Bywgraffiad Biography Amenhotep III

Bywgraffiad Biography Amenhotep III
Fred Hall

Yr Hen Aifft - Bywgraffiad

Amenhotep III

Bywgraffiad >> Yr Hen Aifft

 • Galwedigaeth: Pharo yr Aifft
 • Ganwyd: 1388 CC
 • Bu farw: 1353 CC
 • Teyrnasiad: 1391 CC i 1353 CC
 • Yn fwyaf adnabyddus am: Rheolaeth yr Aifft yn ystod anterth gwareiddiad yr Hen Eifftiaid
Bywgraffiad:

Rheolodd Amenhotep III Ymerodraeth yr Aifft yn ystod anterth ei phŵer a’i ffyniant rhyngwladol. Roedd yn gyfnod o heddwch pan oedd celf a diwylliant yr Aifft yn ffynnu.

Tyfu i Fyny

Amenhotep III oedd mab Pharo Thutmose IV ac yn or-ŵyr i'r chwedlonol Pharo Thutmose III. Tyfodd i fyny yn y palas brenhinol yn dywysog coron yr Aifft. Byddai wedi cael addysg ar waith llywodraeth yr Aifft yn ogystal â chyfrifoldebau crefyddol y pharaoh.

Dod yn Pharo

Pan oedd Amenhotep tua deuddeg oed, roedd ei bu farw ei dad a choronwyd Amenhotep yn Pharo. Mae'n debyg bod ganddo raglyw oedolyn a deyrnasodd drosto am y blynyddoedd cyntaf wrth iddo dyfu'n hŷn a dysgu sut i arwain.

Rheoli'r Aifft

Cymerodd Amenhotep drosodd yr Aifft yn adeg pan oedd y wlad yn gyfoethog a phwerus iawn. Yr oedd yn wleidydd galluog iawn. Cynhaliodd ei allu dros yr Aifft trwy leihau grym offeiriaid Amun a dyrchafu'r duw haul Ra. Gwnaeth hefyd gynghreiriau cryf â phwerau tramor trwy briodi ymerched brenhinoedd estron o Babilon a Syria.

Teulu

Ychydig flynyddoedd ar ôl dod yn Pharo, priododd Amenhotep ei wraig Tiye. Daeth Tiye yn frenhines a "Great Royal Wife." Bu iddynt amryw o blant gyda'i gilydd gan gynnwys dau fab. Bu farw mab cyntaf Amenhotep, Tywysog y Goron Thutmose, yn weddol ifanc. Gwnaeth hyn ei ail fab Amenhotep IV yn gyntaf yn unol â'r goron. Byddai Amenhotep IV yn newid ei enw yn ddiweddarach i Akhenaten pan ddaeth yn pharaoh.

Er mwyn cryfhau cynghreiriau â gwledydd tramor, priododd Amenhotep nifer o dywysogesau o deyrnasoedd cyfagos. Er gwaethaf cael cymaint o wragedd, mae'n ymddangos bod gan Amenhotep deimladau cryf tuag at ei wraig gyntaf, y Frenhines Tiye. Adeiladodd lyn er anrhydedd iddi yn ei thref enedigol ac adeiladwyd teml marwdy iddi hefyd.

Colossi of Memnon

Awdur: Ffotograffydd anhysbys

Adeiladu Cofeb

Yn ystod ei amser fel pharaoh, adeiladodd Amenhotop III lawer o henebion iddo'i hun a'r duwiau. Efallai mai ei adeiladwaith enwocaf oedd Teml Luxor yn Thebes. Daeth y deml hon yn un o'r temlau mwyaf mawreddog ac enwocaf yn yr Aifft. Adeiladodd Amenhotep hefyd gannoedd o gerfluniau ohono'i hun gan gynnwys y Colossi o Memnon. Mae'r ddau gerflun anferth hyn yn tyfu tua 60 troedfedd o daldra ac yn dangos Amenhotep enfawr yn eistedd.

Marw

Bu farw Amenhotep III tua'r flwyddyn 1353 CC. Claddwyd ef ynDyffryn y Brenhinoedd mewn bedd ynghyd â'i wraig Tiye. Daeth ei fab, Amenhotep IV, yn pharaoh ar ei farwolaeth. Byddai ei fab yn newid ei enw i Akhenaten ac yn gwneud newidiadau enfawr i'r grefydd Eifftaidd.

Ffeithiau Diddorol Am Amenhotep III

 • Ystyr yr enw Amenhotep yw "Mae Amun yn Fodlon." Amun oedd prif dduw yr Eifftiaid.
 • Adeiladodd deml marwdy afradlon iddo'i hun. Fe'i gorlifwyd yn ddiweddarach gan Afon Nîl ac mae llawer ohoni'n adfeilion heddiw.
 • Mae mwy o gerfluniau (tua 250) o Amenhotep III wedi goroesi nag unrhyw Pharo arall.
 • Er i Amenhotep briodi llawer tywysogesau tramor, pan ofynnodd Brenin Babilon am briodi merch Amenhotep, efe a wrthododd.
 • Gelwir ef weithiau yn Amenhotep y Gwych.
 • Efe oedd nawfed pharaoh y Ddeunawfed Frenhinllin.
Gweithgareddau
 • Gwrandewch ar ddarlleniad wedi'i recordio o'r dudalen hon:

Nid yw eich porwr yn cynnal yr elfen sain.

Mwy o wybodaeth am wareiddiad yr Hen Aifft:

Trosolwg
Llinell Amser yr Hen Aifft

Hen Deyrnas

Y Deyrnas Ganol

Teyrnas Newydd

Y Cyfnod Hwyr

Rheol Groeg a Rhufeinig

Henebion a Daearyddiaeth

Daearyddiaeth ac Afon Nîl

Dinasoedd yr Hen Aifft

4>Dyffryn y Brenhinoedd

Pyramidau'r Aifft

Pyramid Mawr yn Giza

The GreatSffincs

Gweld hefyd: Gwyddoniaeth i Blant: Cylchred Ocsigen

Beddrod y Brenin Tut

Temlau Enwog

Diwylliant

Bwyd, Swyddi, Bywyd Bob Dydd yr Aifft

Celf yr Hen Aifft

Dillad

Adloniant a Gemau

Duwiau a Duwiesau Aifft

Templau ac Offeiriaid

Mummies Eifftaidd

Llyfr y Meirw

Llywodraeth yr Hen Aifft

Rolau Merched

Heroglyphics

Enghreifftiau Hieroglyffig

Pobl

Pharaohs

Akhenaten

Amenhotep III

Cleopatra VII

Hatshepsut

Ramses II

Thutmose III

Gweld hefyd: Gwyddoniaeth i Blant: Yr Atom

Tutankhamun

Arall

Dyfeisiadau a Thechnoleg

Cychod a Chludiant

Byddin a Milwyr yr Aifft

Geirfa a Thelerau

Dyfynnu Gwaith

Bywgraffiad >> Yr Hen Aifft
Fred Hall
Fred Hall
Mae Fred Hall yn flogiwr angerddol sydd â diddordeb brwd mewn pynciau amrywiol fel hanes, bywgraffiad, daearyddiaeth, gwyddoniaeth, a gemau. Mae wedi bod yn ysgrifennu am y pynciau hyn ers sawl blwyddyn bellach, ac mae ei flogiau wedi cael eu darllen a’u gwerthfawrogi gan lawer. Mae Fred yn hynod wybodus yn y pynciau y mae’n ymdrin â nhw, ac mae’n ymdrechu i ddarparu cynnwys addysgiadol a deniadol sy’n apelio at ystod eang o ddarllenwyr. Ei gariad at ddysgu am bethau newydd sy’n ei ysgogi i archwilio meysydd newydd o ddiddordeb a rhannu ei fewnwelediad â’i ddarllenwyr. Gyda’i arbenigedd a’i arddull ysgrifennu atyniadol, mae Fred Hall yn enw y gall darllenwyr ei flog ymddiried ynddo a dibynnu arno.