Bywgraffiad Drew Brees: Chwaraewr Pêl-droed NFL

Bywgraffiad Drew Brees: Chwaraewr Pêl-droed NFL
Fred Hall

Bywgraffiad Drew Brees

Yn ôl i Chwaraeon

Yn ôl i Bêl-droed

Yn ôl i Bywgraffiadau

Chwaraeodd Drew Brees quarterback yn yr NFL am 20 tymor. Treuliodd y rhan fwyaf o'i yrfa gyda'r Seintiau yn New Orleans lle arweiniodd nhw at fuddugoliaeth Super Bowl yn 2009 gan ddod yn MVP Super Bowl ar yr un pryd. Roedd yn adnabyddus am ei fraich gywir, awydd i ennill, agwedd gadarnhaol, ac arweinyddiaeth. Pan ymddeolodd Brees roedd ganddo gofnodion chwarterol ar gyfer cwblhau pas gyrfa, canran cwblhau gyrfa, ac iardiau pasio tymor rheolaidd. Roedd hefyd yn ail mewn pasiau cyffwrdd i lawr gyrfa ac ymdrechion pas gyrfa.

Ffynhonnell: US Navy

Ble tyfodd Drew i fyny?

Gweld hefyd: Llywodraeth UDA i Blant: Ail Ddiwygiad

Ganed Drew Brees yn Austin, Texas ar Ionawr 15, 1979. Fe'i magwyd o amgylch pêl-droed a chwaraeon yn ei deulu. Roedd Drew yn athletwr rhagorol yn chwarae pêl-fasged a phêl fas yn ogystal â phêl-droed. Ond yn quarterback yr oedd yn wirioneddol ragori. Fe wnaeth ei fraich gref a'i sgiliau pêl-droed ei helpu i arwain ei dîm i bencampwriaeth y wladwriaeth a record 16-0 ei flwyddyn hŷn.

Ble aeth Drew Brees i'r coleg?

Roedd gan Drew yr ystadegau a'r fraich i chwarae coleg yn unrhyw le yn y wlad, fodd bynnag, nid oedd ganddo'r maint. Roedd colegau amser mawr yn meddwl ei fod yn rhy fyr ac yn rhy denau. Ac yntau'n 6 troedfedd o daldra, doedd o ddim yn cyd-fynd â'r hyn roedd y rhan fwyaf o golegau yn chwilio amdano. Yn ffodus, roedd angen i Brifysgol Purdue aquarterback ac yn hoffi Drew er gwaethaf ei uchder.

Rhoddodd Drew yn wych yn Purdue gan osod nifer o gofnodion gyrfa Big10 Conference gan gynnwys y mwyafrif o docynnau cyffwrdd, y rhan fwyaf o iardiau pasio, a chwblhau. Ddwywaith cyrhaeddodd rownd derfynol y bleidlais Tlws Heisman ac arweiniodd hefyd Purdue i'w Rose Bowl cyntaf ers 1967.

Tîm Cyntaf Drew Brees yn yr NFL

Brees ei ddrafftio gan y San Diego Chargers gyda'r dewis cyntaf yn ail rownd drafft 2001 NFL. Unwaith eto fe lithrodd yn y drafft oherwydd ei daldra. Nid oedd timau'n meddwl ei fod yn ddigon tal i ddod yn chwarterwr NFL gwych.

Ar ôl ychydig o hwyl a sbri yn ei ddwy flynedd gyntaf, dechreuodd Brees gael rhywfaint o lwyddiant da gyda'r Chargers. Cafodd dymhorau cryf yn 2003 a 2004 tan gêm olaf tymor 2004 pan anafodd ei ysgwydd yn ddifrifol yn ei fraich daflu. Yr un flwyddyn daeth Drew yn asiant rhydd anghyfyngedig. Roedd gan y Chargers quarterback ifanc Philip Rivers yn aros yn yr adenydd. Roeddent eisiau cadw Brees, ond nid oeddent am dalu'r ddoler uchaf iddo na gwarantu'r swydd gychwynnol iddo, yn enwedig gyda'i ysgwydd wedi'i difrodi. Penderfynodd Drew edrych i rywle arall.

Gwella o Anaf

Treuliodd Drew y tymor cyfan yn ailsefydlu ei ysgwydd ar ôl llawdriniaeth. Roedd cwestiynau a fyddai byth yn gallu taflu pêl-droed eto. Roedd Drew yn gwybod y gallai ei wneud, fodd bynnag, a thrwy lawer o boen,ymarfer, a gwaith gwellodd yn araf.

Brees yn trosglwyddo'r bêl i ffwrdd yn y Pro Bowl

Ffynhonnell: Awyrlu UDA Drew Brees a'r New Orleans Saints

Pan benderfynodd Drew beidio â chwarae i'r Chargers, edrychodd yn rhywle arall. Roedd gan y Dolffiniaid a'r Seintiau ddiddordeb, ond y Seintiau oedd â hyder yn Brees. Roeddent ei eisiau fel eu dyn masnachfraint. Yn union fel y gwnaeth Brees, roedden nhw'n gwybod y gallai wneud hynny.

Gwnaeth Brees wella o'i anaf i gychwyn i'r Seintiau y flwyddyn nesaf. Cafodd dymor aruthrol yn mynd i'r Pro Bowl a gorffen yn ail ym mhleidlais MVP NFL. Parhaodd y Seintiau i wella ac adeiladu chwaraewyr o amgylch Drew. Yn 2009 daeth y cyfan at ei gilydd pan enillodd y Seintiau eu Super Bowl cyntaf ac enwyd Brees yn Super Bowl MVP.

Yn nhymor 2011, pasiodd Drew am 5,476 llath gan dorri record tymor sengl yr NFL am y mwyaf o lathenni. Gosododd nifer o recordiau eraill y flwyddyn honno hefyd a chafodd ei enwi yn Chwaraewr Sarhaus y Flwyddyn yr NFL.

Ffeithiau Hwyl am Drew Brees

  • Mae Drew yn fyr i Andrew . Galwodd ei rieni ef yn Drew ar gyfer Drew Pearson y Dallas Cowboy's derbynnydd eang.
  • Am ei waith mewn elusen, cafodd ei enwi'n gyd-Walter Payton Dyn y Flwyddyn 2006 ynghyd â'i ffrind LaDainian Tomlinson.
  • Mae Brees wedi bod yn ymwneud llawer ag adferiad New Orleans o gorwynt Katrina.
  • Cyd-ysgrifennodd ei hunangofiant o'r enw Coming BackCryfach. Agorodd yn rhif 3 ar restr gwerthwyr gorau'r New York Times.
  • Cafodd ei eni gyda nod geni mawr ar ei foch. Roedd yn aml yn dymuno pe bai ei rieni wedi'i dynnu pan oedd yn tyfu i fyny, ond mae bellach yn ei ystyried yn rhan ohono'i hun ac yn falch eu bod wedi ei adael.
  • Roedd Drew ar glawr y gêm fideo Madden NFL 11.
Bywgraffiadau Arall o Chwedlau Chwaraeon:

Pêl fas:
2>Derek Jeter

Tim Lincecum

Joe Mauer

Albert Pujols

Jackie Robinson

Babe Ruth Pêl-fasged:

Michael Jordan

Kobe Bryant

LeBron James

Chris Paul

Kevin Durant Pêl-droed:

Peyton Manning

Tom Brady

Jerry Rice

Adrian Peterson

Drew Brees

Brian Urlacher<3

Trac a Maes:

Jesse Owens

Jackie Joyner-Kersee

Usain Bolt

Carl Lewis

Kenenisa Bekele Hoci:

Wayne Gretzky

Sidney Crosby

Alex Ovechkin Rasio Ceir:

Jimmie Johnson

Dale Earnhardt Jr.

Danica Patrick

Golff: 3>

Tiger Woods

Annika Sorenstam Pêl-droed:

Mia Hamm

David Beckham Tenis:

Chwiorydd Williams

Roger Federer

Arall:

Muhammad Ali

Michael Phelps

Jim Thorpe

Gweld hefyd: Cemeg i Blant: Elfennau - Aur

Lance Armstrong

Shaun White

<2 20>Fred Hall
Fred Hall
Mae Fred Hall yn flogiwr angerddol sydd â diddordeb brwd mewn pynciau amrywiol fel hanes, bywgraffiad, daearyddiaeth, gwyddoniaeth, a gemau. Mae wedi bod yn ysgrifennu am y pynciau hyn ers sawl blwyddyn bellach, ac mae ei flogiau wedi cael eu darllen a’u gwerthfawrogi gan lawer. Mae Fred yn hynod wybodus yn y pynciau y mae’n ymdrin â nhw, ac mae’n ymdrechu i ddarparu cynnwys addysgiadol a deniadol sy’n apelio at ystod eang o ddarllenwyr. Ei gariad at ddysgu am bethau newydd sy’n ei ysgogi i archwilio meysydd newydd o ddiddordeb a rhannu ei fewnwelediad â’i ddarllenwyr. Gyda’i arbenigedd a’i arddull ysgrifennu atyniadol, mae Fred Hall yn enw y gall darllenwyr ei flog ymddiried ynddo a dibynnu arno.