Bywgraffiad i Blant: Julius Caesar

Bywgraffiad i Blant: Julius Caesar
Fred Hall

Rhufain yr Henfyd

Bywgraffiad Julius Caesar

Bywgraffiadau >> Rhufain yr Henfyd

 • Galwedigaeth: Cadfridog ac unben Rhufeinig
 • Ganwyd: Gorffennaf 100 CC yn Rhufain, yr Eidal
 • Bu farw: 15 Mawrth 44 CC yn Rhufain, yr Eidal
 • Yn fwyaf adnabyddus am: Bod yn unben Rhufain a rhoi terfyn ar y Weriniaeth Rufeinig
 • <11

  Julius Caesar gan Anhysbys Bywgraffiad:

  8>Ble tyfodd Cesar i fyny?

  Julius Ganed Cesar yn Subura, Rhufain yn y flwyddyn 100 CC. Fe'i ganed i deulu aristocrataidd a allai olrhain eu llinellau gwaed yn ôl i sefydlu Rhufain. Roedd ei rieni yn gefnog, ond nid oeddent yn gyfoethog yn ôl safonau Rhufeinig. Ei enw llawn oedd Gaius Iŵl Cesar.

  A aeth Cesar i'r ysgol?

  Ac yntau tua chwech oed, dechreuodd Gaius ei addysg. Cafodd ei ddysgu gan diwtor preifat o'r enw Marcus Antonius Gnipho. Dysgodd sut i ddarllen ac ysgrifennu. Dysgodd hefyd am gyfraith Rufeinig a sut i siarad yn gyhoeddus. Roedd y rhain yn sgiliau pwysig y byddai eu hangen arno fel arweinydd Rhufain.

  Dod yn Oedolyn

  Bu farw tad Caesar pan oedd yn un ar bymtheg oed. Daeth yn bennaeth y teulu a bu'n gyfrifol am ei fam Aurelia a'i chwaer Julia. Yn ddwy ar bymtheg oed priododd Cornelia, merch gwleidydd pwerus yn Rhufain.

  Gyrfa Gynnar

  Buan iawn y cafodd Cesar ifanc ei hun yng nghanol brwydr am rym. rhwng daucarfannau yn y llywodraeth. Roedd unben presennol Rhufain, Sulla, yn elynion i ewythr Cesar Marius a thad-yng-nghyfraith Cesar, Cinna. Ymunodd Cesar â'r fyddin a gadael Rhufain er mwyn osgoi Sulla a'i gynghreiriaid.

  Pan fu farw Sulla, dychwelodd Cesar i Rufain. Roedd bellach yn arwr milwrol o'i flynyddoedd yn y fyddin. Cododd yn gyflym i rengoedd y llywodraeth Rufeinig. Gwnaeth gynghreiriaid â dynion pwerus fel y cadfridog Pompey Fawr a'r Crassus cyfoethog. Yr oedd Cesar yn siaradwr rhagorol ac yr oedd pobl Rhufain yn ei garu.

  Consul a Chadfridog

  Yn 40 oed etholwyd Iŵl Cesar yn gonswl. Conswl oedd y safle uchaf yn y Weriniaeth Rufeinig. Roedd y conswl fel llywydd, ond roedd dau gonswl a dim ond am flwyddyn y buont yn gwasanaethu. Ar ddiwedd ei flwyddyn fel conswl, daeth Cesar yn llywodraethwr ar dalaith Gâl.

  Fel llywodraethwr Gâl, Cesar oedd â gofal pedair lleng Rufeinig. Yr oedd yn llywodraethwr effeithiol iawn ac yn gyffredinol. Gorchfygodd Gâl oll. Enillodd barch ac anrhydedd ei fyddin ac yn fuan fe'i hystyriwyd ochr yn ochr â Pompey fel y cadfridog mwyaf yn y fyddin Rufeinig.

  Rhyfel Cartref

  Daeth gwleidyddiaeth yn Rhufain yn fwyfwy gelyniaethus tra yr oedd Cesar yng Ngâl. Roedd llawer o'r arweinwyr yn eiddigeddus o Gesar a'i ddilynwyr. Daeth hyd yn oed Pompey yn genfigennus ac yn fuan daeth Cesar a Pompey yn gystadleuwyr. Cesar oedd cefnogaeth ycafodd pobl a Pompey gefnogaeth yr aristocratiaid.

  Cyhoeddodd Caesar ei fod am ddychwelyd i Rufain a rhedeg am gonswl eto. Atebodd y Senedd Rufeinig fod yn rhaid iddo ildio gorchymyn ei fyddin yn gyntaf. Gwrthododd Cesar a dywedodd y Senedd ei fod yn fradwr. Dechreuodd Cesar ymdeithio ei fyddin i Rufain.

  Cymerodd Caesar reolaeth ar Rufain yn 49 CC a threuliodd y 18 mis nesaf yn ymladd yn erbyn Pompey. Gorchfygodd Pompey o'r diwedd, gan ei erlid yr holl ffordd i'r Aifft. Pan gyrhaeddodd yr Aifft, lladdodd y Pharo ifanc, Ptolemi XIII, Pompey a chyflwyno ei ben i Gesar yn anrheg.

  Unben Rhufain

  Yn 46 CC Cesar dychwelyd i Rufain. Ef oedd y dyn mwyaf pwerus yn y byd erbyn hyn. Gwnaeth y Senedd ef yn unben am oes a rheolodd fel brenin. Gwnaeth lawer o newidiadau i Rufain. Rhoddodd ei gefnogwyr ei hun yn y Senedd. Cododd adeiladau a themlau newydd yn ninas Rhufain. Newidiodd hyd yn oed y calendr i galendr Julian sydd bellach yn enwog gyda 365 o ddiwrnodau a blwyddyn naid.

  Murder

  Roedd rhai pobl yn Rhufain yn teimlo bod Cesar yn rhy bwerus. Roedden nhw'n poeni y byddai ei reolaeth yn rhoi terfyn ar y Weriniaeth Rufeinig. Fe wnaethon nhw gynllwynio i'w ladd. Arweinwyr y cynllwyn oedd Cassius a Brutus. Ar 15 Mawrth, 44 CC daeth Cesar i mewn i'r Senedd. Rhedodd nifer o ddynion ato a dechrau ymosod arno a'i ladd. Cafodd ei drywanu 23 o weithiau.

  Gweld hefyd: Mytholeg Groeg: Artemis

  Ffeithiau Diddorol am JuliusCesar

  • Caesar unwaith yn cael ei herwgipio gan fôr-ladron tra'n dal yn ddyn ifanc. Roedd yn cellwair gyda nhw y byddai'n eu dienyddio unwaith y byddai'n rhydd. Chwarddasant, ond Cesar a gafodd y chwerthin olaf pan ddaliodd hwy yn ddiweddarach a'u lladd.
  • Ewythr i Caesar oedd Gaius Marius, arwr rhyfel enwog oedd yn adnabyddus am ad-drefnu byddin Rufeinig.
  • Y dyddiad o farwolaeth Cesar, Mawrth 15fed, gelwir hefyd yn Ides Mawrth.
  • Tra yn yr Aifft syrthiodd mewn cariad â brenhines yr Aifft, Cleopatra. Helpodd hi i ddod yn pharaoh, a chafodd blentyn o'r enw Cesarion gyda hi.
  • Etifedd Cesar oedd ei nai Octafian. Daeth Octavian yn ymerawdwr Rhufeinig cyntaf gan newid ei enw i Cesar Augustus.
  Gweithgareddau

  Cymerwch gwis deg cwestiwn am y dudalen hon.

 • Gwrandewch ar ddarlleniad wedi'i recordio o'r dudalen hon:
 • Nid yw eich porwr yn cynnal yr elfen sain.

  Bywgraffiadau >> Rhufain Hynafol

  Am ragor am Rufain Hynafol:

  Trosolwg a Hanes
  Llinell Amser Rhufain Hynafol

  Hanes Cynnar Rhufain

  Y Weriniaeth Rufeinig

  Gweriniaeth i Ymerodraeth

  Rhyfeloedd a Brwydrau

  Ymerodraeth Rufeinig yn Lloegr

  Barbariaid

  Cwymp Rhufain

  Dinasoedd a Pheirianneg

  Dinas Rhufain

  Dinas Pompeii

  Y Colosseum

  Baddonau Rhufeinig

  Tai a Chartrefi

  Peirianneg Rufeinig

  Rhifolion Rhufeinig

  DyddiolBywyd

  Bywyd Dyddiol yn Rhufain Hynafol

  Bywyd yn y Ddinas

  Bywyd yn y Wlad

  Bwyd a Choginio

  Dillad

  Bywyd Teuluol

  Caethweision a Gwerinwyr

  Plebeiaid a Phatriciaid

  Celfyddyd a Chrefydd

  Celf Rufeinig Hynafol

  Llenyddiaeth

  Mytholeg Rufeinig

  Romulus a Remus

  Yr Arena ac Adloniant

  Pobl

  Awgustus

  Julius Caesar

  Cicero

  Constantine the Great

  Gaius Marius

  Nero

  Spartacus y Gladiator

  Trajan

  Ymerawdwyr yr Ymerodraeth Rufeinig

  Gweld hefyd: Rhyfel Byd Cyntaf: Pwerau Canolog

  Merched Rhufain

  Arall

  Etifeddiaeth Rhufain

  Senedd Rufeinig

  Cyfraith Rufeinig

  Byddin Rufeinig

  Geirfa a Thelerau

  Gwaith a Ddyfynnwyd

  Yn ôl i Hanes i Blant
Fred Hall
Fred Hall
Mae Fred Hall yn flogiwr angerddol sydd â diddordeb brwd mewn pynciau amrywiol fel hanes, bywgraffiad, daearyddiaeth, gwyddoniaeth, a gemau. Mae wedi bod yn ysgrifennu am y pynciau hyn ers sawl blwyddyn bellach, ac mae ei flogiau wedi cael eu darllen a’u gwerthfawrogi gan lawer. Mae Fred yn hynod wybodus yn y pynciau y mae’n ymdrin â nhw, ac mae’n ymdrechu i ddarparu cynnwys addysgiadol a deniadol sy’n apelio at ystod eang o ddarllenwyr. Ei gariad at ddysgu am bethau newydd sy’n ei ysgogi i archwilio meysydd newydd o ddiddordeb a rhannu ei fewnwelediad â’i ddarllenwyr. Gyda’i arbenigedd a’i arddull ysgrifennu atyniadol, mae Fred Hall yn enw y gall darllenwyr ei flog ymddiried ynddo a dibynnu arno.