Ymladdodd mewn cyrchoedd lawer yn erbyn y dyn gwyn tresmasol. Daeth yn bennaeth yn fuan ar lwyth y Shawnee.

Yr oedd brawd Tecumseh, Tenskwatawa, yn ddyn crefyddol. Roedd ganddo bob math o weledigaethau a daeth yn adnabyddus fel y Proffwyd. Sefydlodd Tecumseh a'i frawd dref o'r enw Prophetstown. Anogodd y ddau frawd eu cyd-Indiaid i wrthod ffordd y dyn gwyn. Ceision nhw gadw eu diwylliant ac atal llwythau rhag ildio tir i'r Unol Daleithiau.

Conffederasiwn

Roedd Tecumseh eisiau uno'r llwythau Indiaidd yn un sengl.cydffederasiwn. Roedd yn siaradwr dawnus a dechreuodd fynd at lwythau eraill i'w darbwyllo mai'r unig ffordd i frwydro yn erbyn yr Unol Daleithiau oedd uno a chreu eu gwlad eu hunain.

Cyngor Vincennes

Ym 1810, cyfarfu Tecumseh â llywodraethwr tiriogaeth Indiana, William Henry Harrison yng Nghyngor Vincennes. Cyrhaeddodd gyda mintai o ryfelwyr a mynnodd fod y wlad yn cael ei dychwelyd i'r Indiaid. Honnodd nad oedd gan y penaethiaid oedd wedi gwerthu'r tir i'r Unol Daleithiau unrhyw hawl i wneud hynny, gan ddweud y gallent hefyd fod wedi gwerthu'r "awyr a'r cymylau." Bu bron i'r cyngor ddod i ben mewn trais, ond roedd pennau oerach yn drech. Fodd bynnag, mynnodd Harrison fod y tir yn eiddo i'r Unol Daleithiau a gadawodd Tecumseh heb fawr o allu.

Casglu Cynghreiriaid

Parhaodd Tecumseh i weithio ar adeiladu ei gonffederasiwn. Teithiodd ar hyd y wlad yn cyfarfod â llwythau ac arweinwyr. Aeth i Michigan, Wisconsin, Indiana, Missouri, Georgia, a hyd yn oed cyn belled i'r de â Florida. Roedd yn siaradwr gwych a chafodd ei areithiau emosiynol effaith fawr ar bobloedd India.

Brwydr Tippecanoe

Daeth William Henry Harrison yn bryderus am y gynghrair yr oedd Tecumseh adeilad. Tra roedd Tecumseh yn teithio, symudodd Harrison fyddin tuag at Prophetstown. Cyfarfuant â rhyfelwyr Shawnee yn Afon Tippecanoe ar 7 Tachwedd, 1811.Gorchfygodd byddin Harrison y Shawnee a llosgi dinas Prophetstown.

Rhyfel 1812

Pan gyhoeddodd yr Unol Daleithiau ryfel ar Brydain Fawr ar 18 Mehefin, 1812, Tecumseh gweld cyfle euraidd. Roedd yn gobeithio, trwy gynghreirio â'r Prydeinwyr, y gallai'r Americanwyr Brodorol ennill eu gwlad eu hunain. Ymunodd rhyfelwyr o bob rhan o lwythau India â'i fyddin. Cafodd nifer o lwyddiannau cychwynnol yn ystod Rhyfel 1812 gan gynnwys cipio Detroit.

Lladdwyd Tecumseh

Yn 1813, roedd Tecumseh a'i ryfelwyr yn gorchuddio'r Prydeinwyr yn eu cilio i Ganada . Daeth byddin o dan arweiniad William Henry Harrison dan ymosodiad. Lladdwyd Tecumseh ym Mrwydr y Tafwys ar Hydref 5, 1813.

Ffeithiau Diddorol am Tecumseh

Gweld hefyd: Hanes Rhufain Hynafol i Blant: Dinas Rhufain
 • Ystyr Tecumseh yw “Seren Saethu.”
 • Byddai William Henry Harrison yn dod yn arlywydd yr Unol Daleithiau yn ddiweddarach. Defnyddiodd rhan o slogan ei ymgyrch ("Tippecanoe a Tyler hefyd") ei lysenw Tippecanoe a gafodd ar ôl ennill y frwydr.
 • Cymerodd y Cyrnol Richard Johnson y clod am ladd Tecumseh. Daeth yn arwr cenedlaethol ac yn ddiweddarach fe'i hetholwyd yn is-lywydd yr Unol Daleithiau.
 • Collodd ei holl gynghreiriaid yn y Cydffederasiwn eu tir a bu'n rhaid iddynt symud i gymalau cadw o fewn 20 mlynedd i'w farwolaeth.
 • Roedd yn aml yn anghytuno â thactegau milwrol y cadfridog Prydeinig Henry Proctor yn ystod Rhyfel1812.
Gweithgareddau

 • Gwrandewch ar ddarlleniad wedi'i recordio o'r dudalen hon:
 • Nid yw eich porwr yn cynnal yr elfen sain .

  Am fwy o Hanes Brodorol America:

  22>
  Diwylliant a Throsolwg
  Amaethyddiaeth a Bwyd

  Celf Brodorol America

  Cartrefi ac Anheddau Indiaidd Americanaidd

  Cartrefi: The Teepee, Longhouse, a Pueblo

  Dillad Brodorol America

  Adloniant

  Rolau Merched a Dynion

  Adeiledd Cymdeithasol

  Bywyd fel Plentyn

  Crefydd

  Mytholeg a Chwedlau

  Geirfa a Thelerau

  Hanes a Digwyddiadau

  Llinell Amser Hanes Brodorol America<10

  Rhyfel y Brenin Philips

  Rhyfel Ffrainc ac India

  Brwydr Little Bighorn

  Llwybr y Dagrau

  Cyflafan Clwyfedig y Pen-glin

  Archeidwaid Indiaidd

  Hawliau Sifil

  Llwythau

  Llwythau a Rhanbarthau

  Llwyth Apache

  Blackfoot

  Llwyth Cherokee

  Llwyth Cheyenne

  Chickasaw

  Cr ee

  Inuit

  Indiaid Iroquois

  Cenedl Navajo

  Nez Perce

  Osage Nation

  Pueblo

  Seminole

  Cenedl Sioux

  Pobl

  Americanwyr Brodorol Enwog

  Ceirch Crazy<10

  Geronimo

  Prif Joseph

  Sacagawea

  Taw Eisteddog

  Sequoyah

  Squanto

  Maria Tallchief

  Tecumseh

  Jim Thorpe

  Bywgraffiad >> Americanwyr Brodorol
  Fred Hall
  Fred Hall
  Mae Fred Hall yn flogiwr angerddol sydd â diddordeb brwd mewn pynciau amrywiol fel hanes, bywgraffiad, daearyddiaeth, gwyddoniaeth, a gemau. Mae wedi bod yn ysgrifennu am y pynciau hyn ers sawl blwyddyn bellach, ac mae ei flogiau wedi cael eu darllen a’u gwerthfawrogi gan lawer. Mae Fred yn hynod wybodus yn y pynciau y mae’n ymdrin â nhw, ac mae’n ymdrechu i ddarparu cynnwys addysgiadol a deniadol sy’n apelio at ystod eang o ddarllenwyr. Ei gariad at ddysgu am bethau newydd sy’n ei ysgogi i archwilio meysydd newydd o ddiddordeb a rhannu ei fewnwelediad â’i ddarllenwyr. Gyda’i arbenigedd a’i arddull ysgrifennu atyniadol, mae Fred Hall yn enw y gall darllenwyr ei flog ymddiried ynddo a dibynnu arno.