Bywgraffiad Biography Akhenaten

Bywgraffiad Biography Akhenaten
Fred Hall

Yr Hen Aifft - Bywgraffiad

Akhenaten

Bywgraffiad >> Yr Hen Aifft

  • Galwedigaeth: Pharo yr Aifft
  • Ganed: Tua 1380 CC
  • Bu farw: 1336 CC
  • Teyrnasiad: 1353 CC i 1336 CC
  • Yn fwyaf adnabyddus am: Newid crefydd yr Hen Aifft ac adeiladu'r ddinas o Amarna
Bywgraffiad:

Pharo Eifftaidd oedd Akhenaten a deyrnasodd yn ystod Deunawfed Brenhinllin cyfnod Teyrnas Newydd yr Hen Aifft. Mae'n enwog am newid crefydd draddodiadol yr Aifft o addoli llawer o dduwiau i addoli un duw o'r enw Aten. Yr Aifft tua 1380 CC. Ef oedd ail fab y Pharo Amenhotep III. Pan fu farw ei frawd hŷn, daeth Akhenaten yn dywysog coron yr Aifft. Cafodd ei fagu yn y palas brenhinol yn dysgu sut i fod yn arweinydd yr Aifft.

Dod yn Pharo

Mae rhai haneswyr yn meddwl bod Akhenaten wedi gwasanaethu fel "cyd-ffaraoh" ochr yn ochr â'i dad am nifer o flynyddoedd. Nid yw eraill yn gwneud hynny. Y naill ffordd neu'r llall, cymerodd Akhenaten yr awenau fel pharaoh tua'r flwyddyn 1353 CC pan fu farw ei dad. O dan reolaeth ei dad, roedd yr Aifft wedi dod yn un o'r cenhedloedd mwyaf pwerus a chyfoethog yn y byd. Roedd gwareiddiad yr Aifft ar ei anterth tua'r adeg y cymerodd Akhenaten reolaeth.

Newid Ei Enw

Pan ddaeth Akhenaten yn pharaoh, roedd ganddo ei enw genedigol o hyd.Amenhotep. Ei deitl ffurfiol oedd Pharaoh Amenhotep IV. Fodd bynnag, tua'r bumed flwyddyn o'i deyrnasiad fel pharaoh, newidiodd ei enw i Akhenaten. Roedd yr enw newydd hwn yn cynrychioli ei gred mewn crefydd newydd a oedd yn addoli'r duw haul Aten. Roedd yn golygu "Ysbryd Byw Aten."

Newid y Grefydd

Unwaith iddo ddod yn pharaoh, penderfynodd Akhenaten ddiwygio'r grefydd Eifftaidd. Am filoedd o flynyddoedd roedd yr Eifftiaid wedi addoli amrywiaeth o dduwiau fel Amun, Isis, Osiris, Horus, a Thoth. Ond credai Akhenaten mewn un duw o'r enw Aten.

Adeiladodd Akhenaten nifer o demlau i'w dduw newydd. Caeodd hefyd lawer o'r hen demlau a thynnu rhai o'r hen dduwiau oddi ar arysgrifau. Nid oedd llawer o'r Eifftiaid a'r offeiriaid yn hapus ag ef am hyn.

Amarna

Tua 1346 CC, penderfynodd Akhenaten adeiladu dinas i anrhydeddu'r duw Aten. Galwyd y ddinas Akhetaten gan yr Hen Eifftiaid. Heddiw, mae archeolegwyr yn ei alw'n Amarna. Daeth Amarna yn brifddinas yr Aifft yn ystod teyrnasiad Akhenaten. Roedd yn gartref i'r palas brenhinol a Theml Fawr yr Aten.

Penddelw'r Frenhines Nefertiti

Awdur: Thutmose. Llun gan Zserghei.

Brenhines Nefertiti

Prif wraig Akhenaten oedd y Frenhines Nefertiti. Roedd Nefertiti yn frenhines bwerus iawn. Roedd hi'n rheoli ochr yn ochr ag Akhenaten fel yr ail berson mwyaf pwerus yn yr Aifft. Heddiw, mae Nefertiti yn enwog amcerflun ohoni sy'n dangos pa mor hardd oedd hi. Cyfeirir ati’n aml mewn hanes fel “y fenyw harddaf yn y byd.”

Newid Celf

Ynghyd â newid mewn crefydd, daeth newid dramatig i Akhenaten. i gelfyddyd Eifftaidd. Cyn Akhenaten, cyflwynwyd wynebau delfrydol a chyrff perffaith i bobl. Yn ystod teyrnasiad Akhenaten, roedd artistiaid yn darlunio pobl yn fwy sut roedden nhw'n edrych mewn gwirionedd. Roedd hwn yn newid dramatig. Daw peth o'r gweithiau celf mwyaf prydferth ac unigryw o'r Hen Aifft o'r cyfnod hwn.

Gweld hefyd: Pêl-droed: Ffurfiannau Sarhaus

Marwolaeth ac Etifeddiaeth

Bu farw Akhenaten tua 1336 CC. Mae archeolegwyr yn ansicr pwy oedd wedi cymryd yr awenau fel pharaoh, ond mae'n ymddangos bod dau pharaoh a deyrnasodd am gyfnod byr cyn i fab Akhenaten, Tutankhamun, ddod yn pharaoh. crefydd draddodiadol. Symudodd y brifddinas yn ôl i Thebes ac yn y diwedd cafodd dinas Amarna ei gadael. Roedd y pharaohs diweddarach wedi tynnu enw Akhenaten oddi ar restrau'r pharaohiaid oherwydd iddo fynd yn groes i'r duwiau traddodiadol. Cyfeiriwyd ato weithiau fel "y gelyn" yng nghofnodion yr Aifft.

Ffeithiau Diddorol Am Akhenaten

  • Mae'n debygol bod ei fam, y Frenhines Tiye, wedi dylanwadu ar ei dueddiadau crefyddol.
  • Cafodd dinas Amarna ei gadael yn fuan ar ôl marwolaeth Akhenaten.
  • Mae'n debygol i Akhenaten ddioddef anhwylder o'r enwSyndrom Marfan.
  • Mae'n debyg iddo gael ei gladdu wrth feddrod brenhinol Amarna, ond ni ddaethpwyd o hyd i'w gorff yno. Mae'n bosibl iddo gael ei ddinistrio neu o bosibl ei symud i Ddyffryn y Brenhinoedd.
Gweithgareddau
  • Gwrandewch ar ddarlleniad wedi'i recordio o'r dudalen hon:

Nid yw eich porwr yn cynnal yr elfen sain.

Mwy o wybodaeth am wareiddiad yr Hen Aifft:

Trosolwg
Llinell Amser yr Hen Aifft

Hen Deyrnas

Y Deyrnas Ganol

Teyrnas Newydd

Y Cyfnod Hwyr

Rheol Groeg a Rhufeinig

Henebion a Daearyddiaeth

Daearyddiaeth ac Afon Nîl

Dinasoedd yr Hen Aifft

4>Dyffryn y Brenhinoedd

Pyramidau Aifft

Pyramid Mawr yn Giza

Y Sffincs Mawr

Beddrod y Brenin Tut

Temlau Enwog

Diwylliant

Bwyd, Swyddi, Bywyd Bob Dydd yr Aifft

Celf Eifftaidd Hynafol

Dillad<11

Adloniant a Gemau

Duwiau a Duwiesau Aifft

Templau ac Offeiriaid

Mummies Aifft

Llyfr y Meirw

Llywodraeth yr Hen Aifft

Swyddogaethau Merched

Heroglyphics

Enghreifftiau Hieroglyffig

Pobl

Pharaohs

Akhenaten

Amenhotep III

Cleopatra VII

Hatshepsut

Ramses II

Thutmose III

Tutankhamun

Arall

Dyfeisiadau a Thechnoleg

Cychod aCludiant

Gweld hefyd: Wayne Gretzky: Chwaraewr Hoci NHL

Byddin a Milwyr yr Aifft

Geirfa a Thelerau

Gwaith a Ddyfynnwyd

Bywgraffiad >> Yr Hen Aifft
Fred Hall
Fred Hall
Mae Fred Hall yn flogiwr angerddol sydd â diddordeb brwd mewn pynciau amrywiol fel hanes, bywgraffiad, daearyddiaeth, gwyddoniaeth, a gemau. Mae wedi bod yn ysgrifennu am y pynciau hyn ers sawl blwyddyn bellach, ac mae ei flogiau wedi cael eu darllen a’u gwerthfawrogi gan lawer. Mae Fred yn hynod wybodus yn y pynciau y mae’n ymdrin â nhw, ac mae’n ymdrechu i ddarparu cynnwys addysgiadol a deniadol sy’n apelio at ystod eang o ddarllenwyr. Ei gariad at ddysgu am bethau newydd sy’n ei ysgogi i archwilio meysydd newydd o ddiddordeb a rhannu ei fewnwelediad â’i ddarllenwyr. Gyda’i arbenigedd a’i arddull ysgrifennu atyniadol, mae Fred Hall yn enw y gall darllenwyr ei flog ymddiried ynddo a dibynnu arno.