Anifeiliaid: Aderyn Macaw Glas a Melyn

Anifeiliaid: Aderyn Macaw Glas a Melyn
Fred Hall

Tabl cynnwys

Macaw Glas a Melyn

Macaw Glas a Melyn

Awdur: Eleazar Albin

Yn ôl i Anifeiliaid i Blant

Math o Barot sy'n dwyn yr enw gwyddonol Ara ararauna yw'r Macaw Glas a Melyn. Mae'n cael ei lysenw o'i blu melyn a glas llachar hardd. Yn nodweddiadol mae'r adenydd a'r gynffon yn las, tra bod y rhannau isaf yn felyn neu'n euraidd. Mae ganddo hefyd dalcen gwyrdd, wyneb gwyn, a phig du.

Gall y macaw fynd yn eithaf mawr. Gall fod â hyd corff o bron i 3 troedfedd a rhychwant adenydd o 4 troedfedd. Gall bwyso hyd at 3 pwys.

Ble mae'r Macaw Glas a Melyn yn byw?

Cynefin naturiol y Macaw Glas a Melyn yw'r goedwig law yn Ne America , yn bennaf yn y gwledydd gogleddol lle mae'r tywydd yn gynnes. Mae gan Brasil, Venezuela, Periw, Bolivia a Paraguay boblogaethau brodorol o'r Macaw Glas a Melyn.

Macaw ar Hedfan

Priodoli: I, Luc Viatour, CC BY 2.0

//creativecommons.org/licenses/by/2.0, trwy Wikimedia Commons

Yn y gwyllt, mae'r adar hyn yn byw mewn heidiau cymharol fawr o tua 100 o adar. Mae gwyddonwyr hefyd yn meddwl eu bod yn paru am oes.

A all y Macaw Glas a Melyn siarad?

Ydy, mae'n cael ei ystyried yn aderyn sy'n siarad. Mae hyn yn golygu y gall ddynwared lleferydd dynol. Nid yw'n siarad mewn gwirionedd, ond gall wneud yr un sain ac ailadrodd geiriau. Nid yw pob macaws anwes yn siarad, ond dyma un o'rmwy o adar "siaradus". Yn gyffredinol, mae'r macaw yn aderyn eithaf swnllyd ac mae'n gwneud llawer o synau sgrechian, felly os ydych chi'n cael un fel anifail anwes, byddwch yn barod am ychydig o sŵn.

Beth mae'r Macaw yn ei fwyta?

Mae Macaws yn bwyta amrywiaeth eang o fwydydd gan gynnwys hadau, ffrwythau, cnau, dail a blodau. Ar yr un pryd, mae llawer o fwydydd yn wenwynig iddynt fel siocled, ceirios, afocado a chaffein. Mae rhai macaws hefyd yn bwyta clai, y mae gwyddonwyr yn meddwl y gallai helpu i niwtraleiddio'r gwenwynau mewn rhai bwydydd.

>Macaws

Awdur: Arpingstone yn Saesneg Wikipedia

A yw'n anifail anwes da?

Os caiff ei ofalu'n iawn, gall y Macaw Glas a Melyn wneud anifail anwes gwych. Ystyrir ei fod yn un o'r parotiaid mwyaf hyfforddadwy a deallus. Fodd bynnag, byddwch yn barod i dreulio llawer o amser a gweithio ar eich macaw. Maen nhw'n hoffi treulio amser gyda phobl ac mae angen eu hyfforddi a'u cymdeithasu. Gyda llawer o waith gallant fod yn anifail anwes gwych.

Gweld hefyd: Rhufain Hynafol: Roman Law

Argymhellir hefyd bod gennych le mawr i gadw'ch macaw. Argymhellir bod ganddynt le o leiaf 50 troedfedd o hyd i hedfan o gwmpas ynddo.

Macaws in a Tree

Ffynhonnell: Gwasanaeth Pysgod a Bywyd Gwyllt yr UD

A yw'r Macaw Glas a Melyn mewn perygl?

Gweld hefyd: Gwlad Groeg Hynafol i Blant: Dillad a Ffasiwn

Na, fel mater o ffaith mae ei statws cadwraeth wedi'i restru fel y "lleiaf pryderus", sy'n newyddion da i'r Macaw .

Ffeithiau Hwyl

  • Yn aml fe'u gelwir yn Lasa Macaws Aur.
  • Defnyddiant eu pigau cryfion i dorri cnau agored i'w bwyta. Ond byddwch yn ofalus, gallant hefyd eu defnyddio i gnoi pethau yn eich tŷ!
  • Yn y gwyllt, mae macaws yn helpu i hybu tyfiant y goedwig trwy ollwng llawer o hadau y maent yn eu bwyta ar y ddaear a thaenu hadau ledled y goedwig.
  • Maent yn gallu byw hyd at 80 mlwydd oed.
  • Mae macaws babanod yn aros gyda'u rhieni am tua blwyddyn.

9>Am ragor am adar :

Macaw Glas a Melyn - Aderyn lliwgar a siaradus

Eryr Moel - Symbol yr Unol Daleithiau

Cardinaliaid - Adar coch hardd y gallwch chi ddod o hyd iddyn nhw yn eich iard gefn .

Flamingo - Aderyn pinc cain

Hwyaid Hwyaden Fach - Dysgwch am yr Hwyaden ryfeddol hon!

Estrys - Nid yw'r adar mwyaf yn hedfan, ond dyn y maent yn gyflym.

Pengwiniaid - Adar sy'n nofio

Hebog Cynffon-goch - Adar Ysglyfaethus

Yn ôl i Adar

Nôl i Anifeiliaid
Fred Hall
Fred Hall
Mae Fred Hall yn flogiwr angerddol sydd â diddordeb brwd mewn pynciau amrywiol fel hanes, bywgraffiad, daearyddiaeth, gwyddoniaeth, a gemau. Mae wedi bod yn ysgrifennu am y pynciau hyn ers sawl blwyddyn bellach, ac mae ei flogiau wedi cael eu darllen a’u gwerthfawrogi gan lawer. Mae Fred yn hynod wybodus yn y pynciau y mae’n ymdrin â nhw, ac mae’n ymdrechu i ddarparu cynnwys addysgiadol a deniadol sy’n apelio at ystod eang o ddarllenwyr. Ei gariad at ddysgu am bethau newydd sy’n ei ysgogi i archwilio meysydd newydd o ddiddordeb a rhannu ei fewnwelediad â’i ddarllenwyr. Gyda’i arbenigedd a’i arddull ysgrifennu atyniadol, mae Fred Hall yn enw y gall darllenwyr ei flog ymddiried ynddo a dibynnu arno.