Anifeiliaid: Deinosor Velociraptor

Anifeiliaid: Deinosor Velociraptor
Fred Hall

Tabl cynnwys

Velociraptor

Sgerbwd Velociraptor

Awdur: Diagram Lajard, CC0, trwy Comin Wikimedia

Yn ôl i Anifeiliaid

Roedd y Velociraptor a deinosor a oedd yn byw tua 75 miliwn o flynyddoedd yn ôl yn ystod diwedd y Cyfnod Cretasaidd. Mae'n fwyaf enwog am ei rôl yn y ffilm Jurassic Park. Fodd bynnag, yn y ffilm dangosir ei fod yn llawer mwy nag oedd y deinosor go iawn. Darganfuwyd y Velociraptor ym 1924 gan y paleontolegydd H. F. Osborn.

Sut olwg oedd ar y Velociraptor?

Deinosor gweddol fach oedd y Velociraptor. Roedd tua 6 troedfedd o hyd o flaen ei gynffon i'w drwyn ac roedd tua 3 troedfedd o daldra. Roedd yn pwyso tua 30 pwys.

Oedd hi’n gyflym?

Cerddodd y deinosor hwn ar ddwy droedfedd (deupedal) a gallai redeg yn gyflym iawn, efallai hyd at 40 milltir yr awr . Roedd ganddo 80 o ddannedd miniog iawn a chrafangau miniog ar ei draed a'i ddwylo. Roedd un o'i grafangau ar ei draed yn arbennig o hir a pheryglus. Roedd y crafanc ganol hon hyd at 3 modfedd o hyd ac yn debygol o gael ei defnyddio i rwygo i ysglyfaeth a lladd yr ergyd.

Gweld hefyd: Cemeg i Blant: Elfennau - CobaltAwdur: YVC Biology Adran, perchennog PDM, trwy Wikimedia Commons Oedd e'n glyfar?

Roedd gan y Velociraptor un o'r ymennydd mwyaf o'i gymharu â maint unrhyw un o'r deinosoriaid. Mae'n debyg ei fod yn un o'r deinosoriaid mwyaf deallus.

Beth oedd e'n ei fwyta?

Roedd Velociraptors yn gigysol, ystyrbwytasant gig. Mae'n debyg eu bod yn bwyta deinosoriaid bwyta planhigion eraill ac efallai eu bod wedi hela mewn pecynnau er mwyn dod â mwy o ysglyfaeth i lawr. Mae un o'r ffosilau enwocaf a ddarganfuwyd yn ymwneud â Velociraptor yn ymladd yn erbyn Protoceratops, sef planhigyn llai yn bwyta deinosor tua maint dafad fawr.

Ble roedd yn byw?

Roedd y Velociraptor yn byw mewn amgylchedd tebyg i anialwch. Mae sbesimenau ffosil wedi eu darganfod yng ngogledd Tsieina a Mongolia yn anialwch Gobi.

Gweld hefyd: Bywgraffiad i Blant: Oprah Winfrey

Pwy wnaeth ei ddarganfod?

Darganfuwyd y ffosil Velociraptor cyntaf yn 1923 gan Peter Kaisen yn y Gobi anialwch. Enwodd Henry Field Osborne y deinosor.

Ffeithiau difyr am y Velociraptor

  • Mae'n rhan o deulu'r deinosoriaid Dromaeosauridae.
  • Roedd ganddo esgyrn gwag fel aderyn, yn ei wneud yn gyflym ac yn ysgafn.
  • Mae gwyddonwyr yn meddwl bod y Velociraptor wedi'i orchuddio â phlu.
  • Mae'r fersiwn a ddangosir yn y ffilm Jurassic Park nid yn unig yn rhy fawr , ond fe wnaethon nhw newid siâp y trwyn, y breichiau, a gadael y plu i ffwrdd.
  • Oedden nhw'n hynod smart, fel y dangosir yn y ffilmiau? Nid oes gan wyddonwyr unrhyw ffordd o wybod, ond maen nhw'n meddwl nad oedd deinosoriaid yn gyffredinol mor smart â hynny.
  • Y Velociraptor yw masgot tîm yr NBA, yr Adar Ysglyfaethus Toronto.
  • Daw'r enw Velociraptor o ddau air Lladin sy'n golygu cyflymder a lleidr.
Am ragor am Ddeinosoriaid:

Apatosaurus(Brontosaurus) - Bwytawr planhigion anferth.

Stegosaurus - Deinosor gyda phlatiau oer ar ei gefn.

Tyrannosaurus Rex - Pob math o wybodaeth am y Tyrannosaurus Rex.

Triceratops - Dysgwch am y cawr penglog deinosor tri chorn.

Velociraptor - Deinosor tebyg i adar yn hela mewn pecynnau.

Nôl i Deinosoriaid

Nôl i Anifeiliaid
Fred Hall
Fred Hall
Mae Fred Hall yn flogiwr angerddol sydd â diddordeb brwd mewn pynciau amrywiol fel hanes, bywgraffiad, daearyddiaeth, gwyddoniaeth, a gemau. Mae wedi bod yn ysgrifennu am y pynciau hyn ers sawl blwyddyn bellach, ac mae ei flogiau wedi cael eu darllen a’u gwerthfawrogi gan lawer. Mae Fred yn hynod wybodus yn y pynciau y mae’n ymdrin â nhw, ac mae’n ymdrechu i ddarparu cynnwys addysgiadol a deniadol sy’n apelio at ystod eang o ddarllenwyr. Ei gariad at ddysgu am bethau newydd sy’n ei ysgogi i archwilio meysydd newydd o ddiddordeb a rhannu ei fewnwelediad â’i ddarllenwyr. Gyda’i arbenigedd a’i arddull ysgrifennu atyniadol, mae Fred Hall yn enw y gall darllenwyr ei flog ymddiried ynddo a dibynnu arno.