Bywgraffiad i Blant: Chief Joseph

Bywgraffiad i Blant: Chief Joseph
Fred Hall

Americanwyr Brodorol

Prif Joseph

Bywgraffiad>> Americanwyr Brodorol

  • Galwedigaeth: Pennaeth llwyth Nez Perce
  • Ganed: Mawrth 3, 1840 yn Nyffryn Wallowa, Oregon
  • Bu farw: Medi 21, 1904 yn Gwarchodfa Indiaidd Colville, Washington
  • Yn fwyaf adnabyddus am: Arwain y Nez Perce yn Rhyfel Nez Perce
Bywgraffiad:

Prif Joseff gan William H. Jackson

Bywyd Cynnar

Ganed y Prif Joseff yn aelod o lwyth Nez Perce o Wallowa Valley, Oregon yn 1840. Ei enw Nez Perce oedd Hin-mah-too-yah-lat-kekt sy'n golygu Thunder Rolling Down the Mountain. Roedd Joseff ifanc yn fab i Joseff yr Hynaf, y pennaeth lleol. Tyfodd i fyny yn ffrindiau agos gyda'i frawd Ollokot. Dysgodd sut i farchogaeth ceffylau, hela, a physgota yn ifanc.

Joseph yr Hynaf

Gweld hefyd: Fforwyr i Blant: Daniel Boone

Pan nad oedd Joseff ond bachgen ifanc, ymsefydlwyr o'r Unol Daleithiau dechreuodd symud i wlad y Nez Perce. Ym 1855, daeth ei dad i gytundeb â llywodraethwr Washington ynghylch pa dir fyddai'n aros yn dir Nez Perce. Bu heddwch rhwng y Nez Perce a'r gwladfawyr am nifer o flynyddoedd.

Brwyn Aur

Ar ddechrau'r 1860au, darganfuwyd aur ar dir Nez Perce. Roedd llywodraeth yr UD eisiau'r tir ac yn mynnu bod y Nez Perce yn cytuno i fargen newydd. Yn 1863, dywedasant wrth y Nez Perce am symudallan o Ddyffryn Wallowa ac i Idaho. Gwrthododd y Prif Joseph yr Hynaf. Teimlodd fod y rhaglaw wedi dweud celwydd wrtho pan wnaeth y cytundeb cyntaf.

Dod yn Brif

Ym 1871, bu farw Joseff yr Hynaf a daeth Joseph Ifanc yn bennaeth. Cyn i'w dad farw, addawodd Joseff i'w dad na fyddai'n gwerthu tir Cwm Wallowa. Gwnaeth Joseff bopeth o fewn ei allu i gadw'r heddwch gyda'r gwladfawyr. Fodd bynnag, yn 1877 aeth un o'r bandiau Nez Perce eraill i ymladd a lladd nifer o ymsefydlwyr gwyn. Gwyddai fod yr heddwch wedi dod i ben.

Rhyfel Nez Perce

Roedd y Prif Joseph yn adnabod ei lwyth bychan o 800 o bobl ac nid oedd 200 o ryfelwyr yn cyfateb i'r Unol Daleithiau. fyddin. Er mwyn achub ei bobl dechreuodd encil. Roedd yn gobeithio cyrraedd Canada lle byddai'n cyfarfod â llwyth Sioux o Sitting Bull.

Hedfan y Nez Perce gan Unknown<14

(cliciwch ar y llun i weld mwy)

Yr enw ar enciliad y Prif Joseff yw Rhyfel Nez Perce. Fe'i hystyrir yn aml yn un o'r encilion mwyaf meistrolgar yn hanes milwrol. Gyda dim ond 200 o ryfelwyr, llwyddodd y Prif Joseff i fynd â’i bobl 1,400 o filltiroedd wrth ymladd pedair brwydr ar ddeg yn erbyn byddin yr Unol Daleithiau lawer mwy ac wedi’i harfogi’n well. Fodd bynnag, yn y pen draw rhedodd allan o fwyd, blancedi, ac roedd llawer o'i ryfelwyr wedi'u lladd. Roedd bron i ffin Canada pan gafodd ei orfodi i ildioar Hydref 5, 1877.

Araith y Prif Joseff

Mae'r Prif Joseff yn enwog am yr araith a roddodd pan ildiodd:

"Rwyf wedi blino o ymladd Mae ein penaethiaid yn cael eu lladd Mae'r hen ddynion i gyd wedi marw. Y dynion ifanc sy'n dweud ie neu nac ydy Mae'r sawl a arweiniodd ar y dynion ifanc wedi marw Mae hi'n oer, a does gennym ni ddim blancedi; mae'r plant bach wedi marw. rhewi i farwolaeth Mae fy mhobl, rhai ohonyn nhw, wedi rhedeg i ffwrdd i'r bryniau, heb flancedi, dim bwyd.Does neb yn gwybod ble maen nhw --- efallai yn rhewi i farwolaeth.Rwyf am gael amser i chwilio am fy mhlant , a gwelwch faint ohonynt y gallaf ddod o hyd iddynt Efallai y caf hwy ymhlith y meirw Gwrandewch fi, fy mhenaethiaid! Yr wyf wedi blino; fy nghalon yn glaf a thrist, O'r fan lle saif yr haul yn awr, Ni ymladdaf byth mwyach ".

Ymgyrchydd Hawliau

Ar ôl ildio, gorfodwyd y Nez Perce i fynd i archeb yn Oklahoma. Yn y diwedd caniatawyd iddynt symud yn ôl i Idaho ym 1885, ond roedd hyn yn dal i fod ymhell o'u cartref yn Wallowa Valley.

Treuliodd y Prif Joseff weddill ei oes yn ymladd yn heddychlon dros hawliau ei bobl. Cyfarfu â'r Arlywydd Rutherford B. Hayes a'r Arlywydd Theodore Roosevelt i ddatgan ei achos. Roedd yn gobeithio un diwrnod y byddai rhyddid yr Unol Daleithiau hefyd yn berthnasol i Americanwyr Brodorol a'i bobl.

Ffeithiau Diddorol am y Prif Joseph

  • Mae band Nez Perce bod tyfodd i fyny ag oedd y Wallowaseindorf.
  • Am ei athrylith filwrol yn ystod yr enciliad, enillodd y llysenw y " Napoleon Coch."
  • Dywedodd ei feddyg iddo farw o dorcalon.
  • Gallwch darllenwch am y Prif Joseff yn y llyfr Thunder Rolling in the Mountains gan yr awdur Scott O'Dell.
  • Argae Prif Joseph ar Afon Columbian yn Washington yw'r ail argae cynhyrchu ynni dŵr mwyaf yn y Unol Daleithiau.
  • Dywedodd unwaith fod "Pob dyn wedi ei wneud gan yr Ysbryd Mawr, Pennaeth, Y maent oll yn frodyr."
Gweithgareddau

8>Gwrandewch ar ddarlleniad wedi'i recordio o'r dudalen hon:

Nid yw eich porwr yn cynnal yr elfen sain.

Am fwy o Hanes Brodorol America:

Diwylliant a Throsolwg
Amaethyddiaeth a Bwyd

>Celf Brodorol America

Cartrefi ac Anheddau Indiaidd Americanaidd

Cartrefi: Y Teepee, Longhouse, a Pueblo

Dillad Americanaidd Brodorol

Adloniant

Rolau Merched a Dynion

Strwythur Cymdeithasol

Bywyd fel Plentyn

Crefydd

Mytholeg a Chwedlau

Geirfa a Thelerau

Hanes a Digwyddiadau

Llinell Amser Hanes Brodorol America

Rhyfel y Brenin Philips

Rhyfel Ffrainc ac India

Brwydr Little Bighorn

Llwybr y Dagrau

Cyflafan Clwyfedig y Pen-glin

Arddaliadau India

Hawliau Sifil

Llwythau

Llwythau a Rhanbarthau

ApacheLlwyth

Blackfoot

Llwyth Cherokee

Llwyth Cheyenne

Chickasaw

Cree

Inuit

<6 Indiaid Iroquois

Cenedl Nafaho

Nez Perce

Gweld hefyd: Bywgraffiad y Llywydd Andrew Jackson for Kids

Osage Nation

Pueblo

Seminole

Cenedl Sioux

Pobl 14>

Americanwyr Brodorol Enwog

Ceffyl Crazy

Geronimo

Prif Joseph

Sacagawea

Tarw Eistedd

Sequoyah

Squanto

Maria Tallchief

Tecumseh

Jim Thorpe

BywgraffiadB >> Americanwyr Brodorol
Fred Hall
Fred Hall
Mae Fred Hall yn flogiwr angerddol sydd â diddordeb brwd mewn pynciau amrywiol fel hanes, bywgraffiad, daearyddiaeth, gwyddoniaeth, a gemau. Mae wedi bod yn ysgrifennu am y pynciau hyn ers sawl blwyddyn bellach, ac mae ei flogiau wedi cael eu darllen a’u gwerthfawrogi gan lawer. Mae Fred yn hynod wybodus yn y pynciau y mae’n ymdrin â nhw, ac mae’n ymdrechu i ddarparu cynnwys addysgiadol a deniadol sy’n apelio at ystod eang o ddarllenwyr. Ei gariad at ddysgu am bethau newydd sy’n ei ysgogi i archwilio meysydd newydd o ddiddordeb a rhannu ei fewnwelediad â’i ddarllenwyr. Gyda’i arbenigedd a’i arddull ysgrifennu atyniadol, mae Fred Hall yn enw y gall darllenwyr ei flog ymddiried ynddo a dibynnu arno.