Athronwyr Groeg Hynafol i Blant

Athronwyr Groeg Hynafol i Blant
Fred Hall

Gwlad Groeg yr Henfyd

Athronwyr

Plato (chwith) ac Aristotlys (dde)

o Ysgol Athen

gan Raffaello Sanzio.

Hanes >> Groeg yr Henfyd

Roedd athronwyr Groegaidd yn "geiswyr a chariadon doethineb". Buont yn astudio ac yn dadansoddi'r byd o'u cwmpas gan ddefnyddio rhesymeg a rheswm. Er ein bod yn aml yn meddwl am athroniaeth fel crefydd neu "ystyr bywyd", roedd yr athronwyr Groegaidd hefyd yn wyddonwyr. Astudiodd llawer ohonynt fathemateg a ffiseg hefyd. Yn aml roedd yr athronwyr yn athrawon plant cyfoethog. Agorodd rhai o'r rhai enwocaf eu hysgolion neu eu hacademïau eu hunain.

Prif Athronwyr Groeg

Socrates

Socrates oedd y Groegwr mawr cyntaf athronydd. Daeth i fyny â'r Dull Socrataidd. Roedd hyn yn ffordd o astudio materion a phroblemau trwy dechneg cwestiwn ac ateb. Cyflwynodd Socrates athroniaeth wleidyddol a chael y Groegiaid i ddechrau meddwl yn galed am foesau, da a drwg, a sut y dylai eu cymdeithas weithio. Nid oedd Socrates wedi ysgrifennu llawer, ond fe wyddom beth oedd ei farn o gofnodion ei fyfyriwr, Plato. sgyrsiau a elwir yn ddeialogau. Mae'r deialogau yn cynnwys Socrates fel un o'r siaradwyr. Gelwir gwaith enwocaf Plato yn Weriniaeth. Yn y gwaith hwn mae Socrates yn trafod ystyr cyfiawnder a sut y dylai dinasoedd a llywodraethau fodllywodraethu. Disgrifia ei gymdeithas ddelfrydol yn y sgyrsiau. Mae'r gwaith hwn yn dal i gael ei astudio heddiw ac mae wedi cael effaith ar athroniaeth a theori wleidyddol drwy gydol hanes.

Plato

o Ysgol Athen

gan Raffaello Sanzio.

Credai Plato na ddylai neb fod yn gyfoethog na byw mewn moethusrwydd. Credai hefyd y dylai pob person wneud y swydd sydd fwyaf addas ar ei chyfer. Credai y dylai athronydd-frenin reoli cymdeithas. Sefydlodd ei ysgol ei hun o'r enw yr Academi lle bu'n dysgu myfyrwyr, megis Aristotle.

Gweld hefyd: Bywgraffiad: Fidel Castro for Kids

Aristotle

Roedd Aristotle yn fyfyriwr i Plato, ond nid oedd o reidrwydd yn cytuno â y cwbl a ddywedodd Plato. Roedd Aristotle yn hoffi canolbwyntio ar feysydd athroniaeth mwy ymarferol gan gynnwys gwyddoniaeth. Sefydlodd ei ysgol ei hun o'r enw y Lyceum. Credai mai rheswm oedd y daioni uchaf a'i bod yn bwysig cael hunanreolaeth. Roedd Aristotlys yn diwtor i Alecsander Fawr.

Athronwyr Groegaidd Eraill

 • Pythagoras - Mae Pythagoras yn fwyaf adnabyddus am y Theorem Pythagore sydd wedi arfer â darganfyddwch hyd ochrau trionglau sgwâr. Credai hefyd fod y byd yn seiliedig ar fathemateg.
 • Epicurus - Dywedodd nad oedd gan y duwiau ddiddordeb mewn bodau dynol. Mai'r hyn y dylem ei wneud yw mwynhau ein bywydau a bod yn hapus.
 • Zeno - Sefydlu math o athroniaeth o'r enw Stoiciaeth. Dywedodd fod hapusrwydd oderbyn beth bynnag a ddigwyddodd, da neu ddrwg. Roedd ei athroniaeth yn ffordd o fyw a oedd yn pwysleisio gweithredoedd person yn fwy na'u geiriau.
Gweithgareddau
 • Cymerwch gwis deg cwestiwn am y dudalen hon.
 • <17

 • Gwrandewch ar ddarlleniad wedi'i recordio o'r dudalen hon:
 • Nid yw eich porwr yn cynnal yr elfen sain. Am ragor am Wlad Groeg yr Henfyd:

  Trosolwg
  7>

  Llinell Amser Gwlad Groeg yr Henfyd

  Daearyddiaeth

  Dinas Athen

  Sparta

  Minoans a Mycenaeans

  Dinas Groeg -yn datgan

  Rhyfel Peloponnesaidd

  Rhyfeloedd Persia

  Dirywiad a Chwymp

  Etifeddiaeth Gwlad Groeg yr Henfyd

  Geirfa a Thelerau

  Celfyddydau a Diwylliant

  Celf Groeg yr Henfyd

  Drama a Theatr

  Pensaernïaeth

  Gemau Olympaidd

  Llywodraeth Gwlad Groeg yr Henfyd

  Wyddor Groeg

  Bywyd Dyddiol

  Bywydau Dyddiol yr Hen Roegiaid

  Tref Roegaidd Nodweddiadol

  Bwyd

  Dillad

  Menywod yng Ngwlad Groeg

  Gwyddoniaeth a Thechnoleg

  Milwyr a Rhyfel

  Caethweision

  Pobl

  Alexander Fawr

  Archimedes

  Aristotle

  Pericles

  Plato

  Socrates

  Gweld hefyd: Bywgraffiad Biography Shaka Zulu

  25 Pobl Roegaidd Enwog

  Athronwyr Groeg

  Mytholeg Roeg

  6>Duwiau Groeg a Mytholeg

  Hercules

  Achilles

  Anghenfilod Groeg Fy tholeg

  Y Titans

  Yr Iliad

  Yr Odyssey

  YrDuwiau Olympaidd

  Zeus

  Hera

  Poseidon

  Apollo

  Artemis

  Hermes

  Athena

  Ares

  Aphrodite

  Hephaestus

  Demeter

  Hestia

  Dionysus

  6>Hades

  Gwaith a Ddyfynnwyd

  Hanes >> Groeg yr Henfyd
  Fred Hall
  Fred Hall
  Mae Fred Hall yn flogiwr angerddol sydd â diddordeb brwd mewn pynciau amrywiol fel hanes, bywgraffiad, daearyddiaeth, gwyddoniaeth, a gemau. Mae wedi bod yn ysgrifennu am y pynciau hyn ers sawl blwyddyn bellach, ac mae ei flogiau wedi cael eu darllen a’u gwerthfawrogi gan lawer. Mae Fred yn hynod wybodus yn y pynciau y mae’n ymdrin â nhw, ac mae’n ymdrechu i ddarparu cynnwys addysgiadol a deniadol sy’n apelio at ystod eang o ddarllenwyr. Ei gariad at ddysgu am bethau newydd sy’n ei ysgogi i archwilio meysydd newydd o ddiddordeb a rhannu ei fewnwelediad â’i ddarllenwyr. Gyda’i arbenigedd a’i arddull ysgrifennu atyniadol, mae Fred Hall yn enw y gall darllenwyr ei flog ymddiried ynddo a dibynnu arno.