Anifeiliaid i Blant: Ci Bugail Almaeneg

Anifeiliaid i Blant: Ci Bugail Almaeneg
Fred Hall

Tabl cynnwys

Ci Bugail Almaenig

Llun o Fugail yr Almaen

Gweld hefyd: Daearyddiaeth i Blant: Dwyrain Canol

Awdur: Pearson Scott Foresman, PD

Yn ôl i Anifeiliaid i Blant

Y German Shepherd yw un o'r bridiau cŵn mwyaf poblogaidd yn yr Unol Daleithiau. Mae'n gyfeillgar, yn gryf, yn amddiffynnol, ac yn ffyddlon.

Pa mor fawr yw Bugeiliaid yr Almaen?

Cŵn mawr yw bugeiliaid yr Almaen. Yn gyffredinol maent yn tyfu i tua dwy droedfedd o daldra wrth y gwywo (llafn ysgwydd) ac yn pwyso rhwng 50 a 90 pwys. Mae eu clustiau'n fawr ac yn gyffredinol yn sefyll yn syth. Maent yn hirach na thal ac yn gyffredinol yn gymesur iawn ac yn edrych yn gyhyrog.

Zak the German Shepherd

Awdur: S Sparham drwy Wikimedia, PD Côt Bugail yr Almaen

Gallant fod o unrhyw liw ar y mwyaf, ond mae'r mwyafrif yn lliw haul a du neu'n goch a du. Gallant i gyd fod yn ddu neu'n sable hefyd. Mae eu cot yn gôt ddwbl sy'n helpu i'w cadw'n gynnes. Mae'r gôt allanol yn siedio trwy gydol y flwyddyn. Gan amlaf mae hyd y gôt yn ganolig, ond mae yna amrywiaeth o German Shepherd sydd â gwallt hir.

Cŵn Gwaith

Cafodd bugeiliaid yr Almaen eu magu gyntaf fel cŵn gwaith yn bennaf i buchesi defaid a'u hamddiffyn rhag ysglyfaethwyr. Heddiw fe'u defnyddir yn eang fel cŵn heddlu ac weithiau cŵn milwrol. Maen nhw hefyd yn gŵn persawr gwych lle maen nhw wedi'u hyfforddi i arogli cyffuriau, bomiau, ac mewn cyrchoedd chwilio ac achub.

Bugeiliaid yr Almaen fel Anifeiliaid Anwes

Yr AlmaenwyrShepherd yw un o'r anifeiliaid anwes mwyaf poblogaidd yn America. Mae hyn oherwydd y gallant ymddwyn fel cŵn gwarchod da yn ogystal ag anifeiliaid anwes da. Maent yn amddiffynnol ac yn deyrngar i'w perchnogion. Maen nhw hefyd yn ddeallus ac yn ufudd.

Gweld hefyd: Hanes: Rhyfel Cartref America i Blant

Mae angen llawer o weithgarwch ac ymarfer ar fugeiliaid yr Almaen. Maen nhw'n gŵn hynod weithgar ac eisiau plesio eu perchnogion. Nid nhw yw'r cŵn mwyaf cyfeillgar i bobl nad ydyn nhw'n eu hadnabod. Maen nhw'n gallu bod ar goll nes iddyn nhw ddod i adnabod rhywun. Os na chânt eu hyfforddi'n iawn gallant fod yn oramddiffynnol o'u teulu.

A ydynt yn gwn iach?

Mae bugeiliaid yr Almaen yn dueddol o fyw hyd at tua 10 oed, sy'n iawn fwy neu lai. ar gyfer cŵn o'u maint. Yr un mater iechyd y maent yn tueddu i'w gael yw problemau clun a phenelin yn ddiweddarach mewn bywyd. Maen nhw hefyd yn dueddol o gael heintiau ar y glust.

German Shepherd

Awdur: Hans Kemperman, CC0, trwy Comin Wikimedia Ffeithiau Hwyl am Fugeiliaid yr Almaen

  • Mae’r brîd yn tarddu o’r Almaen ac fe’i bridiwyd fel ci defaid, felly ei enw.
  • Ystyrir bugeiliaid yr Almaen fel y trydydd brid ci mwyaf deallus y tu ôl i’r goror a’r pwdl .
  • Roedd gan yr Arlywydd John F. Kennedy Ci Bugail Almaenig o'r enw Clipper.
  • Cŵn athletaidd iawn ydyn nhw ac yn aml maen nhw'n cael eu cynnwys mewn cystadlaethau ystwythder a chwaraeon.
  • Y brîd yn frîd ci gweddol newydd. Dechreuodd yn yr Almaen ym 1899 a daeth i'r Unol Daleithiau ym 1907.
  • Yr enwocafCi Bugail Almaenig oedd Rin Tun Tun.

Am ragor am Gŵn:

Border Collie

Dachshund

Bugail Almaeneg

Adalwr Aur

Adalw Labrador

Cŵn Heddlu

Pwdl

Daeargi Swydd Efrog

Gwirio ein rhestr o ffilmiau plant am gŵn.

Nôl i Cŵn

Yn ôl i Anifeiliaid i Blant
Fred Hall
Fred Hall
Mae Fred Hall yn flogiwr angerddol sydd â diddordeb brwd mewn pynciau amrywiol fel hanes, bywgraffiad, daearyddiaeth, gwyddoniaeth, a gemau. Mae wedi bod yn ysgrifennu am y pynciau hyn ers sawl blwyddyn bellach, ac mae ei flogiau wedi cael eu darllen a’u gwerthfawrogi gan lawer. Mae Fred yn hynod wybodus yn y pynciau y mae’n ymdrin â nhw, ac mae’n ymdrechu i ddarparu cynnwys addysgiadol a deniadol sy’n apelio at ystod eang o ddarllenwyr. Ei gariad at ddysgu am bethau newydd sy’n ei ysgogi i archwilio meysydd newydd o ddiddordeb a rhannu ei fewnwelediad â’i ddarllenwyr. Gyda’i arbenigedd a’i arddull ysgrifennu atyniadol, mae Fred Hall yn enw y gall darllenwyr ei flog ymddiried ynddo a dibynnu arno.